Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Waarschuwingsboodschap aan de wereldleiders

Ontvangen op woensdag 25 mei 2011

22.00 u

Mijn dochter, overal ter wereld zijn landen onder het oppervlak aan het borrelen van onrust, zowel op het gebied van de haat die van mens tot mens vertoond wordt, als van de ophanden zijnde ecologische omwentelingen. Daarbij zal moeder natuur weldra het onverwachte ontketenen om de mens te tonen dat hij, ongeacht zijn arrogante zelfverzekerdheid, niet alles beheerst.

De mens heeft veel lessen te leren. De voortdurende pogingen van diegenen met gezag om op het hoogste niveau macht te verwerven, hebben hun effect op de gewone mens die erop moet kunnen rekenen dat die regerings- en bedrijfsleiders voor hun behoeften zorgen. De hulp die de mens nodig heeft, zal enkel bewezen worden wanneer die leiders met ware liefde voor hun volk in hun hart regeren. Jammer genoeg leiden hebzucht en machtswellust ertoe dat dit tegenwoordig in feite niet de doelstelling van veel wereldleiders is.

God de Vader zal jullie zondige daden niet langer tolereren

Mijn waarschuwing aan die leiders overal ter wereld, wie jullie ook zijn, is deze. Leg jullie volk oneerlijke praktijken en ontbering op, en de hand van Mijn Eeuwige Vader zal in allerijl neerkomen op die landen en locaties waar jullie verblijven! Hij zal jullie zondige daden niet langer tolereren. Verberg jullie als jullie dat willen, maar dat zal zinloos zijn! Jullie vernietigingswapens zullen vernield worden. Jullie behandeling van jullie medeburgers zal een situatie creëren waarvoor jullie je tegenover God, de Eeuwige Vader, zullen moeten verantwoorden, of jullie dat nu leuk vinden of niet. Jullie morele verantwoordelijkheden moeten gerespecteerd worden, want uiteindelijk zullen jullie geoordeeld worden naar jullie daden.

Leid jullie volk met liefde, waardigheid en eerbied voor hun lichamelijk en moreel welzijn! Ontzeg jullie volk het recht op godsdienstvrijheid niet of leg dictatuur op, van welke aard dan ook, die hen in naam van de politieke eenheid dwingt hun religieuze gebruiken stop te zetten of te beperken, en jullie zullen ten dode opgeschreven zijn. Jullie zullen niet enkel boeten voor jullie handelwijze, maar ook het oordeel zal hard zijn. Ieder van jullie die trouw zweert aan jullie volk in de naam van God, de Eeuwige Vader, en dan oneerlijke nieuwe wetten instelt die hun het recht op voedsel, onderdak en godsdienstvrijheid ontzeggen, zal geconfronteerd worden met de toorn en de hand van God de Vader.

De wereld lijdt nu in elk land door dictatuur, alhoewel niet op plaatsen waarvan jullie zouden uitgaan dat dit het geval is. De wereld lijdt bovendien onder financiële moeilijkheden die de kwetsbare zwakker maken. Ik zeg nu tot die leiders die nog enig christelijk plichtsbesef hebben, te strijden voor het recht om Mijn Leer jullie beslissingen, die overal op Mijn kinderen een directe impact zullen hebben, te laten beïnvloeden.

Wat diegenen van jullie betreft die in de wandelgangen van de macht samenspannen om een veelheid aan landen op een gecontroleerde manier te onderdrukken, wat natie na natie zal treffen en overal tot ontbering zal leiden: wees jullie ervan bewust dat jullie gedrag bestraft zal worden! Want God, de Eeuwige Vader, is tot nu toe geduldig geweest in de hoop dat jullie de nutteloosheid van jullie handelwijze zouden inzien. In plaats daarvan hebben jullie doorgezet als een elitaire groep, die zich belangrijker acht dan de rest van het menselijk ras. Jullie acties, wees gewaarschuwd, zullen op een ramp uitlopen. Jullie verknochtheid aan rijkdom, overheersing en hebzucht zal jullie niet enkel naakt en kwetsbaar achterlaten, maar ook in een slechtere staat dan diegenen die jullie door machtsmisbruik mishandelen.

De tijd voor de strijd om de wereld te bevrijden van het kwaad en de heerschappij van Satan is aangebroken. God de Vader staat nu op het punt om veel aardbevingen, tsunami’s en overstromingen te ontketenen in een poging jullie wakker te schudden. Jullie intriges om wereldleiders en machthebbers van religieuze groeperingen omver te werpen en controlemaatregelen in te voeren, waaronder een ene-wereldmunt, zullen niet onder tafel geveegd worden. Als jullie nu deze gebeurtenissen zich zien ontvouwen, zullen jullie dat onmogelijk kunnen negeren. Deze gebeurtenissen zullen jullie blinde machtsverslaving aan het wankelen brengen. Jullie zullen de dwaling van jullie handelwijze gaan inzien. En zodra jullie dat doen, zal Ik staan te wachten. Jullie zullen naar Mij toe rennen en niet alleen om vergeving vragen, maar ook jullie liefde voor Mij aanwenden om het weer goed te maken. Jullie, Mijn kinderen, die een diepe, onderliggende liefde voor Mij bezitten, zijn Mijn grootste hoop bij het verslaan van het kwaad en de oneerlijke politieke corruptie nu in de wereld. Bid om de genaden om jullie te helpen terug naar Mij te keren.

Klimaatkatastrofen die sinds de dagen van Noah niet meer gezien werden

Gebed zal, zoals Ik al eerder gezegd heb, rampen in de wereld helpen afzwakken aangezien deze nu afstevent op een reeks klimaat gerelateerde rampen die sinds de dagen van Noah niet meer door de mens gezien werden. De wereld zoals jullie die kennen, zal plotseling zoveel ondergaan, dat chaos en verwarring de norm zullen zijn.

Waarom zouden jullie dat laten gebeuren? Ik spreek tot diegenen met een enorme politieke en financiële invloed, die ingewijd zijn in wat er zich achter gesloten deuren afspeelt. Dit is jullie laatste kans, die jullie vanuit een gevoel van liefde en mededogen voor de mensen alom gegeven wordt, om jullie om te keren en met jullie slechte gewoontes te stoppen – af anders de gevolgen ervan te dragen.

Jullie rechtvaardige Rechter

Jezus Christus

Koning van barmhartigheid

Boodschap: Vertel hun dat Ik van hen houd, maar dat Ik wil dat ze tegen Mij praten!

dinsdag 31 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, dit is al een hele buitengewone tocht voor jou geweest in zo’n korte tijd. Ik besef dat je nu moe bent. 

Boodschap: De profetie te Garabandal zal nu werkelijkheid worden

dinsdag 31 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, we hebben in zo’n korte tijd een lange weg afgelegd. Daar was een reden voor. Want het was al die tijd nodig om Mijn allerheiligste Woord mee te delen aan een wereld dorstend naar Mijn liefde.

Boodschap: De zwaarden van gerechtigheid zullen nu neervallen

maandag 30 mei 2011

Mijn kinderen alom, luister nu naar Mij! De zwaarden van gerechtigheid zullen nu neerkomen op diegenen die het nalaten om zich voldoende op de Waarschuwing voor te bereiden.

Boodschap: Waarschuwing aan diegenen die zich met satanische erediensten bezighouden

maandag 30 mei 2011

Mijn dochter, je wordt nu veel sterker en kunt door je gehoorzaamheid aan Mijn Allerheiligste Wil de wereld nu waarschuwen voor wat er komen gaat.

Boodschap: Zonde zal altijd zonde blijven, hoe jullie deze ook rechtvaardigen

zondag 29 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, hoe ween Ik om al Mijn kinderen die zondigen omdat ze Mijn onderrichtingen niet begrijpen. 

Boodschap: Omgaan met financiële tegenspoed

vrijdag 27 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn wens dat je nu begint met ten minste één dag per week te vasten. Want door dat te doen, zul je Mij enorm blij maken. 

Boodschap: Ik wil diegenen bedanken die helpen bij de verspreiding van Mijn heilig Woord

woensdag 25 mei 2011

Ik kom nu om moed te schenken aan al die volgelingen van Mij die, na Mijn ware stem herkend te hebben, met grote werken van edelmoedigheid gereageerd hebben. 

Boodschap: Als jullie het moeilijk vinden om te bidden

dinsdag 24 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag ben Ik blij dat er door jouw werk zoveel werk verricht werd om Mijn allerheiligste Woord aan de wereld mee te delen. 

Boodschap: Waarom Ik op deze manier met de wereld communiceer

maandag 23 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is nu tijd om Mijn heilige boodschappen te overwegen en ervoor te zorgen dat overal ter wereld zoveel mogelijk zondaars er nota van nemen.

Boodschap: Tijdens de Waarschuwing zal de hemel zich openen

maandag 23 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, je ondergaat de kwelling die Ik verduur voor de zonden van de mens. Zo voelt dat. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie