Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Waarschuwing aan diegenen die zich met satanische erediensten bezighouden

Ontvangen op maandag 30 mei 2011

22.00 u

Mijn dochter, je wordt nu veel sterker en kunt door je gehoorzaamheid aan Mijn Allerheiligste Wil de wereld nu waarschuwen voor wat er komen gaat.

Toen Ik over de zonde sprak, heb Ik de verachtelijke zonden die begaan worden en die de gewone zondaars zelfs moeilijk zouden kunnen vatten, niet geopenbaard. Jullie zouden compleet gechoqueerd zijn door de misselijkmakende praktijken die door zogenaamde verfijnde, westerse genootschappen achter gesloten deuren uitgevoerd worden.

De boosaardige gruwelijkheden waarbij kinderen uit eerbied voor Satan ritueel vermoord worden, zijn in de wereld van vandaag realiteit. Maar dat zijn slechts enkele van de intens slechte daden die door de door Satan beïnvloede mens begaan worden. Ga zover, Mijn kinderen, en jullie zullen het onmogelijk vinden om terug tot Mij te komen! Andere daden die Mijn Hart breken, omvatten het lichamelijk misbruik, vooral van jonge, onschuldige kinderen. Laat Mij jullie het soort zonden omschrijven die velen van jullie enorm zouden verontrusten als Ik ze in detail zou beschrijven. Door hun erediensten zijn de volgelingen van Satan barbaars in hun behandeling van het menselijk wezen, voor wie zij geen enkel respect hebben. Offers, waaronder mensenoffers, godslasteringen, vervloekingen en daden van heiligschennis tegenover Mij, Mijn Eeuwige Vader en Mijn geliefde Moeder, zijn vaste rituelen. Deze satanische aanbidders kennen zo weinig schaamte dat ze in het openbaar pronken met hun oneerbiedigheid door middel van muziek, films, tv en kunstvormen. Diegenen die zich aan dergelijke heiligschennissen schuldig maken, zullen de eeuwige verdoemenis tegemoet gaan, waar zij voor eeuwig in de hel zullen branden.

Dit is één van de laatste waarschuwingen die jullie van Mij, jullie Redder, Jezus Christus, zullen ontvangen. Het is tevens Mijn laatste verzoek aan jullie om jezelf te redden nu het nog kan.

Ik, Jezus Christus, uit geen loze bedreigingen. Ik zal er alles aan doen om jullie te redden. Maar voorbij een bepaald punt is er niets meer dat Ik kan doen om jullie tegen te houden op zoek te gaan naar de valse troost waarvan jullie denken dat de Boze jullie deze zal bieden. Bevrijd jullie nu van de satanische ketenen waardoor jullie gebonden zijn, en vlucht nu naar Mij! Ik zal jullie redden, maar jullie moeten Mij tijdens dit leven, terwijl jullie nog in leven zijn, vragen om jullie te vergeven.

Denk eraan, de keuze is aan jullie: Hemel of hel. Jullie kiezen zolang jullie nog op deze aarde leven, want jullie zullen dat niet meer kunnen wanneer jullie naar het volgende leven overgaan.

Jullie immer geduldige en liefhebbende Jezus Christus

Boodschap: Vertel hun dat Ik van hen houd, maar dat Ik wil dat ze tegen Mij praten!

dinsdag 31 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, dit is al een hele buitengewone tocht voor jou geweest in zo’n korte tijd. Ik besef dat je nu moe bent. 

Boodschap: De profetie te Garabandal zal nu werkelijkheid worden

dinsdag 31 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, we hebben in zo’n korte tijd een lange weg afgelegd. Daar was een reden voor. Want het was al die tijd nodig om Mijn allerheiligste Woord mee te delen aan een wereld dorstend naar Mijn liefde.

Boodschap: De zwaarden van gerechtigheid zullen nu neervallen

maandag 30 mei 2011

Mijn kinderen alom, luister nu naar Mij! De zwaarden van gerechtigheid zullen nu neerkomen op diegenen die het nalaten om zich voldoende op de Waarschuwing voor te bereiden.

Boodschap: Zonde zal altijd zonde blijven, hoe jullie deze ook rechtvaardigen

zondag 29 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, hoe ween Ik om al Mijn kinderen die zondigen omdat ze Mijn onderrichtingen niet begrijpen. 

Boodschap: Omgaan met financiële tegenspoed

vrijdag 27 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn wens dat je nu begint met ten minste één dag per week te vasten. Want door dat te doen, zul je Mij enorm blij maken. 

Boodschap: Ik wil diegenen bedanken die helpen bij de verspreiding van Mijn heilig Woord

woensdag 25 mei 2011

Ik kom nu om moed te schenken aan al die volgelingen van Mij die, na Mijn ware stem herkend te hebben, met grote werken van edelmoedigheid gereageerd hebben. 

Boodschap: Waarschuwingsboodschap aan de wereldleiders

woensdag 25 mei 2011

Mijn dochter, overal ter wereld zijn landen onder het oppervlak aan het borrelen van onrust, zowel op het gebied van de haat die van mens tot mens vertoond wordt, als van de ophanden zijnde ecologische omwentelingen. 

Boodschap: Als jullie het moeilijk vinden om te bidden

dinsdag 24 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag ben Ik blij dat er door jouw werk zoveel werk verricht werd om Mijn allerheiligste Woord aan de wereld mee te delen. 

Boodschap: Waarom Ik op deze manier met de wereld communiceer

maandag 23 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is nu tijd om Mijn heilige boodschappen te overwegen en ervoor te zorgen dat overal ter wereld zoveel mogelijk zondaars er nota van nemen.

Boodschap: Tijdens de Waarschuwing zal de hemel zich openen

maandag 23 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, je ondergaat de kwelling die Ik verduur voor de zonden van de mens. Zo voelt dat. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie