Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De zwaarden van gerechtigheid zullen nu neervallen

Ontvangen op maandag 30 mei 2011

3.00 u

Mijn kinderen alom, luister nu naar Mij! De zwaarden van gerechtigheid zullen nu neerkomen op diegenen die het nalaten om zich voldoende op de Waarschuwing voor te bereiden.

Mijn vlammen van Goddelijke Barmhartigheid die aan de wereld geschonken worden om ieder van jullie een voorsmaak te geven van hoe de Laatste Dag van het Oordeel zal zijn, gaat door zovelen van jullie verkeerd geïnterpreteerd worden. Deze grote dag van de Waarschuwing komt met de maand dichterbij, dus moeten jullie nu tijd voor de voorbereiding op Mijn Goddelijke Barmhartigheid reserveren.

Heel veel zielen zullen het moeilijk vinden om te begrijpen wat deze gebeurtenis werkelijk inhoudt. Als gevolg daarvan zullen zovelen van de schok sterven, wat Mij bedroeft want voor diegenen die het niet overleven, zal dat door de erbarmelijke staat van hun ziel komen. Katholieken van overal, ga nu te biechten als jullie baat willen vinden bij Mijn grootse daad van liefde en barmhartigheid! Christenen en andersgelovigen, spreek in stilte en vertel God hoe berouwvol jullie zijn, hoeveel spijt jullie hebben van jullie zonden en vraag Hem om jullie je zonden te vergeven. Enkel diegenen die sterk van hart zijn in hun liefde voor Mij en God, de Almachtige Vader, zullen voldoende voorbereid zijn. Anderen zullen, door hun geestkracht en sterk karakter, eindelijk de Waarheid beseffen en Mij met liefde in hun hart aanvaarden.

Wat de anderen betreft: de schok zal zo hard zijn, dat zij dood zullen neervallen wanneer in hun duisternis hun ziel aan hen geopenbaard wordt. Tegen die tijd zal het te laat zijn om te verzoeken om vergeving. Er zal geen hoop meer voor hen zijn. Bid, bid, jullie allen, opdat zoveel mogelijk zielen deze grootse daad van barmhartigheid zullen overleven!

Jullie liefhebbende Redder

Jezus Christus

Boodschap: Vertel hun dat Ik van hen houd, maar dat Ik wil dat ze tegen Mij praten!

dinsdag 31 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, dit is al een hele buitengewone tocht voor jou geweest in zo’n korte tijd. Ik besef dat je nu moe bent. 

Boodschap: De profetie te Garabandal zal nu werkelijkheid worden

dinsdag 31 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, we hebben in zo’n korte tijd een lange weg afgelegd. Daar was een reden voor. Want het was al die tijd nodig om Mijn allerheiligste Woord mee te delen aan een wereld dorstend naar Mijn liefde.

Boodschap: Waarschuwing aan diegenen die zich met satanische erediensten bezighouden

maandag 30 mei 2011

Mijn dochter, je wordt nu veel sterker en kunt door je gehoorzaamheid aan Mijn Allerheiligste Wil de wereld nu waarschuwen voor wat er komen gaat.

Boodschap: Zonde zal altijd zonde blijven, hoe jullie deze ook rechtvaardigen

zondag 29 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, hoe ween Ik om al Mijn kinderen die zondigen omdat ze Mijn onderrichtingen niet begrijpen. 

Boodschap: Omgaan met financiële tegenspoed

vrijdag 27 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn wens dat je nu begint met ten minste één dag per week te vasten. Want door dat te doen, zul je Mij enorm blij maken. 

Boodschap: Ik wil diegenen bedanken die helpen bij de verspreiding van Mijn heilig Woord

woensdag 25 mei 2011

Ik kom nu om moed te schenken aan al die volgelingen van Mij die, na Mijn ware stem herkend te hebben, met grote werken van edelmoedigheid gereageerd hebben. 

Boodschap: Waarschuwingsboodschap aan de wereldleiders

woensdag 25 mei 2011

Mijn dochter, overal ter wereld zijn landen onder het oppervlak aan het borrelen van onrust, zowel op het gebied van de haat die van mens tot mens vertoond wordt, als van de ophanden zijnde ecologische omwentelingen. 

Boodschap: Als jullie het moeilijk vinden om te bidden

dinsdag 24 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag ben Ik blij dat er door jouw werk zoveel werk verricht werd om Mijn allerheiligste Woord aan de wereld mee te delen. 

Boodschap: Waarom Ik op deze manier met de wereld communiceer

maandag 23 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is nu tijd om Mijn heilige boodschappen te overwegen en ervoor te zorgen dat overal ter wereld zoveel mogelijk zondaars er nota van nemen.

Boodschap: Tijdens de Waarschuwing zal de hemel zich openen

maandag 23 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, je ondergaat de kwelling die Ik verduur voor de zonden van de mens. Zo voelt dat. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie