Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Rusland en China zullen ontreddering veroorzaken

Ontvangen op zondag 1 mei 2011

21.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, vertel de wereld dat er voorbereidingen aan de gang zijn om de zielen voor te bereiden op het Nieuw Paradijs op aarde dat Ik beloofd heb.

Het is niet aan jou om de datum van Mijn Tweede Komst op aarde te kennen. Wees er echter zeker van dat Mijn beloften altijd vervuld zullen worden! Niemand kan Mijn grootse daad van barmhartigheid om de mensheid te verlossen, tegenhouden. Satan heeft die macht niet. Hij, de Bedrieger, gaat vernietigd worden, Mijn dochter, en kan niet voortbestaan. Zijn tijd is nu erg kort. Ik waarschuw diegenen die hem door te zondigen volgen, dat zij nog maar weinig kansen hebben om zich te verlossen. Als zij gered willen worden, moeten zij zich nu van de zonde afkeren. Diegenen van jullie, volgelingen, die misschien een familielid of bijzondere vriend hebben die een pad van zonde volgt, hebben de plicht om te proberen hun ogen te openen voor de Waarheid.

Bereid jullie nu voor om het aannemen van het teken van het Beest te vermijden!

Veel gebeurtenissen, zowel op aarde als in de Hemel, die de loop van de geschiedenis zullen veranderen, staan nu op het punt plaats te grijpen. Bereid jullie allemaal voor gedurende deze periode! Ik heb jullie al eerder verteld dat geld schaars zal zijn, dus probeer alsjeblieft om jullie familie voor te bereiden om te kunnen overleven zodat jullie het merkteken niet hoeven te aanvaarden. Negeer Mijn smeekbeden niet alsjeblieft!

Gebedsgroepen zijn nu van vitaal belang om jullie te beschermen en de wereld te behoeden voor de vervolging van wereldwijde politieke, en bankinstellingen, en de zogenaamde mensenrechtenorganisaties. Hun doel is er één van macht en controle over jullie, Mijn kinderen, al kunnen velen van jullie dat niet zien. Mettertijd zullen jullie dat echter wel doen. En die tijd is dichtbij. Begin nu met jullie voor te bereiden op jullie toekomstig voortbestaan en blijf bidden want Ik zal jullie allen Mijn bijzondere genaden van bescherming bieden! Wees alsjeblieft niet bang want al wat er echt toe zal doen, zal jullie trouw aan Mij zijn!

Als de ene-wereldorde de controle over het Midden-Oosten overneemt, zullen jullie stomverbaasd zijn over hoeveel landen onder hun controle staan. Hoeveel onschuldige zielen zullen geloven dat deze nieuwe regimes hun vrijheid zullen bieden. Maar dat zal niet het geval zijn.

Rusland en China zullen ontreddering veroorzaken

Kijk nu hoe Rusland en China de derde bestaansvorm worden die ontreddering zal veroorzaken! Zeer spoedig nu zullen diegenen van jullie die de controle van jullie land overgegeven hebben aan gezichtsloze groeperingen die jullie als marionetten behandelen, zien dat die sinistere groeperingen deze politieke krachten – die niet van God komen – al vlug proberen te dicteren hoe jullie moeten leven. Verdedig jullie door gebed! Elke dag en elk uur zal Ik jullie lijden verzachten. Ontvang Mij in de Heilige Eucharistie en jullie zullen een sterkte verwerven die jullie tijdens deze vervolging in buitengewone mate staande zal houden!

Ik, Jezus Christus, wil geen paniek zaaien in jullie leven. Maar Ik kan niet aan de kant staan en jullie niet waarschuwen voor deze gebeurtenissen. Uit Mijn barmhartigheid geef Ik jullie de kans om niet alleen voorbereidingen te treffen voor jullie geestelijk welzijn, maar ook voor het levensonderhoud van jullie familie. Bereid jullie alsjeblieft zorgvuldig voor om het merkteken te vermijden!

De Waarschuwing zal zonder twijfel dergelijke eventuele vervolgingen verminderen omdat zovelen zich zullen bekeren. Bid, bid nu om een volkomen wereldwijde bekering en om elke kwelling die zich tijdens de heerschappij van de Antichrist en de Valse Profeet zal ontwikkelen, af te zwakken!

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus

Boodschap: Vertel hun dat Ik van hen houd, maar dat Ik wil dat ze tegen Mij praten!

dinsdag 31 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, dit is al een hele buitengewone tocht voor jou geweest in zo’n korte tijd. Ik besef dat je nu moe bent. 

Boodschap: De profetie te Garabandal zal nu werkelijkheid worden

dinsdag 31 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, we hebben in zo’n korte tijd een lange weg afgelegd. Daar was een reden voor. Want het was al die tijd nodig om Mijn allerheiligste Woord mee te delen aan een wereld dorstend naar Mijn liefde.

Boodschap: De zwaarden van gerechtigheid zullen nu neervallen

maandag 30 mei 2011

Mijn kinderen alom, luister nu naar Mij! De zwaarden van gerechtigheid zullen nu neerkomen op diegenen die het nalaten om zich voldoende op de Waarschuwing voor te bereiden.

Boodschap: Waarschuwing aan diegenen die zich met satanische erediensten bezighouden

maandag 30 mei 2011

Mijn dochter, je wordt nu veel sterker en kunt door je gehoorzaamheid aan Mijn Allerheiligste Wil de wereld nu waarschuwen voor wat er komen gaat.

Boodschap: Zonde zal altijd zonde blijven, hoe jullie deze ook rechtvaardigen

zondag 29 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, hoe ween Ik om al Mijn kinderen die zondigen omdat ze Mijn onderrichtingen niet begrijpen. 

Boodschap: Omgaan met financiƫle tegenspoed

vrijdag 27 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn wens dat je nu begint met ten minste één dag per week te vasten. Want door dat te doen, zul je Mij enorm blij maken. 

Boodschap: Ik wil diegenen bedanken die helpen bij de verspreiding van Mijn heilig Woord

woensdag 25 mei 2011

Ik kom nu om moed te schenken aan al die volgelingen van Mij die, na Mijn ware stem herkend te hebben, met grote werken van edelmoedigheid gereageerd hebben. 

Boodschap: Waarschuwingsboodschap aan de wereldleiders

woensdag 25 mei 2011

Mijn dochter, overal ter wereld zijn landen onder het oppervlak aan het borrelen van onrust, zowel op het gebied van de haat die van mens tot mens vertoond wordt, als van de ophanden zijnde ecologische omwentelingen. 

Boodschap: Als jullie het moeilijk vinden om te bidden

dinsdag 24 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag ben Ik blij dat er door jouw werk zoveel werk verricht werd om Mijn allerheiligste Woord aan de wereld mee te delen. 

Boodschap: Waarom Ik op deze manier met de wereld communiceer

maandag 23 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is nu tijd om Mijn heilige boodschappen te overwegen en ervoor te zorgen dat overal ter wereld zoveel mogelijk zondaars er nota van nemen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie