Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Oordeel nooit over andere religies, geloofsovertuigingen of seksuele voorkeuren!

Ontvangen op woensdag 6 april 2011

0.05 u

Mijn geliefde dochter, de kwelling die je ondergaat, komt doordat de Bedrieger voortdurend probeert om jou ertoe te verleiden dit allerheiligste werk op te geven. Hij verscheurt je. Aanvaard dat! Twijfel nooit aan Mijn goddelijk Woord, hoe moeilijk dat ook voor jou mag zijn! Je zult beloond worden met de geest van vrede wanneer je je echt aan Mij overgeeft. Blijf Mij dat elke dag vertellen! De hele dag door, en vraag Mij om de genaden je te vervullen met vreugde zodra de Bedrieger je aanvalt. Houd je sterk, Mijn dochter! Geef nooit op! Houd je geest vrij van ongeregeldheden en concentreer je op Mijn boodschappen voor de wereld! Het zijn vandaag de dag de belangrijkste boodschappen voor de mensheid. Ze worden gegeven om de mensheid opnieuw het juiste pad naar Mij te leren vinden.

De mensen zijn in de war door Mijn onderrichtingen

Veel mensen zijn nu verdwaald. Zij zijn in de war door Mijn onderrichtingen en de talloze manieren waarop deze geïnterpreteerd werden. Afgezwakt. Veranderd. Iets eraan toegevoegd. Iets eruit weggelaten. Mijn kinderen hebben nu een leidraad nodig zodat ze om de nodige genaden kunnen verzoeken waardoor ze weer sterk en vrolijk worden. Dat kan enkel door gebed geschieden en door vast te houden aan Mijn Leer.

Ik sluit geen enkele ziel in de wereld uit

Mijn kinderen die zich bekeerd hebben, weten dat en komen via de Sacramenten dichter bij Mijn Hart. Maar de dolende, verdwaalde kinderen moeten helemaal van bij het begin beginnen en zich de Tien Geboden in herinnering brengen die door Mozes aan de wereld gegeven werden. Heel veel kinderen hebben hier tegenwoordig geen weet van. Ik sluit geen enkele ziel in de wereld uit, ongeacht welke religie zij beoefenen.

Waarschuwing aan de gelovigen die op andere geloofsovertuigingen neerkijken

Als Mijn gelovigen zich afzonderen en zichzelf op een voetstuk plaatsen of verheerlijken ten koste van diegenen die geen weet hebben van Mijn onderrichtingen, dan gedragen ze zich net zoals de farizeeën dat deden. Diegenen die zich beter achten dan die zielen die verlichting behoeven, moesten zich schamen! Zij, die – hoewel ze de Waarheid kennen – diegenen van een ander geloof minachten, die menen dat zij door in de Waarheid ingewijd te zijn - en die baat vinden bij de Allerheiligste Sacramenten – in Mijn ogen belangrijker zijn, moesten zich schamen! Ja, Ik bekom grote troost en vreugde in Mijn Hart van die toegewijde volgelingen. Maar wanneer zij over anderen oordelen of deze veroordelen vanwege hun geloof, beledigen zij Mij enorm.

Volgelingen van Mij, open jullie ogen voor de waarheid van Mijn Leer op het eenvoudigste niveau! Oordeel niet over anderen! Kijk niet neer op diegenen van wie jullie denken dat het zondaars zijn en die Mijn Leer verwerpen, want zij zijn in Mijn ogen aan jullie gelijk, ook al hebben jullie het geschenk van de Waarheid gekregen! Het bezorgt Mij veel hartzeer wanneer die volgelingen - hoewel goed bedoeld - die arme, verdwaalde zielen dicteren hoe ze hun leven moeten leiden. Zij pakken het verkeerd aan.

Zeg nooit tegen diegenen met andere geloofsovertuigingen of seksuele voorkeuren, dat ze verdoemd zijn!

Mijn Leer uitdragen op een manier waarbij jullie diegenen die geen volgelingen zijn, vertellen dat zij ten onder zullen gaan of dat er hun onheil zal overkomen door van leer te trekken dat hun gewoontes ‘slecht’ zijn, zal hen zwakker maken dan voorheen. Velen zullen jullie gewoon de rug toekeren. En dan zullen jullie gefaald hebben. Toon medeleven in plaats van hen de les te lezen! Onderricht door het voorbeeld te geven! Vertel of probeer nooit tegen deze mensen te zeggen dat ze verdoemd zijn in Mijn ogen! Want dat zijn ze niet.

Ik bemin echt elke ziel van alle religies, van alle gezindheden, van alle geloofsovertuigingen, van alle seksuele voorkeuren. Elkeen is een dierbaar kind. Niet één beter dan de ander. Terwijl er altijd zonde zal zijn – jullie zijn allemaal zondaars, vergeet dat niet – zal het aan ieder van jullie zijn om Mijn Leer na te volgen en Mijn Woord te verspreiden.

Omhels elkaar! Betoon elkaar mededogen! Sluit niemand uit, ongeacht of ze Katholieken, van andere christelijke kerkgenootschappen, Islamieten, Hindoes, Joden of Boeddhisten zijn – of zelfs van die nieuwe sekten die opgekomen zijn en die niet in God, de Eeuwige Vader, geloven. Bid voor hen! Leer hun het belang van het openstellen van hun hart voor de Waarheid! Onderricht door het voorbeeld te geven! Verspreid bekering! Maar vel nooit ofte nimmer een oordeel over anderen of probeer jullie nooit te onderscheiden van diegenen die de Waarheid niet vatten!

Denk nooit dat jullie beter zijn dan jullie broeders of zusters omdat jullie, vanwege jullie trouw aan Mij, de genaden van de Hemel gekregen hebben! Ja, jullie bezorgen Mijn Heilig Hart vreugde, maar jullie moeten op een liefdevolle, geen dictatoriale manier met anderen omgaan.

Niemand van jullie is waardig om over anderen te oordelen

Onthoud deze les! Niemand van jullie is waardig om over anderen te oordelen of anderen te beoordelen. Niemand heeft de macht of de goddelijke kennis om enig moreel oordeel over anderen te vormen. Wees altijd onbevooroordeeld, en vergeet niet dat de dag dat jullie geloven dat jullie in Mijn ogen belangrijker zijn dan diegenen die jullie als zondaars beschouwen, de dag is waarop jullie voor Mij verloren raken!

Ik zal geen enkele geloofsovertuiging van deze boodschappen uitsluiten

Mijn Woord wordt nu als geschenk aan de mensheid gegeven, aan elk en eenieder van jullie. Ik zal Mij in deze mededelingen niet focussen op slechts één groep van toegewijde volgelingen. Wat diegenen van jullie betreft die de Waarheid inzien: laat Mij jullie hieraan herinneren. Al Mijn kinderen van over de hele wereld – in het bijzonder de meest verharde zondaars en diegenen die niet in het bestaan van Mijn Eeuwige Vader, God, de Schepper en Maker van alle dingen, geloven – zijn nu prioriteit. Het zal nu aan jullie, Mijn volgelingen, zijn om heel intens te bidden en diegenen liefde te betonen die blind zijn. Maar doe dat op de manier zoals Ik het jullie opdraag! Vergeet tenslotte niet dat Ik jullie allemaal liefheb!

Jullie liefhebbende Redder

Jezus Christus

Koning van de hele mensheid

Boodschap: Mensen over de hele wereld delen dezelfde trekken

zaterdag 30 april 2011

Ik verheug Mij vanavond, Mijn geliefde dochter, door de manier waarop jij Mij gehoorzaamt. Je gehoorzaamheid om dagelijks de H. Mis bij te wonen en de Allerheiligste Eucharistie te ontvangen, is Mij welgevallig. 

Boodschap: De nederigheid die nodig is om de Hemel binnen te komen

vrijdag 29 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, nederigheid is een les die al diegenen die Mijn Koninkrijk wensen binnen te komen, moeten leren. 

Boodschap: De Arabische opstand zal wereldwijde onrust uitlokken – Italië zal de neveneffecten in gang zetten

dinsdag 26 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de tranen die Ik stort om al Mijn geliefde, gekwelde kinderen in de wereld die het slachtoffer zijn van geweld en misbruik, komen onophoudelijk. 

Boodschap: Bekeer anderen bij elke gelegenheid!

zondag 24 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag is in die zin betekenisvol dat Mijn Opstanding uit de dood Mijn beloftes aan de mens vervuld heeft. 

Boodschap: Beloof jullie trouw aan Mijn Goddelijke Barmhartigheid!

zaterdag 23 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is met vreugde dat Mijn kinderen zich nu verheugen in de herdenking van Mijn Opstanding. 

Boodschap: Verdedig het recht van jullie kinderen op een christelijke opvoeding!

vrijdag 22 april 2011

Mijn geliefde dochter, het is vandaag voor al diegenen die in de Passie van Mijn kruis geloven tijd om het te helpen dragen zodat Mijn Woord opnieuw gehoord kan worden in de wereld. 

Boodschap: Verzet je tegen de aanvallen van Satan!

woensdag 20 april 2011

Mijn dochter, elk uur van de dag wordt jouw geloof aanhoudend op de proef gesteld wanneer je door buitenstaanders onder druk gezet wordt om deze boodschappen te verwerpen. 

Boodschap: Seksuele immoraliteit zal jullie naar de hel voeren

dinsdag 19 april 2011

Mijn dochter, terwijl de wereld in verschillende categorieën ingedeeld wordt – diegenen die een eenvoudig en geordend leven leiden, sommigen in welvaart en vrede, diegenen die getroffen zijn door armoede en ziekte of die het slachtoffer van oorlog zijn en de machthebbers – zullen allen met verbazing getuige zijn van precies dezelfde ophanden zijnde gebeurtenissen.

Boodschap: Plan van de Nieuwe Wereldorde om jullie geld en voedsel te controleren

zondag 17 april 2011

Mijn geliefde dochter, vertel de wereld dat ze nu op het punt staan een aantal ecologische rampen mee te maken. 

Boodschap: De toorn van God gaat op de Nieuwe Wereldorde neerkomen

zondag 17 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is met grote droefheid dat Ik je moet vertellen dat ophanden zijnde ecologische rampen een enorm verlies aan mensenlevens tot gevolg zullen hebben in Azië, Europa, Rusland en de Verenigde Staten van Amerika. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie