Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Als jullie het moeilijk vinden om te bidden

Ontvangen op dinsdag 24 mei 2011

18.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag ben Ik blij dat er door jouw werk zoveel werk verricht werd om Mijn allerheiligste Woord aan de wereld mee te delen. Je mag nooit het gevoel hebben dat je niet genoeg doet vanwege het aantal mensen dat deze boodschappen afwijst. Want diegenen van Mijn kinderen die Mijn Woord nu niet aannemen, zullen dat na verloop van tijd wel doen. Ze zullen er dan naar hongeren Mijn stem te horen.

Blijf nu op Mij gefocust! Laat je niet op een dwaalspoor brengen door diegenen die minachtend over deze boodschappen spreken! Wees nooit ontmoedigd, want diegenen die nu naar Mijn Woord luisteren, verspreiden in feite uit liefde voor Mij de Waarheid aan de anderen!

Bekering is een moeilijke uitdaging in een wereld die zo blind is voor de waarheid van het eeuwig leven. Volharding is nodig, want met de hulp van de Heilige Geest – van wie de kracht nu overal, over de hele wereld, gevoeld wordt – zullen Mijn kinderen uiteindelijk terug tot Mij komen. Maar niet allen. Want diegenen die de voorkeur zouden geven aan het kunstmatig comfort dat hun door de Bedrieger aangeboden wordt, zullen het zeer moeilijk vinden om het leven dat zij leiden te verwerpen. Bid nu voor heel jullie familie en al jullie vrienden zodat jullie je tijdens de Waarschuwing allemaal kunnen verenigen in jullie liefde voor Mij. Want als jullie deze gebeurtenis zullen aanvaarden als jullie route naar de vrijheid, zullen jullie beloond worden met Mijn grootse barmhartigheid.

Gebed is niet gemakkelijk

Voor veel van Mijn kinderen, die het opzeggen van lange gebeden monotoon en een beetje saai vinden, is het gebed niet gemakkelijk. Als dit de manier is waarop jullie bidden en jullie er moeite mee hebben, ga dan gewoon rustig zitten om met Mij in stilte te communiceren. Overweeg eenvoudig Mijn leven op aarde. Breng jullie de tijd in herinnering die Ik daar doorbracht en de lessen van liefde die Ik aan jullie allen gaf. Dat is genoeg. Laat jullie rustig van geest worden en Ik zal dan in contemplatie bij jullie zitten. Ik vergezel iedereen. Ik Ben elke minuut van de dag aanwezig, wat jullie ook doen. Ik Ben nooit ver weg. Denk eraan dat Ik in het leven jullie toeverlaat ben! Steun op Mij! Vraag oprecht om Mijn bijstand en Ik zal jullie roep horen! Ik weiger jullie verzoek nooit als dit overeenkomstig Mijn Heilige Wil is. Wanneer jullie echter vragen om gunsten die op het oog hebben jullie te begiftigen met wereldse overdaad, weet dan dat Ik deze nooit zal verlenen. Want Ik kan jullie nooit geschenken geven waarvan Ik weet dat ze slecht zijn voor jullie ziel. Mijn geschenken worden jullie gegeven opdat Ik jullie dichter bij Mijn Hart kan brengen. Want zodra dat gebeurt, zullen jullie niets meer tekort komen.

Jullie liefhebbende en toegewijde Redder

Jezus Christus

Boodschap: Vertel hun dat Ik van hen houd, maar dat Ik wil dat ze tegen Mij praten!

dinsdag 31 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, dit is al een hele buitengewone tocht voor jou geweest in zo’n korte tijd. Ik besef dat je nu moe bent. 

Boodschap: De profetie te Garabandal zal nu werkelijkheid worden

dinsdag 31 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, we hebben in zo’n korte tijd een lange weg afgelegd. Daar was een reden voor. Want het was al die tijd nodig om Mijn allerheiligste Woord mee te delen aan een wereld dorstend naar Mijn liefde.

Boodschap: De zwaarden van gerechtigheid zullen nu neervallen

maandag 30 mei 2011

Mijn kinderen alom, luister nu naar Mij! De zwaarden van gerechtigheid zullen nu neerkomen op diegenen die het nalaten om zich voldoende op de Waarschuwing voor te bereiden.

Boodschap: Waarschuwing aan diegenen die zich met satanische erediensten bezighouden

maandag 30 mei 2011

Mijn dochter, je wordt nu veel sterker en kunt door je gehoorzaamheid aan Mijn Allerheiligste Wil de wereld nu waarschuwen voor wat er komen gaat.

Boodschap: Zonde zal altijd zonde blijven, hoe jullie deze ook rechtvaardigen

zondag 29 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, hoe ween Ik om al Mijn kinderen die zondigen omdat ze Mijn onderrichtingen niet begrijpen. 

Boodschap: Omgaan met financiƫle tegenspoed

vrijdag 27 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn wens dat je nu begint met ten minste één dag per week te vasten. Want door dat te doen, zul je Mij enorm blij maken. 

Boodschap: Ik wil diegenen bedanken die helpen bij de verspreiding van Mijn heilig Woord

woensdag 25 mei 2011

Ik kom nu om moed te schenken aan al die volgelingen van Mij die, na Mijn ware stem herkend te hebben, met grote werken van edelmoedigheid gereageerd hebben. 

Boodschap: Waarschuwingsboodschap aan de wereldleiders

woensdag 25 mei 2011

Mijn dochter, overal ter wereld zijn landen onder het oppervlak aan het borrelen van onrust, zowel op het gebied van de haat die van mens tot mens vertoond wordt, als van de ophanden zijnde ecologische omwentelingen. 

Boodschap: Waarom Ik op deze manier met de wereld communiceer

maandag 23 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is nu tijd om Mijn heilige boodschappen te overwegen en ervoor te zorgen dat overal ter wereld zoveel mogelijk zondaars er nota van nemen.

Boodschap: Tijdens de Waarschuwing zal de hemel zich openen

maandag 23 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, je ondergaat de kwelling die Ik verduur voor de zonden van de mens. Zo voelt dat. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie