Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik beloof jullie plechtig dat de overgang gezwind zal gebeuren

Ontvangen op zondag 11 november 2012

18.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk er altijd aan te denken dat wanneer jij lijdt, het niet enkel jou pijn is die je voelt. Het is Mijn pijn die je ondergaat. De pijn waarover Ik spreek, is niet de pijn die Ik onderging tijdens Mijn kruisiging, maar deze waarmee Ik de dag van vandaag geconfronteerd wordt als Ik de pijn van de mensheid zie en voel.

Mensen lijden in de wereld vanwege de duisternis van hun ziel. Zelfs diegenen lijden, die een eenvoudig leven leiden en die Mijn Leer proberen te volgen. Zij kunnen zich ellendig voelen als zij er moeite mee hebben om van elkaar te houden. Zij lijden eveneens door de twijfels die zij in hun geloof ervaren.

Zovelen bevatten de betekenis van het eeuwig leven niet of het feit dat het leven niet eindigt wanneer een persoon sterft op deze aarde. Dat is de reden waarom zovelen zich niet voorbereiden op het volgende leven.

In het verleden bereidden veel mensen zich niet behoorlijk voor en zij bevinden zich of in de hel of in het vagevuur.

Aan deze generatie wordt een geschenk gegeven dat geen enkele andere generatie genoten heeft. Velen zullen de overgang vanuit dit leven gewoon meteen maken, zonder de dood – zoals jullie deze kennen – te moeten ervaren.

Mijn Tweede Komst zal dit buitengewone geschenk met zich meebrengen. Dus wees niet bang! Verheug jullie, want Ik kom naar jullie om jullie een voorspoedige toekomst te bezorgen.

Bekijk het als volgt: hoewel jullie enige moeilijkheden te verduren zullen krijgen en jullie getuige zullen moeten zijn van de manier waarop Mijn bestaan aan de kaak gesteld wordt, zal dat niet lang duren.

Ik besef dat velen onder jullie zich zorgen maken, maar Ik beloof jullie plechtig dat de overgang gezwind zal gebeuren. Wanneer jullie vervolgens het Nieuw Jeruzalem aanschouwen terwijl het op de Nieuwe Aarde – het Nieuw Paradijs – neerdaalt, zullen jullie in vervoering gebracht worden.

Deze prachtige creatie valt met geen woorden te beschrijven. Mijn Hart barst van liefde wanneer Ik Mij voorstel hoe jullie en jullie dierbaren met verbazing hierop zullen reageren. Dat zal zich voordoen zodra het mysterie van het laatste verbond jullie duidelijk zal worden.

De klaarheid van Mijn belofte om opnieuw te komen, zal eindelijk echt begrepen worden.

De wereld zal één heilige familie worden en zal een bestaan leiden overeenkomstig en in vereniging met de goddelijke Wil van Mijn Vader.

Dat gaat een tijd van hereniging zijn aangezien de eerste opstanding van de doden zal plaatsvinden. Diegenen die op deze aarde door de zuivering gelouterd werden, zullen zich bij diegenen, die eveneens gezuiverd werden in het vagevuur, aansluiten om het Paradijs te bewonen.

Er zal veel veranderen, maar al diegenen die Mij volgen en zich bij Mij aansluiten in Mijn Nieuw Tijdperk van Vrede, waar Ik door Mijn geestelijke leiding over zal regeren, zullen vrede van de ziel vinden 

Eindelijk zal het lijden, dat onder de heerschappij van Satan op deze aarde ervaren wordt, er niet meer zijn.

Alle pijn, elk lijden, elk gebed, elke inspanning, door jullie volgehouden om de zielen te verzamelen die achteraan wegkwijnen en die de hele weg schoppen en tegenspartelen, zullen het waard zijn.

Het Nieuw Paradijs staat klaar. Alles wat jullie moeten doen, is jullie ziel voorbereiden en in de richting van de poorten lopen. Diegenen onder jullie, die zich in Mijn ogen verlossen, zullen de sleutels krijgen om de poorten te openen.

Volhard tijdens deze komende verdrukking, want het is iets dat moet gebeuren aangezien het voorzegd werd in het Boek van Mijn Vader!

Jullie gebeden zullen een groot deel daarvan verzachten en Mijn Vader zal in elk mogelijk stadium ingrijpen om te verhinderen dat Zijn dierbare kinderen wandaden aangedaan worden.

Jullie Jezus

Boodschap: Wanneer de vrijheid om te spreken ontnomen wordt, wordt de waarheid verborgen gehouden

vrijdag 30 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de profetieën – waarbij aan de vrijheid van de naties, die hen toelaat onbelemmerd te spreken, een einde gemaakt wordt – staan op het punt geopenbaard te worden.

Boodschap: De vijanden van de Joden in alle naties zullen zich eensgezind verzamelen om Israël te verpletteren

vrijdag 30 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd van de profetieën, voorzegd in het Oude Testament met betrekking tot het lot van de Joden, gaat binnenkort duidelijk worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Een liefhebbende God zou geen conflict voortbrengen of een breuk veroorzaken

donderdag 29 november 2012

Mijn lieve kinderen, jullie moeten in deze tijd bidden voor al Gods zieners in de wereld. Zij lijden veel en zowel binnen als buiten hun missies werd tweedracht gezaaid. 

Boodschap: Hoe belangrijk jullie bezittingen op deze aarde ook voor jullie zijn: ze zijn niets waard

woensdag 28 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, tijdens de veranderingen die zeer spoedig in de wereld zullen opduiken, mag niemand ooit vergeten dat het God was die de wereld schiep en dat het alleen door Zijn hand en door Zijn macht zal zijn dat de wereld, zoals jullie deze kennen, tot een einde zal komen.

Boodschap: Mijn priesters, jullie mogen Mij niet beledigen door Mij als een leugenaar uit te roepen

dinsdag 27 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet jullie duidelijk maken dat velen onder jullie, die hard werken om Mijn heilig woord uit te dragen en te verspreiden, meer dan ooit aangevallen zullen worden door zelfbenoemde deskundigen die deze boodschappen als onbelangrijk zullen afdoen.

Boodschap: Mij zullen ze geen kroon van smaragden of edelstenen opzetten

zondag 25 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben Christus, de Redder van het menselijk ras en Ik zal spoedig Mijn kroon opnemen en eindelijk over de aarde regeren.

Boodschap: Diegenen die de wetten van God naleven, zullen gedemoniseerd en opgespoord worden

zondag 25 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kinderen moeten begrijpen dat de beproevingen, die zij in Mijn naam te verduren krijgen, hen alleen maar sterker zullen maken.

Boodschap: Mijn geliefde priesters en gewijde dienaren, vrees Mijn woord niet

vrijdag 23 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de vervolging van Mijn profeten en zieners wordt heviger nu het verzet tegen de boodschappen toeneemt.

Boodschap: God de Vader: Ik bied jullie de meest volmaakte toekomst aan

donderdag 22 november 2012

Mijn liefste dochter, het Licht van Mijn liefde valt vandaag de dag over de aarde in de hoop dat het hart van Mijn kinderen bewogen kan worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Jullie moeten bidden dat die arme zielen, die doorgaan Mijn Zoon te kruisigen, zich afkeren van de zonde

woensdag 21 november 2012

Mijn kind, al Mijn kinderen die van Mijn Zoon houden, moeten zich nu, in deze tijd van tweedracht in de wereld, in gebed verenigen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie