Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De profetie te Garabandal zal nu werkelijkheid worden

Ontvangen op dinsdag 31 mei 2011

15.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, we hebben in zo’n korte tijd een lange weg afgelegd. Daar was een reden voor. Want het was al die tijd nodig om Mijn allerheiligste Woord mee te delen aan een wereld dorstend naar Mijn liefde. Toch luisteren ze nog niet. Omdat ze het niet willen weten. Terwijl veel van Mijn trouwe volgelingen nu bedacht zijn op de komende veranderingen, hebben velen helemaal geen interesse in de waarschuwingen die tot nog toe door Mijn geliefde Moeder aan de wereld gegeven werden. De profetieën te Garabandal gegeven, zullen thans werkelijkheid worden. Bereid jullie nu voor op deze gebeurtenis, want jullie hebben nog maar een paar maanden te gaan om jullie ziel gereed te maken!

Mijn dochter, vrees niet, alsjeblieft, want Ik weet dat deze boodschappen je somber gestemd hebben omdat je aan de toekomst van je kinderen denkt. De Waarschuwing zal alles veranderen. Maar deze zal een tweesprong in de weg voorleggen. De mensheid zal dan, na het zien van de waarheid over het bestaan van God, uit eigen vrije wil één van de twee paden kiezen. Het pad van redding, of het pad van de verdoemenis.

De kastijding zal een groot deel van de wereld wegvagen

Bid intens dat de mens voor het eerste kiest! Want als hij dat niet doet, zal de wereld de zwaarste kastijding ondergaan, waarbij een groot deel ervan weggevaagd wordt. Waarom zouden Mijn kinderen dat wensen? Nochtans zal de mens door de zonde er jammer genoeg voor kiezen Mijn belofte te negeren en het pad van de Bedrieger volgen. Ik heb je gezegd dat Ik je geen datum voor de Waarschuwing zal geven, want die is door slechts enkele uitverkoren zielen gekend. Want als deze datum openbaar gemaakt zou worden, zouden de mensen geneigd zijn om uit een gevoel van valse nederigheid om verlossing te verzoeken. Vertrouw op Mij! Alles zal goed komen, kinderen. Jullie zijn gezegend dat jullie dit fantastisch geschenk van openbaring gegeven gaat worden. Het zal nu lijken dat de wereld in de komende maanden in de aanloop naar de Waarschuwing rustiger en ietwat vreemd wordt. Want wanneer deze plaatsvindt, zal die mystieke ervaring zo rustig zijn – al zal dit in de lucht visueel gezien spectaculair zijn – dat jullie beter op deze stille confrontatie met jullie eigen geweten voorbereid zullen zijn.

Denk eraan dat hoe meer mensen vooraf voor deze gebeurtenis gewaarschuwd worden, hoe meer zielen er gered zullen worden! Bid, bid het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid voor die zielen die tijdens de Waarschuwing zullen sterven! Zij hebben jullie gebeden nodig.

Jullie liefhebbende Redder

Jezus Christus

Boodschap: Vertel hun dat Ik van hen houd, maar dat Ik wil dat ze tegen Mij praten!

dinsdag 31 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, dit is al een hele buitengewone tocht voor jou geweest in zo’n korte tijd. Ik besef dat je nu moe bent. 

Boodschap: De zwaarden van gerechtigheid zullen nu neervallen

maandag 30 mei 2011

Mijn kinderen alom, luister nu naar Mij! De zwaarden van gerechtigheid zullen nu neerkomen op diegenen die het nalaten om zich voldoende op de Waarschuwing voor te bereiden.

Boodschap: Waarschuwing aan diegenen die zich met satanische erediensten bezighouden

maandag 30 mei 2011

Mijn dochter, je wordt nu veel sterker en kunt door je gehoorzaamheid aan Mijn Allerheiligste Wil de wereld nu waarschuwen voor wat er komen gaat.

Boodschap: Zonde zal altijd zonde blijven, hoe jullie deze ook rechtvaardigen

zondag 29 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, hoe ween Ik om al Mijn kinderen die zondigen omdat ze Mijn onderrichtingen niet begrijpen. 

Boodschap: Omgaan met financiële tegenspoed

vrijdag 27 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn wens dat je nu begint met ten minste één dag per week te vasten. Want door dat te doen, zul je Mij enorm blij maken. 

Boodschap: Ik wil diegenen bedanken die helpen bij de verspreiding van Mijn heilig Woord

woensdag 25 mei 2011

Ik kom nu om moed te schenken aan al die volgelingen van Mij die, na Mijn ware stem herkend te hebben, met grote werken van edelmoedigheid gereageerd hebben. 

Boodschap: Waarschuwingsboodschap aan de wereldleiders

woensdag 25 mei 2011

Mijn dochter, overal ter wereld zijn landen onder het oppervlak aan het borrelen van onrust, zowel op het gebied van de haat die van mens tot mens vertoond wordt, als van de ophanden zijnde ecologische omwentelingen. 

Boodschap: Als jullie het moeilijk vinden om te bidden

dinsdag 24 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag ben Ik blij dat er door jouw werk zoveel werk verricht werd om Mijn allerheiligste Woord aan de wereld mee te delen. 

Boodschap: Waarom Ik op deze manier met de wereld communiceer

maandag 23 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is nu tijd om Mijn heilige boodschappen te overwegen en ervoor te zorgen dat overal ter wereld zoveel mogelijk zondaars er nota van nemen.

Boodschap: Tijdens de Waarschuwing zal de hemel zich openen

maandag 23 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, je ondergaat de kwelling die Ik verduur voor de zonden van de mens. Zo voelt dat. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie