Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Omgaan met financiële tegenspoed

Ontvangen op vrijdag 27 mei 2011

13.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn wens dat je nu begint met ten minste één dag per week te vasten. Want door dat te doen, zul je Mij enorm blij maken. Dit offer zal jouw zuiverheid van de ziel doen toenemen en je dichter bij Mijn Allerheiligste Hart brengen.

In deze tijden staan Mijn kinderen voor veel uitdagingen in de wereld. Uitdagingen waarmee ze vroeger nooit te kampen hadden. De grootste uitdaging bestaat er nu in om te gaan met de wijze waarop geld steeds schaarser wordt. Dat is voor velen die het nodig hebben om hun huis te behouden en hun familie te voeden, zeer beangstigend. De tweede moeilijkheid is het gebrek aan enige zinvolle geestelijke begeleiding in hun leven, dat tot op heden als belangrijk gezien wordt.

Verlies jullie inkomen, en jullie zullen jullie eerzuchtige verlangens naar wereldse luxegoederen verliezen! Want wat hebben jullie aan een luxueuze auto als jullie je familie niet kunnen voeden? Wat hebben jullie aan een mooie jurk als jullie het in huis niet warm kunnen houden omdat jullie je niet kunnen veroorloven het goed te verwarmen? Het is maar wanneer Mijn kinderen merken dat ze beroofd zijn van de overdaad waaraan ze gewend geraakt waren, dat ze de realiteit waarin ze gestort werden, beseffen.

De dag van vandaag moeten jullie basisbehoeften jullie prioriteit zijn. Daarna moeten jullie je afvragen: wat is er nu belangrijk? Zodra jullie gevoed en gekleed zijn, wat dan? Wanneer jullie je inspannen om de fundamentele elementen te bewaren, is een haantje-de –voorste zijn niet langer aan de orde. Afgunstig zijn op de rijkdom en status van jullie naaste doet er niet meer toe. Het is pas dan dat jullie de geestelijke vertroostingen zullen opzoeken, die al zo lang ontbraken in jullie leven.

Wend jullie tot Mij en Mijn Eeuwige Vader, God de Schepper van alle dingen, in jullie zoektocht om verkwikking van de geest te vinden! Kom niet in de verleiding om remedies te gaan zoeken bij spirituele genezers, tenzij ze Mij vertegenwoordigen! Zoek geen kunstmatige troost in genotsmiddelen om jullie pijn en verdriet te verlichten! De enige manier waarop jullie vrij van zorgen en angst zullen worden, bestaat erin jullie tot Mij, Jezus Christus, jullie Redder, te wenden.

Ik sta nu te wachten. Vraag Mij jullie te helpen en Ik zal voorzien in jullie basisbehoeften. Ik zal jullie altijd voorzien van wat jullie willen. Maar jullie moeten Mij er eerst om vragen. Houd jullie kopzorgen nooit voor jezelf! Deel deze met Mij! Overhandig Mij al jullie zorgen! Ik zal onmiddellijk reageren, want het vervult Mij met vreugde wanneer jullie volkomen op Mij vertrouwen.

Jullie toegewijde Redder

Jezus Christus

Koning van barmhartigheid en mededogen

Boodschap: Vertel hun dat Ik van hen houd, maar dat Ik wil dat ze tegen Mij praten!

dinsdag 31 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, dit is al een hele buitengewone tocht voor jou geweest in zo’n korte tijd. Ik besef dat je nu moe bent. 

Boodschap: De profetie te Garabandal zal nu werkelijkheid worden

dinsdag 31 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, we hebben in zo’n korte tijd een lange weg afgelegd. Daar was een reden voor. Want het was al die tijd nodig om Mijn allerheiligste Woord mee te delen aan een wereld dorstend naar Mijn liefde.

Boodschap: De zwaarden van gerechtigheid zullen nu neervallen

maandag 30 mei 2011

Mijn kinderen alom, luister nu naar Mij! De zwaarden van gerechtigheid zullen nu neerkomen op diegenen die het nalaten om zich voldoende op de Waarschuwing voor te bereiden.

Boodschap: Waarschuwing aan diegenen die zich met satanische erediensten bezighouden

maandag 30 mei 2011

Mijn dochter, je wordt nu veel sterker en kunt door je gehoorzaamheid aan Mijn Allerheiligste Wil de wereld nu waarschuwen voor wat er komen gaat.

Boodschap: Zonde zal altijd zonde blijven, hoe jullie deze ook rechtvaardigen

zondag 29 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, hoe ween Ik om al Mijn kinderen die zondigen omdat ze Mijn onderrichtingen niet begrijpen. 

Boodschap: Ik wil diegenen bedanken die helpen bij de verspreiding van Mijn heilig Woord

woensdag 25 mei 2011

Ik kom nu om moed te schenken aan al die volgelingen van Mij die, na Mijn ware stem herkend te hebben, met grote werken van edelmoedigheid gereageerd hebben. 

Boodschap: Waarschuwingsboodschap aan de wereldleiders

woensdag 25 mei 2011

Mijn dochter, overal ter wereld zijn landen onder het oppervlak aan het borrelen van onrust, zowel op het gebied van de haat die van mens tot mens vertoond wordt, als van de ophanden zijnde ecologische omwentelingen. 

Boodschap: Als jullie het moeilijk vinden om te bidden

dinsdag 24 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag ben Ik blij dat er door jouw werk zoveel werk verricht werd om Mijn allerheiligste Woord aan de wereld mee te delen. 

Boodschap: Waarom Ik op deze manier met de wereld communiceer

maandag 23 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is nu tijd om Mijn heilige boodschappen te overwegen en ervoor te zorgen dat overal ter wereld zoveel mogelijk zondaars er nota van nemen.

Boodschap: Tijdens de Waarschuwing zal de hemel zich openen

maandag 23 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, je ondergaat de kwelling die Ik verduur voor de zonden van de mens. Zo voelt dat. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie