Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Vandaag is Mijn pijn zelfs nog groter dan dat deze bij Mijn kruisiging was

Ontvangen op woensdag 13 april 2011

13.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, vanavond huil Ik van grote droefheid om de zonden van de mensheid, die zeer fel toegenomen zijn, terwijl voor de wereld de tijd om Mijn Passie aan het kruis te herdenken, dichterbij komt. Mijn pijn is zelfs nog groter dan dat deze was toen Ik aanvankelijk gekruisigd werd. Ik herbeleef nu de doodsstrijd die Ik onderging aangezien de zonden van de mensheid Mijn Hart als een zwaard doorboren dat nog langer, scherper en pijnlijker is. Aanhoor Mijn smeekbeden! Hoor Mijn kreten! Jullie allen, troost Mij in deze diepe kwelling die Ik vandaag onderga. Ik moet dagelijks het diepe leed, de pijn en de marteling aanschouwen die de mensen elkaar aandoen, kinderen aandoen. Hun duistere ziel is door Satan, de Bedrieger, zo bedorven dat deze moordenaars geen berouw kennen. Hij toont geen enkel medelijden met wie dan ook van jullie omdat hij geen ziel heeft. Toch bezwijken de mensen dom genoeg als blinden voor zijn bekoringen. Ze laten zich zo slaafs meezuigen in deze vreselijke duisternis, dat Ik moet rekenen op de gelovigen onder jullie om intens te bidden om dergelijke zielen te redden.

Mijn pijn neemt dagelijks toe. De zonde wordt door de mens niet gezien voor wat deze is. In zijn meest elementaire vorm is het een liefde voor zichzelf. Op zijn ergst is het een liefde voor alle dingen die anderen schaden door oneerlijkheid, geweld, misbruik en moord. Waarom knijpen de mensen een oogje dicht wanneer zij getuige zijn van dergelijke wreedheden? Die slachtoffers zijn mensen zoals jullie. Bid intens voor deze daders, want ook zij zijn slachtoffers! Zij, Mijn kinderen, werden door de Bedrieger in de val gelokt, maar velen nemen niet eens aan dat hij bestaat. De tijd waarin er opnieuw echt naar Mijn Woord geluisterd zal worden op aarde, komt nu dichtbij. Gelieve alsjeblieft aan iedereen uit te leggen dat Mijn barmhartigheid nu op het punt staat om tijdens de aankomende mystieke gebeurtenis op aarde aanschouwd te worden. Het is belangrijk om tegen zoveel mogelijk mensen te vertellen om aan God, de Eeuwige Vader, te vragen om elk en eenieder van jullie te vergeven voor de in het verleden begane zonden. Doe het nu meteen, en snel! Red jullie ziel en die van anderen! Hoewel de bekering snel om zich heen zal grijpen, zullen sommige onfortuinlijke zielen de schok niet overleven. Bid, Bid dat zij niet in doodzonde zullen sterven!

Breng jullie tijdens de Vasten Mijn Passie in herinnering door het Offer te overwegen dat Ik graag voor jullie allen bracht zodat jullie gered konden worden. Begrijp dan dat de Waarschuwing, de Verlichting van het Geweten, Mijn volgende geschenk van barmhartigheid voor de wereld is!

Verspreid overal bekering! Help de Bedrieger te verslaan door het bidden van het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid om zielen te redden!

Vertrouw nu op Mij en laat Mij terug in jullie hart komen! Sluit nu samen de rijen om door liefde de mensheid te redden!

Jullie goddelijke Redder

Jezus Christus

Zoon van God, de Almachtige Vader, Schepper en Maker van alle dingen

Boodschap: Mensen over de hele wereld delen dezelfde trekken

zaterdag 30 april 2011

Ik verheug Mij vanavond, Mijn geliefde dochter, door de manier waarop jij Mij gehoorzaamt. Je gehoorzaamheid om dagelijks de H. Mis bij te wonen en de Allerheiligste Eucharistie te ontvangen, is Mij welgevallig. 

Boodschap: De nederigheid die nodig is om de Hemel binnen te komen

vrijdag 29 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, nederigheid is een les die al diegenen die Mijn Koninkrijk wensen binnen te komen, moeten leren. 

Boodschap: De Arabische opstand zal wereldwijde onrust uitlokken – Italië zal de neveneffecten in gang zetten

dinsdag 26 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de tranen die Ik stort om al Mijn geliefde, gekwelde kinderen in de wereld die het slachtoffer zijn van geweld en misbruik, komen onophoudelijk. 

Boodschap: Bekeer anderen bij elke gelegenheid!

zondag 24 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag is in die zin betekenisvol dat Mijn Opstanding uit de dood Mijn beloftes aan de mens vervuld heeft. 

Boodschap: Beloof jullie trouw aan Mijn Goddelijke Barmhartigheid!

zaterdag 23 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is met vreugde dat Mijn kinderen zich nu verheugen in de herdenking van Mijn Opstanding. 

Boodschap: Verdedig het recht van jullie kinderen op een christelijke opvoeding!

vrijdag 22 april 2011

Mijn geliefde dochter, het is vandaag voor al diegenen die in de Passie van Mijn kruis geloven tijd om het te helpen dragen zodat Mijn Woord opnieuw gehoord kan worden in de wereld. 

Boodschap: Verzet je tegen de aanvallen van Satan!

woensdag 20 april 2011

Mijn dochter, elk uur van de dag wordt jouw geloof aanhoudend op de proef gesteld wanneer je door buitenstaanders onder druk gezet wordt om deze boodschappen te verwerpen. 

Boodschap: Seksuele immoraliteit zal jullie naar de hel voeren

dinsdag 19 april 2011

Mijn dochter, terwijl de wereld in verschillende categorieën ingedeeld wordt – diegenen die een eenvoudig en geordend leven leiden, sommigen in welvaart en vrede, diegenen die getroffen zijn door armoede en ziekte of die het slachtoffer van oorlog zijn en de machthebbers – zullen allen met verbazing getuige zijn van precies dezelfde ophanden zijnde gebeurtenissen.

Boodschap: Plan van de Nieuwe Wereldorde om jullie geld en voedsel te controleren

zondag 17 april 2011

Mijn geliefde dochter, vertel de wereld dat ze nu op het punt staan een aantal ecologische rampen mee te maken. 

Boodschap: De toorn van God gaat op de Nieuwe Wereldorde neerkomen

zondag 17 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is met grote droefheid dat Ik je moet vertellen dat ophanden zijnde ecologische rampen een enorm verlies aan mensenlevens tot gevolg zullen hebben in Azië, Europa, Rusland en de Verenigde Staten van Amerika. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie