Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Waarom Ik op deze manier met de wereld communiceer

Ontvangen op maandag 23 mei 2011

9.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, het is nu tijd om Mijn heilige boodschappen te overwegen en ervoor te zorgen dat overal ter wereld zoveel mogelijk zondaars er nota van nemen.

Vergis je niet, deze boodschappen worden als geschenk aan de wereld gegeven om jullie allen te helpen redden, al Mijn kinderen, met inbegrip van diegenen die andere wegen naar God, de Eeuwige Vader, volgen.

De mensen, vooral de Katholieken, zullen verbijsterd zijn wanneer Ik hen niet boven Mijn andere kinderen van andere geloofsovertuigingen stel. Mijn woordkeuze heeft tot doel door iedereen gehoord te worden, niet alleen door een paar uitverkorenen. Mijn liefde maakt geen onderscheid. Diegenen die de manier waarop Ik tot de mensheid spreek in twijfel trekken, luister nu naar Mij! Terwijl jullie, Mijn volgelingen, beseffen dat de Waarheid vanaf het moment van Mijn kruisiging nooit veranderd is, weet ook dat Ik Mijn liefde naar al Gods kinderen moet uitbreiden. Niemand is beter dan een ander.

Mijn dochter, je moet niet reageren of Mijn Woord proberen te verdedigen wanneer je uitgedaagd wordt om uit te leggen waarom Ik op deze manier zou spreken. Mijn Woord is goddelijk. Het mag niet verandert of aangepast worden om diegenen tevreden te stellen die zichzelf als experten in de theologische wet beschouwen. Want Mijn Woord zal aan de wereld gegeven worden in een taal die door de mensheid van vandaag duidelijk begrepen zal worden. Velen zullen zich afvragen waarom deze woorden niet dezelfde terminologie of uitdrukkingen gebruiken als die door Mijn profeten en apostelen van weleer gebruikt werden, en Ik zal hun nu antwoorden.

Vergeet niet dat Mijn Leer nooit verandert! Welke taal Ik vandaag ook gebruik om op een moderne manier te communiceren, de Waarheid blijft hetzelfde, blijft ongeschonden.

Wees op jullie hoede voor visionairs en zieners die beweren dat ze boodschappen van Mij ontvangen en die oude taal of uittreksels uit de heilige Bijbel gebruiken! Want dat is niet de manier waarop Ik vandaag de dag met de mensheid zou communiceren. Waarom zou Ik dat doen? Zou Ik de nieuwe generatie dan niet afstoten, diegenen die onbekend zijn met de taal in het heilig Boek van Mijn Vader?

Bij het meedelen van Mijn allerheiligste Woord is eenvoud de sleutel, Mijn kinderen. Denk eraan dat eenvoud in jullie aanpak essentieel is wanneer jullie anderen de waarheid van Mijn bestaan bijbrengen. Als jullie dat niet doen, zullen jullie die verdwaalde zielen niet kunnen bereiken omdat ze zich doof zullen houden.

Mijn boodschap van liefde

De boodschap van Mijn liefde is zeer eenvoudig. Ik Ben het leven waarnaar Mijn kinderen op aarde hunkeren. Leg uit dat Ik de Waarheid ben! Maak dat duidelijk! Zonder Mij is er geen eeuwig leven. Maak gebruik van de profetieën die Ik aan deze boodschapper openbaar om de aandacht van de niet-gelovigen te trekken! Want dat is de reden waarom deze aan de wereld gegeven worden. Niet om hen schrik aan te jagen, maar om te bewijzen dat Ik nu, vandaag, op een manier communiceer waardoor Mijn allerheiligste Woord niet alleen gehoord maar ook geloofd zal worden.

Jullie liefhebbende Redder en Leraar

Jezus Christus

Koning van barmhartigheid

Boodschap: Vertel hun dat Ik van hen houd, maar dat Ik wil dat ze tegen Mij praten!

dinsdag 31 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, dit is al een hele buitengewone tocht voor jou geweest in zo’n korte tijd. Ik besef dat je nu moe bent. 

Boodschap: De profetie te Garabandal zal nu werkelijkheid worden

dinsdag 31 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, we hebben in zo’n korte tijd een lange weg afgelegd. Daar was een reden voor. Want het was al die tijd nodig om Mijn allerheiligste Woord mee te delen aan een wereld dorstend naar Mijn liefde.

Boodschap: De zwaarden van gerechtigheid zullen nu neervallen

maandag 30 mei 2011

Mijn kinderen alom, luister nu naar Mij! De zwaarden van gerechtigheid zullen nu neerkomen op diegenen die het nalaten om zich voldoende op de Waarschuwing voor te bereiden.

Boodschap: Waarschuwing aan diegenen die zich met satanische erediensten bezighouden

maandag 30 mei 2011

Mijn dochter, je wordt nu veel sterker en kunt door je gehoorzaamheid aan Mijn Allerheiligste Wil de wereld nu waarschuwen voor wat er komen gaat.

Boodschap: Zonde zal altijd zonde blijven, hoe jullie deze ook rechtvaardigen

zondag 29 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, hoe ween Ik om al Mijn kinderen die zondigen omdat ze Mijn onderrichtingen niet begrijpen. 

Boodschap: Omgaan met financiële tegenspoed

vrijdag 27 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn wens dat je nu begint met ten minste één dag per week te vasten. Want door dat te doen, zul je Mij enorm blij maken. 

Boodschap: Ik wil diegenen bedanken die helpen bij de verspreiding van Mijn heilig Woord

woensdag 25 mei 2011

Ik kom nu om moed te schenken aan al die volgelingen van Mij die, na Mijn ware stem herkend te hebben, met grote werken van edelmoedigheid gereageerd hebben. 

Boodschap: Waarschuwingsboodschap aan de wereldleiders

woensdag 25 mei 2011

Mijn dochter, overal ter wereld zijn landen onder het oppervlak aan het borrelen van onrust, zowel op het gebied van de haat die van mens tot mens vertoond wordt, als van de ophanden zijnde ecologische omwentelingen. 

Boodschap: Als jullie het moeilijk vinden om te bidden

dinsdag 24 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag ben Ik blij dat er door jouw werk zoveel werk verricht werd om Mijn allerheiligste Woord aan de wereld mee te delen. 

Boodschap: Tijdens de Waarschuwing zal de hemel zich openen

maandag 23 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, je ondergaat de kwelling die Ik verduur voor de zonden van de mens. Zo voelt dat. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie