Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Waarom God, de Eeuwige Vader, nieuwe profeten naar de wereld zendt

Ontvangen op vrijdag 13 mei 2011

22.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, dit is wat Ik de twijfelaars, in het bijzonder Mijn gewijde dienaren, die Mijn Woord door deze boodschappen misschien verwerpen, zou willen zeggen. Vermeerder jullie geloof in Mij door te erkennen dat Mijn Woord niet alleen tijdens Mijn tijd op aarde maar ook daarna door de kracht van de Heilige Geest aan de wereld gegeven werd.

Sinds het begin der tijd heeft God, Mijn Eeuwige Vader, zich door de profeten met de mensheid in verbinding gesteld. Op deze manier werd aan de mens de Leer van de Waarheid bekend gemaakt om ervoor te zorgen dat hun geloof sterk bleef. Er werden door de apostelen, andere vrome leerlingen en door de profeet Johannes, de evangelist, ook nog andere openbaringen en lessen in de Waarheid aan de mensheid gegeven. Daarna was Mijn Woord, Mijn onderrichtingen en alles wat de mens nodig had om hem de redding te bezorgen die hij behoeft, in orde. Nu de wereld voor de grootste veranderingen in zijn geschiedenis staat, heeft God, Mijn Eeuwige Vader, nieuwe profeten naar de wereld gezonden. Vergis je niet, deze profeten brengen jullie geen nieuwe Leer want dat is niet nodig. In plaats daarvan worden zij om drie redenen gestuurd.

De eerste is om de mensheid te herinneren aan de Waarheid vervat in het Boek der Openbaring. De tweede is om de mens bedacht te maken op de tijden waarin hij leeft zodat hij zijn geloof weer kan doen opvlammen. De derde is om de bekering te helpen verspreiden zodat Mijn volgelingen de allergrootste strijdmacht kunnen vormen om zielen te redden. Ik communiceer door deze profeet en anderen opdat Mijn Woord in alle hoeken van de wereld gehoord wordt.

Denk aan Mijn absolute liefde en mededogen!

Luister aandachtig naar al deze boodschappen die niet alleen Mijn Woord verkondigen zoals jullie dat kennen, maar die jullie ook Mijn absolute liefde en mededogen voor ieder van jullie openbaren. Vergeet eveneens Mijn grote barmhartigheid niet! Alle zondaars zullen vergeven worden zodra zij om verlossing vragen.

Het belang van de heilige Rozenkrans en het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid

Hoewel er ecologische rampen zullen komen, zal het gebed waaronder het bidden van de heilige Rozenkrans en het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid, helpen om veel daarvan af te zwakken, onthoud dat alsjeblieft! Denk eraan, Mijn gekoesterde kinderen, dat jullie die in Mij en Mijn Eeuwige Vader geloven en die Mijn instructies opvolgen, niets te vrezen hebben! Laat Mij jullie er bovendien aan herinneren dat door de twee grootse daden van barmhartigheid die jullie gegeven worden – de gave van de Heilige Geest, die een paar dagen geleden de hele wereld binnenviel, en de Grote Waarschuwing – miljoenen tot de Waarheid bekeerd zullen worden. Dat zal een groot wonder zijn en één dat de grote massa vreugde zal bezorgen.

De vervolging door de Rode Draak en diegenen die niet van God zijn

Hoewel Satan zal opstaan door zijn arme, misleide volgelingen die hij van Mij – hun enige hoop op eeuwige zaligheid – wegtrekt, zal dat maar voor een korte tijd zijn. Ik moet jullie echter waarschuwen dat dit een beangstigende periode van vervolging zal zijn onder leiding van de Rode Draak en die politieke bestaansvormen die niet van God zijn. Door gebed en de Sacramenten zullen jullie de kracht vinden om tijdens deze beproevingen te volharden. Al deze gebeurtenissen werden voorzegd en moeten geschieden zodat het kwaad in de wereld definitief uitgeroeid kan worden. Het is dus nodig dat deze zuivering en een reeks kastijdingen plaatsvinden. Want alleen dan zal de wereld klaar zijn voor het Nieuw Paradijs op aarde.

Negeer nooit Mijn roepen! Pas wanneer jullie zien dat de profetieën – die door Mijn uitverkoren boodschapper aan jullie geopenbaard worden – werkelijkheid beginnen te worden, zullen jullie zeker weten dat Ik het ben die met jullie spreekt.

Jullie goddelijke Redder

Jezus Christus

Boodschap: Vertel hun dat Ik van hen houd, maar dat Ik wil dat ze tegen Mij praten!

dinsdag 31 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, dit is al een hele buitengewone tocht voor jou geweest in zo’n korte tijd. Ik besef dat je nu moe bent. 

Boodschap: De profetie te Garabandal zal nu werkelijkheid worden

dinsdag 31 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, we hebben in zo’n korte tijd een lange weg afgelegd. Daar was een reden voor. Want het was al die tijd nodig om Mijn allerheiligste Woord mee te delen aan een wereld dorstend naar Mijn liefde.

Boodschap: De zwaarden van gerechtigheid zullen nu neervallen

maandag 30 mei 2011

Mijn kinderen alom, luister nu naar Mij! De zwaarden van gerechtigheid zullen nu neerkomen op diegenen die het nalaten om zich voldoende op de Waarschuwing voor te bereiden.

Boodschap: Waarschuwing aan diegenen die zich met satanische erediensten bezighouden

maandag 30 mei 2011

Mijn dochter, je wordt nu veel sterker en kunt door je gehoorzaamheid aan Mijn Allerheiligste Wil de wereld nu waarschuwen voor wat er komen gaat.

Boodschap: Zonde zal altijd zonde blijven, hoe jullie deze ook rechtvaardigen

zondag 29 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, hoe ween Ik om al Mijn kinderen die zondigen omdat ze Mijn onderrichtingen niet begrijpen. 

Boodschap: Omgaan met financiële tegenspoed

vrijdag 27 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn wens dat je nu begint met ten minste één dag per week te vasten. Want door dat te doen, zul je Mij enorm blij maken. 

Boodschap: Ik wil diegenen bedanken die helpen bij de verspreiding van Mijn heilig Woord

woensdag 25 mei 2011

Ik kom nu om moed te schenken aan al die volgelingen van Mij die, na Mijn ware stem herkend te hebben, met grote werken van edelmoedigheid gereageerd hebben. 

Boodschap: Waarschuwingsboodschap aan de wereldleiders

woensdag 25 mei 2011

Mijn dochter, overal ter wereld zijn landen onder het oppervlak aan het borrelen van onrust, zowel op het gebied van de haat die van mens tot mens vertoond wordt, als van de ophanden zijnde ecologische omwentelingen. 

Boodschap: Als jullie het moeilijk vinden om te bidden

dinsdag 24 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag ben Ik blij dat er door jouw werk zoveel werk verricht werd om Mijn allerheiligste Woord aan de wereld mee te delen. 

Boodschap: Waarom Ik op deze manier met de wereld communiceer

maandag 23 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is nu tijd om Mijn heilige boodschappen te overwegen en ervoor te zorgen dat overal ter wereld zoveel mogelijk zondaars er nota van nemen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie