Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik heb een boodschap die Ik moet meedelen aan het Amerikaanse volk

Ontvangen op zaterdag 17 november 2012

19.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb een boodschap die Ik moet meedelen aan het Amerikaanse volk.

Mijn zeer geliefde volgelingen, jullie moeten nu acht slaan op Mijn heilig woord en luisteren.

Jullie worden met veel vervolging geconfronteerd door de zonden van jullie landgenoten en diegenen die belast zijn met jullie abortuswetten. Deze grootste zonde, waaraan jullie miljoenen keren schuldig zijn, heeft Mijn Hart gekwetst alsof een zwaard het meermaals doorboorde.

Jullie zonden van onzedelijkheid en jullie liefde voor materiële rijkdom beledigen Mij diep. Jullie zijn Mij niet trouw op de manier zoals het van jullie verwacht wordt. Diegenen die de waarheid afgevallen zijn, moeten Mij aanroepen zodat Ik jullie ogen kan openen.

Ik houd van al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika, maar Ik vrees dat de zonde een zo grote wig gedreven heeft dat velen onder jullie in een afgrond van wanhoop zullen vallen, tenzij jullie het bestaan van God aanvaarden.

Het is belangrijk dat jullie intens bidden aangezien de macht van Satan tot in veel van jullie wetten doorgedrongen is. Die wetten, waarvan er meer ingevoerd gaan worden door de atheïsten onder jullie, zullen in de ogen van Mijn Vader weerzinwekkend zijn.

Hoe ween Ik door het bedrog dat jullie voorgehouden wordt. Mijn arme gewijde dienaren onder jullie zullen als insecten verpletterd worden onder de voeten van die leiders die Mij, jullie Jezus, loochenen.

Dit is een tijd waarin gebed jullie dagelijkse doelstelling moet zijn zodat jullie natie gered kan worden en tot Mijn twaalf naties in het Nieuw Paradijs gerekend kan worden.

Hier is een kruistochtgebed (85) om de Verenigde Staten van Amerika te behoeden voor de hand van de Bedrieger.

O lieve Jezus, bedek onze natie
met Uw meest waardevolle bescherming.
Vergeef ons onze zonden tegen Gods Geboden.
Help het Amerikaanse volk om zich terug naar God te keren.
Open hun geest voor de ware weg van de Heer.
 
Ontsluit hun versteende hart
zodat zij Uw hand van barmhartigheid zullen verwelkomen.
Help deze natie op te staan tegen de godslasteringen
die ons mogelijk opgelegd worden
om ons te dwingen Uw Tegenwoordigheid te ontkennen.
 
Wij smeken U, Jezus, ons te redden,
ons te beschermen tegen alle kwaad
en ons volk in Uw Heilig Hart te sluiten. Amen.

Ga, Mijn volk, en wees nooit bang om jullie liefde voor Mij te tonen, anders verloochenen jullie je christelijkheid.

Jullie Jezus

Boodschap: Wanneer de vrijheid om te spreken ontnomen wordt, wordt de waarheid verborgen gehouden

vrijdag 30 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de profetieën – waarbij aan de vrijheid van de naties, die hen toelaat onbelemmerd te spreken, een einde gemaakt wordt – staan op het punt geopenbaard te worden.

Boodschap: De vijanden van de Joden in alle naties zullen zich eensgezind verzamelen om Israël te verpletteren

vrijdag 30 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd van de profetieën, voorzegd in het Oude Testament met betrekking tot het lot van de Joden, gaat binnenkort duidelijk worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Een liefhebbende God zou geen conflict voortbrengen of een breuk veroorzaken

donderdag 29 november 2012

Mijn lieve kinderen, jullie moeten in deze tijd bidden voor al Gods zieners in de wereld. Zij lijden veel en zowel binnen als buiten hun missies werd tweedracht gezaaid. 

Boodschap: Hoe belangrijk jullie bezittingen op deze aarde ook voor jullie zijn: ze zijn niets waard

woensdag 28 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, tijdens de veranderingen die zeer spoedig in de wereld zullen opduiken, mag niemand ooit vergeten dat het God was die de wereld schiep en dat het alleen door Zijn hand en door Zijn macht zal zijn dat de wereld, zoals jullie deze kennen, tot een einde zal komen.

Boodschap: Mijn priesters, jullie mogen Mij niet beledigen door Mij als een leugenaar uit te roepen

dinsdag 27 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet jullie duidelijk maken dat velen onder jullie, die hard werken om Mijn heilig woord uit te dragen en te verspreiden, meer dan ooit aangevallen zullen worden door zelfbenoemde deskundigen die deze boodschappen als onbelangrijk zullen afdoen.

Boodschap: Mij zullen ze geen kroon van smaragden of edelstenen opzetten

zondag 25 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben Christus, de Redder van het menselijk ras en Ik zal spoedig Mijn kroon opnemen en eindelijk over de aarde regeren.

Boodschap: Diegenen die de wetten van God naleven, zullen gedemoniseerd en opgespoord worden

zondag 25 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kinderen moeten begrijpen dat de beproevingen, die zij in Mijn naam te verduren krijgen, hen alleen maar sterker zullen maken.

Boodschap: Mijn geliefde priesters en gewijde dienaren, vrees Mijn woord niet

vrijdag 23 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de vervolging van Mijn profeten en zieners wordt heviger nu het verzet tegen de boodschappen toeneemt.

Boodschap: God de Vader: Ik bied jullie de meest volmaakte toekomst aan

donderdag 22 november 2012

Mijn liefste dochter, het Licht van Mijn liefde valt vandaag de dag over de aarde in de hoop dat het hart van Mijn kinderen bewogen kan worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Jullie moeten bidden dat die arme zielen, die doorgaan Mijn Zoon te kruisigen, zich afkeren van de zonde

woensdag 21 november 2012

Mijn kind, al Mijn kinderen die van Mijn Zoon houden, moeten zich nu, in deze tijd van tweedracht in de wereld, in gebed verenigen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie