Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Tijdens de Waarschuwing zal de hemel zich openen

Ontvangen op maandag 23 mei 2011

14.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, je ondergaat de kwelling die Ik verduur voor de zonden van de mens. Zo voelt dat. Je vangt nu een glimp, slechts een kleine fractie, van Mijn lijden op dat Ik elke minuut van je dag het hoofd biedt. Er valt niets te vrezen met betrekking tot de Waarschuwing, Mijn dochter.

De Waarschuwing zal een dramatische gebeurtenis zijn

Deze zal veel mensen in de wereld schokken aangezien het een dramatische gebeurtenis zal zijn waarbij de Hemel zich zal openen en over de hele wereld Mijn vlammen zullen opschieten. Want veel mensen zullen niet begrijpen wat er zich afspeelt. Ze zullen zo geschokt zijn dat ze verkeerdelijk zullen denken dat ze het einde van de wereld meemaken. Vertel hun zich te verheugen wanneer ze Mijn heerlijkheid aanschouwen, want als jullie er goed op voorbereid zijn, zal dat het meest spectaculaire toonbeeld van Mijn barmhartigheid zijn sinds de dag van Mijn kruisiging. Dat, Mijn kinderen, zal jullie zaligmakende genade zijn en zal verhinderen dat diegenen die anders verdoemd zouden zijn, de diepten van de hel binnengaan.

Al mijn kinderen moeten overal de verdwaalde zielen waarschuwen voor wat ze mogen verwachten. Spoor hen aan verzoening te zoeken door nu hun zonden te belijden! Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen van tevoren in een staat van genade verkeren aangezien ze door de schok van deze gebeurtenis het misschien niet overleven. Het is veel beter om eerst deze goddelijke, spectaculaire gebeurtenis te aanschouwen dan op de Laatste Dag van het Oordeel onvoorbereid te zijn.

Houd jullie allemaal sterk! Verheug jullie als jullie een vrome volgeling zijn, want er zal jullie een glimp van Mijn goddelijke aanwezigheid getoond worden, die jullie voorouders gedurende hun leven nooit zagen. Bid voor de rest van Mijn kinderen! Vertel hun de Waarheid nu het nog kan! Negeer hun spot, want als zij nu actie zouden ondernemen door te bidden om de vergeving van hun zonden, zullen zij jullie na het plaatsvinden van dit groot mirakel dankbaar zijn!

Ga nu in vrede! Wees niet bevreesd! Bid gewoon voor die zielen zonder geloof opdat zij niet in doodzonde sterven!

Jullie goddelijke Redder

Jezus Christus

Boodschap: Vertel hun dat Ik van hen houd, maar dat Ik wil dat ze tegen Mij praten!

dinsdag 31 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, dit is al een hele buitengewone tocht voor jou geweest in zo’n korte tijd. Ik besef dat je nu moe bent. 

Boodschap: De profetie te Garabandal zal nu werkelijkheid worden

dinsdag 31 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, we hebben in zo’n korte tijd een lange weg afgelegd. Daar was een reden voor. Want het was al die tijd nodig om Mijn allerheiligste Woord mee te delen aan een wereld dorstend naar Mijn liefde.

Boodschap: De zwaarden van gerechtigheid zullen nu neervallen

maandag 30 mei 2011

Mijn kinderen alom, luister nu naar Mij! De zwaarden van gerechtigheid zullen nu neerkomen op diegenen die het nalaten om zich voldoende op de Waarschuwing voor te bereiden.

Boodschap: Waarschuwing aan diegenen die zich met satanische erediensten bezighouden

maandag 30 mei 2011

Mijn dochter, je wordt nu veel sterker en kunt door je gehoorzaamheid aan Mijn Allerheiligste Wil de wereld nu waarschuwen voor wat er komen gaat.

Boodschap: Zonde zal altijd zonde blijven, hoe jullie deze ook rechtvaardigen

zondag 29 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, hoe ween Ik om al Mijn kinderen die zondigen omdat ze Mijn onderrichtingen niet begrijpen. 

Boodschap: Omgaan met financiƫle tegenspoed

vrijdag 27 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn wens dat je nu begint met ten minste één dag per week te vasten. Want door dat te doen, zul je Mij enorm blij maken. 

Boodschap: Ik wil diegenen bedanken die helpen bij de verspreiding van Mijn heilig Woord

woensdag 25 mei 2011

Ik kom nu om moed te schenken aan al die volgelingen van Mij die, na Mijn ware stem herkend te hebben, met grote werken van edelmoedigheid gereageerd hebben. 

Boodschap: Waarschuwingsboodschap aan de wereldleiders

woensdag 25 mei 2011

Mijn dochter, overal ter wereld zijn landen onder het oppervlak aan het borrelen van onrust, zowel op het gebied van de haat die van mens tot mens vertoond wordt, als van de ophanden zijnde ecologische omwentelingen. 

Boodschap: Als jullie het moeilijk vinden om te bidden

dinsdag 24 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag ben Ik blij dat er door jouw werk zoveel werk verricht werd om Mijn allerheiligste Woord aan de wereld mee te delen. 

Boodschap: Waarom Ik op deze manier met de wereld communiceer

maandag 23 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is nu tijd om Mijn heilige boodschappen te overwegen en ervoor te zorgen dat overal ter wereld zoveel mogelijk zondaars er nota van nemen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie