Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Jullie hebben de wapenrusting gekregen. Maak er gebruik van!

Ontvangen op donderdag 1 november 2012

18.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, jullie moeten nu opstaan en jullie in liefde verenigd verzamelen om jullie voor te bereiden op de moeilijke tijden die in het verschiet liggen.

Jullie, Mijn sterke strijdmacht, zijn gezegend en jullie worden beschermd door het Zegel van Mijn Vader, het Zegel van de Levende God.

Bij alles wat jullie van alle kanten naar het hoofd geslingerd wordt, onthoud dat Ik met jullie ben.

Veel gebeurtenissen, waaronder ecologische omwentelingen, oorlogen, het schisma in Mijn Kerk op aarde, de dictaturen in elk van jullie naties – in hun kern eensgezind verbonden – zullen allemaal op hetzelfde moment plaatsvinden.

Zoveel ontwrichting zal veel tranen en tandengeknars veroorzaken, maar één ding zal intact blijven. Dat zal de macht van God zijn en Zijn liefde voor al Zijn kinderen.

Deze strijd zal zich voor de wereld ontvouwen en jullie, Mijn strijdmacht, mogen niet beven van angst. Alles komt goed in Mijn Koninkrijk en jullie plaats daar is verzekerd. Het zijn de anderen waarover jullie je nu ongerust moeten maken.

Jullie hebben de wapenrusting gekregen. Maak er gebruik van! Mijn kruistochtgebeden zullen helpen om een groot deel van de verschrikking, veroorzaakt door de zonden van de mensheid, in te perken. Bid a.u.b. dit gebed om de inperking van de kastijdingen.

Kruistochtgebed (83) om de inperking van de kastijdingen.

O lieve Vader, Allerhoogste God,
wij, Uw arme kinderen, werpen ons neer
voor Uw glorieuze troon in de Hemel.
Wij smeken U om de wereld te bevrijden van het kwaad.
Wij smeken Uw barmhartigheid af voor de ziel van diegenen
die vreselijke ontberingen veroorzaken bij Uw kinderen op aarde.
Vergeef hen a.u.b.
Verwijder a.u.b. de Antichrist zodra hij zichzelf bekendmaakt.
Wij vragen U, lieve Heer, om Uw hand van kastijding te temperen.
Wij smeken U om in de plaats daarvan
onze gebeden en ons lijden aan te nemen
om het lijden van Uw kinderen in deze tijd te verlichten.
Wij vertrouwen U.
Wij eren U.
Wij danken U voor het groot offer dat U gebracht hebt
toen U Uw enige Zoon, Jezus Christus, zond
om ons te redden van de zonde.
Wij verwelkomen Uw Zoon nogmaals
als de Redder van de mensheid.
Bescherm ons a.u.b.  Behoed ons voor het kwaad. Help onze familie. Ontferm U over ons. Amen.

Jullie, Mijn strijdmacht, zijn in elk opzicht voorbereid. Al wat jullie moeten doen, is op Mij vertrouwen! Wanneer jullie volkomen op Mij vertrouwen, zullen jullie in staat zijn om al jullie liefde, jullie lijden, jullie zorgen en jullie pijn aan Mij, jullie Jezus over te geven.

Wanneer dit geschiedt, moeten jullie alles in Mijn heilige en medelijdende handen achterlaten.

Dank u om aan Mijn oproep gehoor te geven.

Jullie Jezus

Boodschap: Wanneer de vrijheid om te spreken ontnomen wordt, wordt de waarheid verborgen gehouden

vrijdag 30 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de profetieën – waarbij aan de vrijheid van de naties, die hen toelaat onbelemmerd te spreken, een einde gemaakt wordt – staan op het punt geopenbaard te worden.

Boodschap: De vijanden van de Joden in alle naties zullen zich eensgezind verzamelen om Israël te verpletteren

vrijdag 30 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd van de profetieën, voorzegd in het Oude Testament met betrekking tot het lot van de Joden, gaat binnenkort duidelijk worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Een liefhebbende God zou geen conflict voortbrengen of een breuk veroorzaken

donderdag 29 november 2012

Mijn lieve kinderen, jullie moeten in deze tijd bidden voor al Gods zieners in de wereld. Zij lijden veel en zowel binnen als buiten hun missies werd tweedracht gezaaid. 

Boodschap: Hoe belangrijk jullie bezittingen op deze aarde ook voor jullie zijn: ze zijn niets waard

woensdag 28 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, tijdens de veranderingen die zeer spoedig in de wereld zullen opduiken, mag niemand ooit vergeten dat het God was die de wereld schiep en dat het alleen door Zijn hand en door Zijn macht zal zijn dat de wereld, zoals jullie deze kennen, tot een einde zal komen.

Boodschap: Mijn priesters, jullie mogen Mij niet beledigen door Mij als een leugenaar uit te roepen

dinsdag 27 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet jullie duidelijk maken dat velen onder jullie, die hard werken om Mijn heilig woord uit te dragen en te verspreiden, meer dan ooit aangevallen zullen worden door zelfbenoemde deskundigen die deze boodschappen als onbelangrijk zullen afdoen.

Boodschap: Mij zullen ze geen kroon van smaragden of edelstenen opzetten

zondag 25 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben Christus, de Redder van het menselijk ras en Ik zal spoedig Mijn kroon opnemen en eindelijk over de aarde regeren.

Boodschap: Diegenen die de wetten van God naleven, zullen gedemoniseerd en opgespoord worden

zondag 25 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kinderen moeten begrijpen dat de beproevingen, die zij in Mijn naam te verduren krijgen, hen alleen maar sterker zullen maken.

Boodschap: Mijn geliefde priesters en gewijde dienaren, vrees Mijn woord niet

vrijdag 23 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de vervolging van Mijn profeten en zieners wordt heviger nu het verzet tegen de boodschappen toeneemt.

Boodschap: God de Vader: Ik bied jullie de meest volmaakte toekomst aan

donderdag 22 november 2012

Mijn liefste dochter, het Licht van Mijn liefde valt vandaag de dag over de aarde in de hoop dat het hart van Mijn kinderen bewogen kan worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Jullie moeten bidden dat die arme zielen, die doorgaan Mijn Zoon te kruisigen, zich afkeren van de zonde

woensdag 21 november 2012

Mijn kind, al Mijn kinderen die van Mijn Zoon houden, moeten zich nu, in deze tijd van tweedracht in de wereld, in gebed verenigen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie