Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Verwarring over wat Mijn Tweede Komst zal inhouden

Ontvangen op vrijdag 20 mei 2011

10.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen vragen zich af wat de Tweede Komst werkelijk inhoudt, dus laat het Mij uitleggen.

Ik kwam de eerste keer naar de wereld om de mensheid te verlossen van de eeuwige duisternis zodat hij van het eeuwig leven zou kunnen genieten. In Zijn grote barmhartigheid zond God, de Almachtige Vader, Mij opdat al Zijn kinderen het leven zouden bezitten. Want tot dan zou dat, vanwege de zonden van Adam en Eva, niet mogelijk geweest zijn. Ditmaal kom Ik terug om al diegenen die Mij navolgen, te belonen.

Er bestaat in de wereld veel verwarring met betrekking tot deze gebeurtenis. Veel mensen geloven dat Mijn Tweede Komst erop wijst dat het einde van de wereld gekomen is. Dat is niet het geval, want het zal integendeel de eindtijd aanduiden, waarbij Satan en zijn volgelingen, die in de wereld onnoemelijk veel ellende teweegbrengen, gedurende 1000 jaar van de aarde verbannen zullen zijn.

Over het Nieuw Paradijs op aarde

Dit Nieuw Paradijs dat Ik beloofd heb, zal tot stand komen wanneer Hemel en aarde samensmelten om één te worden. Dit nieuw leven dat Ik al Mijn toegewijde volgelingen bezorg, is er een van liefde en heerlijkheid. Jullie, Mijn volgelingen, zullen echter veel lijden te verduren krijgen terwijl deze overgang plaatsvindt. Om de wereld op deze grote gebeurtenis voor te bereiden, breng Ik van tevoren een groot geschenk van Mijn barmhartigheid. De Grote Waarschuwing, die elk en eenieder van jullie de kans zal geven jullie zonden te zien en hoe die Mij beledigen, zal jullie in staat stellen de Waarheid in te zien. Pas dan, wanneer jullie de smet van de zonde beseffen die in jullie bestaat, zullen jullie de smart die Ik voel echt begrijpen.

Een vluchtige blik op wat er bij het Laatste Oordeel zal gebeuren

Door jullie allen deze grootse daad van Mijn barmhartigheid te laten ervaren, zal er jullie werkelijk een vluchtige blik gegeven worden op wat er op de dag van het Laatste Oordeel zal gebeuren. Op deze manier krijgen jullie eens te meer een eerlijke kans om naar Mij terug te keren. Ik houd van jullie allemaal met zo’n diepe en blijvende hartstocht, dat Ik al het mogelijke zal doen om jullie uit de greep van de Bedrieger te redden.

Wees echter gewaarschuwd dat Satan via jullie broeders en zusters zijn activiteiten zal opdrijven om jullie ervan te overtuigen Mij de rug toe te keren, zelfs na het plaatsvinden van deze grootse gebeurtenis. Jullie moeten jullie geest nu openen, alle menselijke redeneringen buiten beschouwing laten, om de waarheid over jullie bestaan op aarde te aanvaarden. Elke mogelijke leugen, ingekleed in menselijke, wetenschappelijk logische overpeinzingen, zal begaan worden om te verhinderen dat jullie de Waarheid aannemen.

Satan wil niet dat jullie, Mijn kinderen, tot Mij komen. Zijn ijzeren greep moet gebroken worden, maar dat kan enkel met jullie hulp. Laat hem met zijn leugens jullie oordeel niet vertroebelen! Het zal zeer moeilijk voor jullie zijn om zijn argumenten, beschimpingen en spot te negeren. Want dat is de manier waarop hij te werk gaat.

Satan zal door andere mensen werken om jullie te ontmoedigen

Velen van jullie zullen niet weten dat hij zo door andere mensen werkt, wier opvattingen jullie wellicht respecteren. Maar dat is precies hoe hij te werk gaat. Hij zal via die arme zielen communiceren die zich door de duisternis aangetrokken voelen. Hij zal ervoor zorgen dat hun geest afgesloten is voor de waarheid over Mijn heerlijkheid en het eeuwig leven dat jullie rechtmatig toebehoort. Laat nooit ofte nimmer zijn invloed jullie liefde voor Mij aantasten! En onthoud, daar hij deze strijd niet zal winnen, zullen die arme zielen die hem volgen, met hem in de hel geworpen worden! Als jullie het eeuwig leven wensen, maak dan gebruik van deze tijd op aarde om Satan te verwerpen zolang het nog kan!

Ik zal gedurende 1000 jaar de aarde regeren

Mijn dochter, Ik zal gedurende 1000 jaar de aarde regeren. Vergis je niet, want Ik Ben thans verantwoordelijk voor de gebeurtenissen zoals die zich nu in de wereld ontvouwen. Ik heb nu de weg bereid voor Mijn Nieuw Koninkrijk op aarde en die tijd is nabij, veel dichter dan velen beseffen. Verheug jullie, want dit nieuws zal door allen gunstig onthaald worden! Het zal een eind maken aan al het lijden in de wereld. Het zal een fontein van liefde en heerlijkheid doen ontbranden zodat al Mijn kinderen erin kunnen delen.

Dit Nieuw Paradijs zal jullie verstand te boven gaan, maar luister! Dit nieuw leven zal jullie, al Mijn godsvruchtige volgelingen, een leven vrij van zorgen bieden. Jullie zullen niets tekortkomen. Alles zal door Mij voorzien worden. Elk en eenieder van jullie die voor dit glorieus Koninkrijk kiest, zal versteld staan van het kostbaar juweel dat jullie wacht. Bid nu dat jullie broeders en zusters hun ogen openen voor de waarheid van de beloftes die Ik gedaan heb, zodat ook zij dit nieuw leven op aarde kunnen binnengaan.

Jullie liefhebbende Redder

Jezus Christus  

Boodschap: Vertel hun dat Ik van hen houd, maar dat Ik wil dat ze tegen Mij praten!

dinsdag 31 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, dit is al een hele buitengewone tocht voor jou geweest in zo’n korte tijd. Ik besef dat je nu moe bent. 

Boodschap: De profetie te Garabandal zal nu werkelijkheid worden

dinsdag 31 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, we hebben in zo’n korte tijd een lange weg afgelegd. Daar was een reden voor. Want het was al die tijd nodig om Mijn allerheiligste Woord mee te delen aan een wereld dorstend naar Mijn liefde.

Boodschap: De zwaarden van gerechtigheid zullen nu neervallen

maandag 30 mei 2011

Mijn kinderen alom, luister nu naar Mij! De zwaarden van gerechtigheid zullen nu neerkomen op diegenen die het nalaten om zich voldoende op de Waarschuwing voor te bereiden.

Boodschap: Waarschuwing aan diegenen die zich met satanische erediensten bezighouden

maandag 30 mei 2011

Mijn dochter, je wordt nu veel sterker en kunt door je gehoorzaamheid aan Mijn Allerheiligste Wil de wereld nu waarschuwen voor wat er komen gaat.

Boodschap: Zonde zal altijd zonde blijven, hoe jullie deze ook rechtvaardigen

zondag 29 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, hoe ween Ik om al Mijn kinderen die zondigen omdat ze Mijn onderrichtingen niet begrijpen. 

Boodschap: Omgaan met financiƫle tegenspoed

vrijdag 27 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn wens dat je nu begint met ten minste één dag per week te vasten. Want door dat te doen, zul je Mij enorm blij maken. 

Boodschap: Ik wil diegenen bedanken die helpen bij de verspreiding van Mijn heilig Woord

woensdag 25 mei 2011

Ik kom nu om moed te schenken aan al die volgelingen van Mij die, na Mijn ware stem herkend te hebben, met grote werken van edelmoedigheid gereageerd hebben. 

Boodschap: Waarschuwingsboodschap aan de wereldleiders

woensdag 25 mei 2011

Mijn dochter, overal ter wereld zijn landen onder het oppervlak aan het borrelen van onrust, zowel op het gebied van de haat die van mens tot mens vertoond wordt, als van de ophanden zijnde ecologische omwentelingen. 

Boodschap: Als jullie het moeilijk vinden om te bidden

dinsdag 24 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag ben Ik blij dat er door jouw werk zoveel werk verricht werd om Mijn allerheiligste Woord aan de wereld mee te delen. 

Boodschap: Waarom Ik op deze manier met de wereld communiceer

maandag 23 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is nu tijd om Mijn heilige boodschappen te overwegen en ervoor te zorgen dat overal ter wereld zoveel mogelijk zondaars er nota van nemen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie