Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Vertel hun dat Ik van hen houd, maar dat Ik wil dat ze tegen Mij praten!

Ontvangen op dinsdag 31 mei 2011

10.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, dit is al een hele buitengewone tocht voor jou geweest in zo’n korte tijd. Ik besef dat je nu moe bent. De snelheid waarmee deze boodschappen door jou ontvangen en zo snel in zoveel talen gepubliceerd werden, laat je de dringende noodzaak zien van wat deze voorhouden. Het toont je bovendien de goddelijke leiding aan het werk in zijn meest volmaakte vorm.

Hoewel deze boodschappen bol staan van Mijn onderrichtingen, worden ze eigenlijk gegeven om het belang ervan uit te leggen in dit leven - terwijl jullie dat nog kunnen - over jullie ziel te waken. Veel mensen – vooral diegenen met weinig geloof in God, de Eeuwige Vader – zullen wanneer ze deze boodschappen lezen, erdoor verontrust worden. Velen zullen zich bekeren. Sommigen zullen bang zijn voor hun toekomst, en die van hun familie en vrienden, op deze aarde.

Vertel hun a.u.b. dat Ik van hen houd!

Door eerst hun geest open te stellen voor het feit dat God echt bestaat, zullen zij klaar zijn voor de tweede fase. Het is dan dat zij zich zullen beginnen af te vragen waarom dergelijke communicatie plaatsvindt. Waarom Jezus Christus, de enige Zoon van God de Eeuwige Vader, dergelijke buitengewone stappen zou ondernemen. Zij zullen tot deze voor de hand liggende conclusie komen. Het is omdat Ik van elk en iedereen van jullie houd, dat Ik jullie wil redden. Ik wil jullie allemaal koesteren, en Ik moet tot het uiterste gaan om jullie dichter bij Mijn Hart te brengen.

Ik wil jullie in jullie hart raken zodat er in jullie ziel een licht zal ontbranden. Er valt niets te vrezen in deze wereld als jullie volkomen op Mij zullen vertrouwen. Ik heb prachtige plannen voor ieder van jullie die dichter bij Mijn Heilig Hart zullen komen. Er wachten jullie de meest buitengewone geschenken. Heb geen angst voor de wereldse onrust, want Ik zal al diegenen beschermen, die in Mij geloven, en Ik zal voor jullie lichamelijke behoeften zorgen. Vertrouw op Mij, de Heer van de mensheid, gestuurd om jullie nogmaals te redden van de eeuwige duisternis.

Wend jullie tot Mij als onschuldige kinderen!

Het is niet nodig om gebeden te leren als jullie er geen kennen. Ja, deze zijn bevorderlijk, maar al wat Ik jullie vraag te doen, is om met Mij te spreken. Op de manier dat jullie doorgaans met een vriend zouden kletsen, ontspan jullie, neem Mij in vertrouwen. Vraag Mij om Mijn hulp! Mijn barmhartigheid is volkomen en loopt over, gewoon wachtend om jullie ermee te overstelpen. Kenden jullie het mededogen maar dat Ik voor iedereen op aarde heb. Zelfs voor zondaars. Mijn kinderen zijn Mijn kinderen, zelfs wanneer zonde hun ziel bevlekt. Ik verafschuw de zonde maar houd van de zondaar.

Zovelen van jullie zijn bang om regelmatig om vergeving te vragen. Jullie moeten je nooit zorgen maken – nooit. Als jullie oprecht spijt hebben, zullen jullie vergeven worden.

De zonde, Mijn kinderen, zal een aanhoudend probleem zijn. Zelfs Mijn vroomste volgelingen zondigen, en zondigen telkens opnieuw. Dat is een feit. Eenmaal Satan losgelaten werd, geraakte de zonde wijdverspreid. Velen zijn te beschaamd om zich tot Mij te wenden. Zij laten het hoofd zakken en knijpen een oogje dicht wanneer ze zich slecht gedroegen. Te trots en in verlegenheid gebracht, gaan zij door alsof het vergeten zal worden. Wat zij niet begrijpen, is dat duisternis duisternis aantrekt. Dus zodra jullie één maal zondigen, wordt het veel gemakkelijker om opnieuw te zondigen. Door jullie geweten af te sluiten, herhaalt deze cyclus zich telkens weer. Vervolgens zal de zondaar elk mogelijk excuus verzinnen om het wangedrag onder tafel te schuiven. Zij zullen steeds dieper in een neerwaartse spiraal blijven vallen. Dat komt doordat zij niet weten hoe zij om vergeving moeten vragen. Omdat zij het belang van de nederigheid niet begrepen hebben, vinden zij het onmogelijk om zich tot Mij te wenden. Het is niet ingewikkeld, weet je, om Mij om vergeving te vragen. Wees nooit bang voor Mij! Ik wacht op ieder van jullie die de moed heeft zijn eigen zonden te veroordelen. Wanneer jullie deze gewoonte aannemen, zullen er jullie buitengewone gaven geschonken worden. Na het bekennen van jullie zonden, zullen jullie in een staat van genade verkeren. Wanneer jullie dan het Sacrament van de Eucharistie ontvangen, zullen jullie een opbruisende energie voelen, die jullie zal verbazen. Dan en alleen dan, zullen jullie ware vrede vinden.

Niets zal jullie nog van streek maken! Jullie zullen sterk zijn, niet alleen in jullie ziel – jullie geest zal rustiger en beheerster zijn. Jullie zullen met een andere, meer positieve instelling tegenover het leven staan. Wie zou zo’n leven niet willen?

Kom terug naar Mij, kinderen, in deze tijd van leed in de wereld! Laat mij jullie de vreugde tonen, die van jullie is wanneer jullie je tot Mij wenden!

Denk eraan dat Ik ooit Mijn leven voor jullie gaf! Mijn liefde kent geen grenzen. Ik zal jullie roep beantwoorden. Al wat jullie moeten doen, is erom vragen.

Jullie dierbare, liefhebbende Redder

Jezus Christus

Boodschap: De profetie te Garabandal zal nu werkelijkheid worden

dinsdag 31 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, we hebben in zo’n korte tijd een lange weg afgelegd. Daar was een reden voor. Want het was al die tijd nodig om Mijn allerheiligste Woord mee te delen aan een wereld dorstend naar Mijn liefde.

Boodschap: De zwaarden van gerechtigheid zullen nu neervallen

maandag 30 mei 2011

Mijn kinderen alom, luister nu naar Mij! De zwaarden van gerechtigheid zullen nu neerkomen op diegenen die het nalaten om zich voldoende op de Waarschuwing voor te bereiden.

Boodschap: Waarschuwing aan diegenen die zich met satanische erediensten bezighouden

maandag 30 mei 2011

Mijn dochter, je wordt nu veel sterker en kunt door je gehoorzaamheid aan Mijn Allerheiligste Wil de wereld nu waarschuwen voor wat er komen gaat.

Boodschap: Zonde zal altijd zonde blijven, hoe jullie deze ook rechtvaardigen

zondag 29 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, hoe ween Ik om al Mijn kinderen die zondigen omdat ze Mijn onderrichtingen niet begrijpen. 

Boodschap: Omgaan met financiƫle tegenspoed

vrijdag 27 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn wens dat je nu begint met ten minste één dag per week te vasten. Want door dat te doen, zul je Mij enorm blij maken. 

Boodschap: Ik wil diegenen bedanken die helpen bij de verspreiding van Mijn heilig Woord

woensdag 25 mei 2011

Ik kom nu om moed te schenken aan al die volgelingen van Mij die, na Mijn ware stem herkend te hebben, met grote werken van edelmoedigheid gereageerd hebben. 

Boodschap: Waarschuwingsboodschap aan de wereldleiders

woensdag 25 mei 2011

Mijn dochter, overal ter wereld zijn landen onder het oppervlak aan het borrelen van onrust, zowel op het gebied van de haat die van mens tot mens vertoond wordt, als van de ophanden zijnde ecologische omwentelingen. 

Boodschap: Als jullie het moeilijk vinden om te bidden

dinsdag 24 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag ben Ik blij dat er door jouw werk zoveel werk verricht werd om Mijn allerheiligste Woord aan de wereld mee te delen. 

Boodschap: Waarom Ik op deze manier met de wereld communiceer

maandag 23 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is nu tijd om Mijn heilige boodschappen te overwegen en ervoor te zorgen dat overal ter wereld zoveel mogelijk zondaars er nota van nemen.

Boodschap: Tijdens de Waarschuwing zal de hemel zich openen

maandag 23 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, je ondergaat de kwelling die Ik verduur voor de zonden van de mens. Zo voelt dat. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie