Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Hoe ervoor te zorgen dat jullie familie en vrienden de Hemel kunnen binnengaan

Ontvangen op vrijdag 15 april 2011

15.30u

 Mijn geliefde dochter, Ik ben blij omdat zoveel goede en toegewijde volgelingen van Mij zich tijdens deze Heilige Week eendrachtig verenigen om het Offer, dat Ik voor allen bracht, te eren. Een Offer dat Ik graag steeds opnieuw zou brengen, mocht het ieder van jullie redden. Mijn liefde is diep voor elk individu in de wereld, die allen door de Heilige Wil van God, de Eeuwige Vader, Schepper van de mensheid, geschapen werden. Jullie hebben allemaal een zeer speciale plaats in Mijn Hart, zelfs diegenen van jullie die Mij niet kennen.

Als er jullie een leven op deze aarde beloofd werd dat jullie rijkdom en geluk biedt, zouden velen van jullie deze kans met beide handen aangrijpen. Zo wanhopig zijn jullie om jullie verlangens van het vlees te bevredigen. Als mensen het Paradijs in de Hemel aangeboden werd, zouden ze zich dat moeilijk kunnen voorstellen. Ik begrijp dat. Want de lauwe ziel zou al een levendige verbeelding moeten hebben om dit glansrijk oord te vatten. Hij zal er altijd moeite mee hebben om zich deze heerlijke bestaansvorm voor te stellen. De enige zielen die dat kunnen, zijn diegenen met een sterk geloof in het bestaan van God. De enige manier om het juweel dat ieder van jullie wacht werkelijk te bevatten, bestaat erin jullie geloof te versterken. De enige manier om dat te doen, is intens te bidden om de Waarheid, het Licht, de schitterende toekomst te zien die al diegenen wacht die God, de Almachtige Vader, eren. Gelovigen, jullie moeten bidden voor jullie vrienden, huwelijkspartner, verwanten, ouders, broers, zussen en kinderen die weinig geloof hebben. Het gebed van Mijn Goddelijke Barmhartigheid zal, wanneer het door jullie ten behoeve van hen gebeden wordt, hun ziel redden. Dat is nu Mijn belofte aan jullie.

Jullie liefhebbende Redder

Jezus Christus

Boodschap: Mensen over de hele wereld delen dezelfde trekken

zaterdag 30 april 2011

Ik verheug Mij vanavond, Mijn geliefde dochter, door de manier waarop jij Mij gehoorzaamt. Je gehoorzaamheid om dagelijks de H. Mis bij te wonen en de Allerheiligste Eucharistie te ontvangen, is Mij welgevallig. 

Boodschap: De nederigheid die nodig is om de Hemel binnen te komen

vrijdag 29 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, nederigheid is een les die al diegenen die Mijn Koninkrijk wensen binnen te komen, moeten leren. 

Boodschap: De Arabische opstand zal wereldwijde onrust uitlokken – Italië zal de neveneffecten in gang zetten

dinsdag 26 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de tranen die Ik stort om al Mijn geliefde, gekwelde kinderen in de wereld die het slachtoffer zijn van geweld en misbruik, komen onophoudelijk. 

Boodschap: Bekeer anderen bij elke gelegenheid!

zondag 24 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag is in die zin betekenisvol dat Mijn Opstanding uit de dood Mijn beloftes aan de mens vervuld heeft. 

Boodschap: Beloof jullie trouw aan Mijn Goddelijke Barmhartigheid!

zaterdag 23 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is met vreugde dat Mijn kinderen zich nu verheugen in de herdenking van Mijn Opstanding. 

Boodschap: Verdedig het recht van jullie kinderen op een christelijke opvoeding!

vrijdag 22 april 2011

Mijn geliefde dochter, het is vandaag voor al diegenen die in de Passie van Mijn kruis geloven tijd om het te helpen dragen zodat Mijn Woord opnieuw gehoord kan worden in de wereld. 

Boodschap: Verzet je tegen de aanvallen van Satan!

woensdag 20 april 2011

Mijn dochter, elk uur van de dag wordt jouw geloof aanhoudend op de proef gesteld wanneer je door buitenstaanders onder druk gezet wordt om deze boodschappen te verwerpen. 

Boodschap: Seksuele immoraliteit zal jullie naar de hel voeren

dinsdag 19 april 2011

Mijn dochter, terwijl de wereld in verschillende categorieën ingedeeld wordt – diegenen die een eenvoudig en geordend leven leiden, sommigen in welvaart en vrede, diegenen die getroffen zijn door armoede en ziekte of die het slachtoffer van oorlog zijn en de machthebbers – zullen allen met verbazing getuige zijn van precies dezelfde ophanden zijnde gebeurtenissen.

Boodschap: Plan van de Nieuwe Wereldorde om jullie geld en voedsel te controleren

zondag 17 april 2011

Mijn geliefde dochter, vertel de wereld dat ze nu op het punt staan een aantal ecologische rampen mee te maken. 

Boodschap: De toorn van God gaat op de Nieuwe Wereldorde neerkomen

zondag 17 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is met grote droefheid dat Ik je moet vertellen dat ophanden zijnde ecologische rampen een enorm verlies aan mensenlevens tot gevolg zullen hebben in Azië, Europa, Rusland en de Verenigde Staten van Amerika. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie