Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik Ben in de Eucharistie aanwezig ondanks de verkeerde interpretatie van Mijn belofte

Ontvangen op donderdag 14 april 2011

0.05 u

Mijn zeer geliefde dochter, maak je geen zorgen! Je gaat vooruit in de manier waarop je tijd reserveert om tot Mij te bidden. Het is nu belangrijk dat de mens begrijpt dat hij om dichter bij Mijn Hart te komen, de noodzaak moet inzien van het ontvangen van het Sacrament van de Allerheiligste Eucharistie.

Veel mensen, waaronder andere christelijke groeperingen, ontkennen Mijn werkelijke Tegenwoordigheid in de Eucharistie. Waarom ze besloten hebben de beloftes te loochenen die Ik deed tijdens Mijn Laatste Avondmaal, waarbij Ik beloofde dat Ik Mijn Vlees en Bloed zou geven als spijs en voedsel voor jullie ziel, is onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat het wonder van de Heilige Eucharistie - aanwezig in alle tabernakels over de hele wereld – vandaag bestaat en er is om jullie arme, ondervoede en lege ziel met Mijn Tegenwoordigheid te vullen. Deze Tegenwoordigheid zal jullie op zo’n manier sterken dat als jullie, van zodra jullie daaraan gewend raken, het zouden verzuimen Mij te ontvangen, jullie je verloren zullen voelen.

Veel Christenen negeren één van de meest fundamentele beloftes die Ik tijdens Mijn kruisiging deed, dat Ik in Brood en Wijn tegenwoordig zou zijn en een blijvend teken zou achterlaten om de zielen te helpen voeden. Teveel menselijke redeneringen hebben ertoe geleid dat Ik zelfs door goedmenende Christenen verworpen werd. Diezelfde Christenen kunnen de Heilige Eucharistie niet in haar ware gedaante ontvangen. De Allerheiligste Eucharistie werd als een groot geschenk aan jullie allen gegeven voor jullie verlossing en redding. Het feit verwerpen dat Ik tegenwoordig ben, heeft tot gevolg dat jullie bijzondere genaden verspelen, die deel uitmaken van een pact om Mij nog dichterbij in jullie hart te brengen. Denk eraan dat toen Ik voor jullie stierf, dit was om jullie naar het eeuwig leven en de zaligheid te voeren! Ontvang Mij als de levende Tegenwoordigheid en jullie ziel zal in lichterlaaie staan op een manier die jullie niet voor mogelijk gehouden zouden hebben! Keer terug om Mijn Lichaam en Bloed te ontvangen! Laat Mij jullie twijfels wegnemen! Dit is één van de grootste vergissingen die de Christenen gemaakt hebben door Mij zo de toegang tot hun ziel te ontzeggen. Het beledigt Mijn Eeuwige Vader enorm vanwege het Offer dat daarmee gepaard ging om jullie ziel te redden. Laat Mij jullie Licht en voedsel in jullie leven bezorgen! Na het plaatsvinden van de Waarschuwing zullen jullie meer geneigd zijn om de Waarheid van Mijn Leer aan te nemen.

Denk aan wat Ik tijdens Mijn Laatste Avondmaal beloofde, dat wanneer jullie het brood en de wijn nuttigen, dit voor jullie Mijn Lichaam en Bloed zal worden. Elke andere interpretatie is door menselijke logica en redenering vervormd. Zie de Waarheid nu in en neem deze aan!

Jullie liefhebbende Redder

Jezus Christus

Boodschap: Mensen over de hele wereld delen dezelfde trekken

zaterdag 30 april 2011

Ik verheug Mij vanavond, Mijn geliefde dochter, door de manier waarop jij Mij gehoorzaamt. Je gehoorzaamheid om dagelijks de H. Mis bij te wonen en de Allerheiligste Eucharistie te ontvangen, is Mij welgevallig. 

Boodschap: De nederigheid die nodig is om de Hemel binnen te komen

vrijdag 29 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, nederigheid is een les die al diegenen die Mijn Koninkrijk wensen binnen te komen, moeten leren. 

Boodschap: De Arabische opstand zal wereldwijde onrust uitlokken – Italië zal de neveneffecten in gang zetten

dinsdag 26 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de tranen die Ik stort om al Mijn geliefde, gekwelde kinderen in de wereld die het slachtoffer zijn van geweld en misbruik, komen onophoudelijk. 

Boodschap: Bekeer anderen bij elke gelegenheid!

zondag 24 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag is in die zin betekenisvol dat Mijn Opstanding uit de dood Mijn beloftes aan de mens vervuld heeft. 

Boodschap: Beloof jullie trouw aan Mijn Goddelijke Barmhartigheid!

zaterdag 23 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is met vreugde dat Mijn kinderen zich nu verheugen in de herdenking van Mijn Opstanding. 

Boodschap: Verdedig het recht van jullie kinderen op een christelijke opvoeding!

vrijdag 22 april 2011

Mijn geliefde dochter, het is vandaag voor al diegenen die in de Passie van Mijn kruis geloven tijd om het te helpen dragen zodat Mijn Woord opnieuw gehoord kan worden in de wereld. 

Boodschap: Verzet je tegen de aanvallen van Satan!

woensdag 20 april 2011

Mijn dochter, elk uur van de dag wordt jouw geloof aanhoudend op de proef gesteld wanneer je door buitenstaanders onder druk gezet wordt om deze boodschappen te verwerpen. 

Boodschap: Seksuele immoraliteit zal jullie naar de hel voeren

dinsdag 19 april 2011

Mijn dochter, terwijl de wereld in verschillende categorieën ingedeeld wordt – diegenen die een eenvoudig en geordend leven leiden, sommigen in welvaart en vrede, diegenen die getroffen zijn door armoede en ziekte of die het slachtoffer van oorlog zijn en de machthebbers – zullen allen met verbazing getuige zijn van precies dezelfde ophanden zijnde gebeurtenissen.

Boodschap: Plan van de Nieuwe Wereldorde om jullie geld en voedsel te controleren

zondag 17 april 2011

Mijn geliefde dochter, vertel de wereld dat ze nu op het punt staan een aantal ecologische rampen mee te maken. 

Boodschap: De toorn van God gaat op de Nieuwe Wereldorde neerkomen

zondag 17 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is met grote droefheid dat Ik je moet vertellen dat ophanden zijnde ecologische rampen een enorm verlies aan mensenlevens tot gevolg zullen hebben in Azië, Europa, Rusland en de Verenigde Staten van Amerika. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie