Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Satan is een ravage aan het aanrichten in de wereld maar er rest hem nu nog maar weinig tijd

Ontvangen op woensdag 4 mei 2011

20.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, het is nu met grote dringendheid dat de wereld, en al diegenen die onverschillig geworden zijn voor de waarheid van Mijn Leer, naar Mijn heilig Woord moeten luisteren. Terwijl de onrust in de wereld zal blijven toenemen, moeten jullie nu stilhouden en nadenken over de Schriften – over wat er jullie verteld werd over de veranderingen die de wereld zal meemaken als de zonden aanhouden.

Ook diegenen van jullie die aan het bestaan van God, de Eeuwige Vader, of aan Mij, jullie goddelijke Redder, twijfelen, zullen dagelijks zien dat er voor jullie ogen gezondigd wordt. Of dat nu gebeurt in het leven van alledag tijdens jullie persoonlijke ontmoetingen, in dagbladen, op de uitzendmedia of het internet, er valt moeilijk naast te kijken. Zelfs diegenen van jullie die in jullie aanvaarding van de zonde tolerant zijn, zijn geschokt door de mate van verdorvenheid die jullie gedwongen zijn te aanschouwen.

Wat zien jullie? Wat schokt jullie het meest? Is het het wrede geweld waarin jullie op televisie ingewijd worden, bekeken vanuit jullie luie zetel? De moorden die uitgevoerd en in de naam van de gerechtigheid door regeringen goedgepraat worden? Of is het de verdorvenheid die tentoongespreid wordt door obscene pornografie die als kunst voorgesteld wordt? Zijn het de leugens die verkondigd worden door bedrieglijke fraudeurs achter het rechtssysteem waardoor zij het zich kunnen veroorloven om hun vrijstelling van straf te kopen? Zou het de haat kunnen zijn die door de mens aan de dag gelegd wordt tegenover vreemden die zij op straat ontmoeten? Is het de terreur die door de gewone burger gevoeld wordt door toedoen van hun eigen regering? Er worden nu zoveel grieven tegen de Wetten van Mozes, de Geboden, geuit dat het onmogelijk is om zoveel allemaal ineens te bevatten.

Orde en gezag zijn verzwonden. De liefde en edelmoedigheid die naasten elkaar betonen, is snel aan het verdwijnen. Zelfs die trouwe dienaren van Mij, die in de naam van God handelen, leiden hun kudde niet langer.

Deze chaos wordt veroorzaakt door de koning van de misleiding, Satan, de Boze, die zijn uiterste best doet om zijn identiteit voor de mensheid te verbergen. Gebruikmakend van zijn krachten spant hij, een lafaard, zich in om te verleiden. Vergis je niet, want hij bezit krachten die hij aanwendt om de mensheid te vernietigen! Hij zet mensen tegen elkaar op. Broeder tegen broeder. Naaste tegen naaste. En dat allemaal met maar één doel. Namelijk snel een ravage aan te richten in de kortst mogelijke tijd. Hij zal nooit ophouden met jullie te kwellen, Mijn kinderen. Zie deze realiteit onder ogen! Neem zijn bestaan aan! Wat de niet-gelovigen betreft: het is maar wanneer jullie de waarheid van Satans bestaan inzien, dat de Waarheid zal doordringen. En dat is dat God, de Eeuwige Vader, werkelijk bestaat.

Denk er gewoon aan dat Satans dagen geteld zijn! Laat hem niet winnen! Bid voor iedereen ter wereld dat ze niet in de val van haat trappen die hij opzet om Gods kinderen te strikken. Hij doet dat niet enkel uit haat tegen jullie, maar ook om de haat die hij jegens Mij, Jezus Christus, en Mijn Eeuwige Vader voelt. Hij zal niet rusten voordat hij de grootst mogelijke schade aangericht heeft.

Bid, bid, bid dat zijn kracht zal afnemen! Bid vooral de heilige Rozenkrans want dat is het gebed dat Satan zal verpletteren!

Wanneer Ik op aarde terugkeer, vergeet dan niet dat er slechts één pad naar de eeuwigheid zal zijn, en dat is het pad waarlangs jullie op Mij moeten toelopen.

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus

Boodschap: Vertel hun dat Ik van hen houd, maar dat Ik wil dat ze tegen Mij praten!

dinsdag 31 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, dit is al een hele buitengewone tocht voor jou geweest in zo’n korte tijd. Ik besef dat je nu moe bent. 

Boodschap: De profetie te Garabandal zal nu werkelijkheid worden

dinsdag 31 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, we hebben in zo’n korte tijd een lange weg afgelegd. Daar was een reden voor. Want het was al die tijd nodig om Mijn allerheiligste Woord mee te delen aan een wereld dorstend naar Mijn liefde.

Boodschap: De zwaarden van gerechtigheid zullen nu neervallen

maandag 30 mei 2011

Mijn kinderen alom, luister nu naar Mij! De zwaarden van gerechtigheid zullen nu neerkomen op diegenen die het nalaten om zich voldoende op de Waarschuwing voor te bereiden.

Boodschap: Waarschuwing aan diegenen die zich met satanische erediensten bezighouden

maandag 30 mei 2011

Mijn dochter, je wordt nu veel sterker en kunt door je gehoorzaamheid aan Mijn Allerheiligste Wil de wereld nu waarschuwen voor wat er komen gaat.

Boodschap: Zonde zal altijd zonde blijven, hoe jullie deze ook rechtvaardigen

zondag 29 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, hoe ween Ik om al Mijn kinderen die zondigen omdat ze Mijn onderrichtingen niet begrijpen. 

Boodschap: Omgaan met financiƫle tegenspoed

vrijdag 27 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn wens dat je nu begint met ten minste één dag per week te vasten. Want door dat te doen, zul je Mij enorm blij maken. 

Boodschap: Ik wil diegenen bedanken die helpen bij de verspreiding van Mijn heilig Woord

woensdag 25 mei 2011

Ik kom nu om moed te schenken aan al die volgelingen van Mij die, na Mijn ware stem herkend te hebben, met grote werken van edelmoedigheid gereageerd hebben. 

Boodschap: Waarschuwingsboodschap aan de wereldleiders

woensdag 25 mei 2011

Mijn dochter, overal ter wereld zijn landen onder het oppervlak aan het borrelen van onrust, zowel op het gebied van de haat die van mens tot mens vertoond wordt, als van de ophanden zijnde ecologische omwentelingen. 

Boodschap: Als jullie het moeilijk vinden om te bidden

dinsdag 24 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag ben Ik blij dat er door jouw werk zoveel werk verricht werd om Mijn allerheiligste Woord aan de wereld mee te delen. 

Boodschap: Waarom Ik op deze manier met de wereld communiceer

maandag 23 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is nu tijd om Mijn heilige boodschappen te overwegen en ervoor te zorgen dat overal ter wereld zoveel mogelijk zondaars er nota van nemen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie