Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het belang van vasten en zelfverloochening

Ontvangen op maandag 16 mei 2011

11.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, je beseft eindelijk dat jullie zonder Mij niets zijn. Het is door Mijn genaden dat jullie in het Koninkrijk van Mijn Vader leven ontvangen. Zonder Mijn aanwezigheid in jullie leven zal het onvruchtbaar en zonder enige echte betekenis zijn. O, hoe wou Ik dat al Mijn kinderen het leven zouden bevatten dat Ik hun, vooral door het Sacrament van de Heilige Eucharistie, kan bezorgen. Want het is maar wanneer jullie Mij door het goddelijk Brood en de goddelijke Wijn in jullie ziel ontvangen, dat jullie Mijn liefde werkelijk zullen voelen. Deze liefde zal jullie sterken, niet alleen naar jullie ziel maar ook naar jullie geest. Mijn Tegenwoordigheid zal jullie verheffen om ware volgelingen van Mij te worden.

Een volgeling van Mij die Mij niet regelmatig door dit Allerheiligste Sacrament ontvangt, zal als een vat zijn dat maar halfvol is. Jullie hebben Mijn Lichaam en Bloed, dat voor jullie allen vergoten werd, nodig om jullie met Mijn ware aanwezigheid te vullen. Want zonder zullen jullie de ware kracht om ten volle Mijn heerlijkheid te verkondigen, niet kunnen opbrengen.

Kinderen, jullie moeten begrijpen dat het geloof in Mijn bestaan gewoon deel uitmaakt van jullie geestelijke tocht. Er is nog zoveel meer dat jullie moeten begrijpen. Het zal maar door jullie verzaking aan de geneugten van het vlees zijn, dat jullie werkelijk vervuld zullen worden. Op grond van het feit dat Satan de mens beheerst door de bekoringen van het vlees, zouden jullie hem ook de toegang moeten ontzeggen tot die geneugten die jullie wellicht nastreven. Vasten is één van de krachtigste manieren om jullie ziel van Satan en zijn demonen te bevrijden. Er zijn maar zo weinig mensen in de wereld die zich tot dit offer kunnen verplichten, nochtans is het zo eenvoudig en schaadt het jullie gezondheid niet. Eén dag vasten per week zal jullie bijzondere genaden opleveren. Door ter ere van Mij, jullie goddelijke Redder, kleine offertjes te brengen, zullen jullie niet alleen zielen redden maar zullen jullie ook dichter bij Mij raken. Andere offers waarbij jullie wereldse goederen afslaan, zal jullie eveneens dichter bij Mijn Heilig Hart brengen.

Het leven, Mijn kinderen, zou niet helemaal om het najagen van materiële zaken mogen draaien als deze overbodig zijn voor jullie echte behoeften. Door genoegen te nemen met de eenvoudige noden en jullie tijd aan Mij te wijden, zullen jullie ware tevredenheid ervaren. Niet enkel dat, maar jullie zullen ook voor het eerst in jullie leven de betekenis van ware vrijheid kennen. Vergeet niet dat Satan de mens beheerst door de verlangens van het vlees waaronder voedsel, kleding, seks, huizen, auto’s, vakanties, een luxueus leven, muziek, alcohol en de verafgoding van beroemde mensen. Door te aanvaarden dat deze dingen gewoon illusies zijn, zullen jullie begrijpen dat jullie tijd op aarde niet verspild mag worden met dergelijke nutteloze bezigheden.

Jullie tijd op aarde, kinderen, maakt gewoon deel uit van jullie tocht naar de eeuwigheid. Na de dood gaat er voor jullie een ander soort leven voort. Ongeacht of de mensen in God, de Eeuwige Vader, geloven of niet, hun ziel zal na de dood nog steeds bestaan. Zoek nu het Licht op zodat jullie ziel voor eeuwig het ware geluk en een verheven plaats in het Paradijs zal ervaren. Breng terwijl jullie nog op aarde leven offers van het vlees, alsjeblieft, om dat niveau van geestelijke heiligheid te bereiken! Offer ook al jullie lijden in jullie leven op voor de verdwaalde zielen, en jullie zullen de beloningen opstrijken die jullie in het volgende leven wachten.

Jullie liefhebbende Redder

Jezus Christus

Boodschap: Vertel hun dat Ik van hen houd, maar dat Ik wil dat ze tegen Mij praten!

dinsdag 31 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, dit is al een hele buitengewone tocht voor jou geweest in zo’n korte tijd. Ik besef dat je nu moe bent. 

Boodschap: De profetie te Garabandal zal nu werkelijkheid worden

dinsdag 31 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, we hebben in zo’n korte tijd een lange weg afgelegd. Daar was een reden voor. Want het was al die tijd nodig om Mijn allerheiligste Woord mee te delen aan een wereld dorstend naar Mijn liefde.

Boodschap: De zwaarden van gerechtigheid zullen nu neervallen

maandag 30 mei 2011

Mijn kinderen alom, luister nu naar Mij! De zwaarden van gerechtigheid zullen nu neerkomen op diegenen die het nalaten om zich voldoende op de Waarschuwing voor te bereiden.

Boodschap: Waarschuwing aan diegenen die zich met satanische erediensten bezighouden

maandag 30 mei 2011

Mijn dochter, je wordt nu veel sterker en kunt door je gehoorzaamheid aan Mijn Allerheiligste Wil de wereld nu waarschuwen voor wat er komen gaat.

Boodschap: Zonde zal altijd zonde blijven, hoe jullie deze ook rechtvaardigen

zondag 29 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, hoe ween Ik om al Mijn kinderen die zondigen omdat ze Mijn onderrichtingen niet begrijpen. 

Boodschap: Omgaan met financiële tegenspoed

vrijdag 27 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn wens dat je nu begint met ten minste één dag per week te vasten. Want door dat te doen, zul je Mij enorm blij maken. 

Boodschap: Ik wil diegenen bedanken die helpen bij de verspreiding van Mijn heilig Woord

woensdag 25 mei 2011

Ik kom nu om moed te schenken aan al die volgelingen van Mij die, na Mijn ware stem herkend te hebben, met grote werken van edelmoedigheid gereageerd hebben. 

Boodschap: Waarschuwingsboodschap aan de wereldleiders

woensdag 25 mei 2011

Mijn dochter, overal ter wereld zijn landen onder het oppervlak aan het borrelen van onrust, zowel op het gebied van de haat die van mens tot mens vertoond wordt, als van de ophanden zijnde ecologische omwentelingen. 

Boodschap: Als jullie het moeilijk vinden om te bidden

dinsdag 24 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag ben Ik blij dat er door jouw werk zoveel werk verricht werd om Mijn allerheiligste Woord aan de wereld mee te delen. 

Boodschap: Waarom Ik op deze manier met de wereld communiceer

maandag 23 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is nu tijd om Mijn heilige boodschappen te overwegen en ervoor te zorgen dat overal ter wereld zoveel mogelijk zondaars er nota van nemen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie