Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Nieuwe openbaringen – overstromingen in Frankrijk deze zomer

Ontvangen op zondag 22 mei 2011

14.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, de openbaring die jou op 18 maart 2011 te middernacht gegeven werd, dat er zich in mei een vulkaanuitbarsting zou voordoen op IJsland, heeft nu plaatsgevonden. Je vraagt je wellicht af waarom je zo geschokt was toen dit, zoals voorzegd, gebeurde. Dus zal Ik je dat uitleggen. Hoewel de meeste van je twijfels met betrekking tot de echtheid van Mijn communicatie met jou verdreven zijn, was er van jouw kant toch nog de vrees dat je deze profetieën niet juist waarnam. Je moet je nu met vertrouwen oprichten en Mij je angsten laten wegnemen. Handel nu en publiceer zonder aarzelen andere gebeurtenissen, die Ik aan jou geopenbaard heb. Door dat te doen, zullen meer mensen begrijpen dat Ik het ben, Jezus Christus, die nu de aandacht opeist die nodig is om zielen te helpen redden.

Zodra deze profetieën bevestigd worden, zal er in het hart van Mijn volgelingen nog maar weinig twijfel bestaan over de echtheid ervan. Maar de verharde ziel, die weigert te geloven en die altijd een logisch weerwoord zal bieden wanneer zij de Waarheid aanschouwt, zal nog steeds niet overtuigd zijn.

Overstromingen in Frankrijk, een hittegolf in Turkije

Luister nu naar Mij! Deze zomer zullen in het zuiden van Frankrijk overstromingen voorkomen. In Turkije zal er een hittegolf plaatsvinden. Andere ecologische gebeurtenissen, die wanorde zullen veroorzaken en waarvan sommige een impact zullen hebben op andere Europese landen, omvatten een aardbeving in Engeland (maar nog niet meteen). Verwacht een stijging van de zeespiegel in het Middellandse Zeegebied, wat iedereen zal schokken! Er zullen ook in Noorwegen en in Zuid-Amerika aardbevingen gevoeld worden. Ik zal, Mijn dochter, aan jou nog andere gebeurtenissen openbaren, maar met slechts één motief in gedachten, namelijk Mijn kinderen te bekeren. Als en zodra zij aannemen dat Ik via jou tot hen spreek, zal dat Mij vreugde bezorgen. Ik heb geen verlangen om Mijn kinderen schrik aan te jagen, maar deze gebeurtenissen zullen in het kader van de komende grote kastijding verder escaleren in de wereld. Ze zijn een noodzakelijk onderdeel in de strijd tegen de Bedrieger.

Bid nu, Mijn kinderen, om deze gebeurtenissen af te zwakken en af te wenden, want het gebed is als middel tot kwijtschelding uiterst krachtig!

Ga nu in vrede! Wees niet bang om deze profetieën te publiceren want ze zullen zich voordoen!

Jullie Redder

Jezus Christus

Boodschap: Vertel hun dat Ik van hen houd, maar dat Ik wil dat ze tegen Mij praten!

dinsdag 31 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, dit is al een hele buitengewone tocht voor jou geweest in zo’n korte tijd. Ik besef dat je nu moe bent. 

Boodschap: De profetie te Garabandal zal nu werkelijkheid worden

dinsdag 31 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, we hebben in zo’n korte tijd een lange weg afgelegd. Daar was een reden voor. Want het was al die tijd nodig om Mijn allerheiligste Woord mee te delen aan een wereld dorstend naar Mijn liefde.

Boodschap: De zwaarden van gerechtigheid zullen nu neervallen

maandag 30 mei 2011

Mijn kinderen alom, luister nu naar Mij! De zwaarden van gerechtigheid zullen nu neerkomen op diegenen die het nalaten om zich voldoende op de Waarschuwing voor te bereiden.

Boodschap: Waarschuwing aan diegenen die zich met satanische erediensten bezighouden

maandag 30 mei 2011

Mijn dochter, je wordt nu veel sterker en kunt door je gehoorzaamheid aan Mijn Allerheiligste Wil de wereld nu waarschuwen voor wat er komen gaat.

Boodschap: Zonde zal altijd zonde blijven, hoe jullie deze ook rechtvaardigen

zondag 29 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, hoe ween Ik om al Mijn kinderen die zondigen omdat ze Mijn onderrichtingen niet begrijpen. 

Boodschap: Omgaan met financiële tegenspoed

vrijdag 27 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn wens dat je nu begint met ten minste één dag per week te vasten. Want door dat te doen, zul je Mij enorm blij maken. 

Boodschap: Ik wil diegenen bedanken die helpen bij de verspreiding van Mijn heilig Woord

woensdag 25 mei 2011

Ik kom nu om moed te schenken aan al die volgelingen van Mij die, na Mijn ware stem herkend te hebben, met grote werken van edelmoedigheid gereageerd hebben. 

Boodschap: Waarschuwingsboodschap aan de wereldleiders

woensdag 25 mei 2011

Mijn dochter, overal ter wereld zijn landen onder het oppervlak aan het borrelen van onrust, zowel op het gebied van de haat die van mens tot mens vertoond wordt, als van de ophanden zijnde ecologische omwentelingen. 

Boodschap: Als jullie het moeilijk vinden om te bidden

dinsdag 24 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag ben Ik blij dat er door jouw werk zoveel werk verricht werd om Mijn allerheiligste Woord aan de wereld mee te delen. 

Boodschap: Waarom Ik op deze manier met de wereld communiceer

maandag 23 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is nu tijd om Mijn heilige boodschappen te overwegen en ervoor te zorgen dat overal ter wereld zoveel mogelijk zondaars er nota van nemen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie