Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

H. Maagd Maria: Keer om en vraag Mijn Zoon om jullie naar Zijn grootse Barmhartigheid te leiden

Ontvangen op vrijdag 2 november 2012

14.00 u

Mijn kind, de duisternis die over de wereld valt, zal op een aantal manieren zichtbaar worden.

Wetten, die ingevoerd worden en die het gezin verdelen, zullen een bewijs zijn van de invloed van de Boze op jullie regeringen.

De wetten, ingevoerd om abortus te vergoelijken, breken het Hart van Mijn Vader. Niemand heeft het recht om de Schepping van God te verstoren. Toch is het dat wat de mensheid doet, op dagelijkse basis, zonder enig schaamte- of schuldgevoel.

Mijn kind, jullie moeten intens bidden om de verlossing van de mensheid, want zeer spoedig zal deze in tweeën gesplitst worden: diegenen die trouw zijn aan God en diegenen die Hem afwijzen. Broeder zal gescheiden worden van broeder, woonwijken zullen verdeeld worden en families zullen in tweeën gesplitst worden. Deze tijd werd voorzegd.

Om ervoor te zorgen dat God zoveel mogelijk zielen kan redden, zal Hij hen veel kansen schenken om terug naar Hem te keren.

Bid nu voor jullie familie, jullie vrienden en naasten voordat de uiteindelijke scheiding zich ontwikkelt. Dan zal de dag van de Tweede Komst van Mijn Zoon dichtbij zijn.

Jullie, Mijn kinderen, zijn zo verward. Deze verwarring en leegheid van de ziel, wordt veroorzaakt door een gebrek aan geloof in God. Geen ziel kan zonder de liefde van God in hun hart overleven.

Zij zijn zoals lege vaten, dobberend in de zee, die geen idee hebben van hun eindbestemming. Zij drijven rond in een uitgestrekte leemte waar niets voldoening schenkt, waar niets ter wereld hen ware vrede kan bezorgen.

Keer om en vraag Mijn Zoon om jullie naar Zijn grootse Barmhartigheid te leiden en Hij zal jullie de vrede bezorgen die jullie nastreven. Al wat jullie moeten doen, is erom vragen.

Vraag Mij, jullie geliefde Moeder, om jullie naar Mijn Zoon te brengen. Ik zal jullie leiden en jullie altijd beschermen, elke stap van de weg.

Jullie geliefde Moeder

Koningin van de Vrede

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Wanneer de vrijheid om te spreken ontnomen wordt, wordt de waarheid verborgen gehouden

vrijdag 30 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de profetieën – waarbij aan de vrijheid van de naties, die hen toelaat onbelemmerd te spreken, een einde gemaakt wordt – staan op het punt geopenbaard te worden.

Boodschap: De vijanden van de Joden in alle naties zullen zich eensgezind verzamelen om Israël te verpletteren

vrijdag 30 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd van de profetieën, voorzegd in het Oude Testament met betrekking tot het lot van de Joden, gaat binnenkort duidelijk worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Een liefhebbende God zou geen conflict voortbrengen of een breuk veroorzaken

donderdag 29 november 2012

Mijn lieve kinderen, jullie moeten in deze tijd bidden voor al Gods zieners in de wereld. Zij lijden veel en zowel binnen als buiten hun missies werd tweedracht gezaaid. 

Boodschap: Hoe belangrijk jullie bezittingen op deze aarde ook voor jullie zijn: ze zijn niets waard

woensdag 28 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, tijdens de veranderingen die zeer spoedig in de wereld zullen opduiken, mag niemand ooit vergeten dat het God was die de wereld schiep en dat het alleen door Zijn hand en door Zijn macht zal zijn dat de wereld, zoals jullie deze kennen, tot een einde zal komen.

Boodschap: Mijn priesters, jullie mogen Mij niet beledigen door Mij als een leugenaar uit te roepen

dinsdag 27 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet jullie duidelijk maken dat velen onder jullie, die hard werken om Mijn heilig woord uit te dragen en te verspreiden, meer dan ooit aangevallen zullen worden door zelfbenoemde deskundigen die deze boodschappen als onbelangrijk zullen afdoen.

Boodschap: Mij zullen ze geen kroon van smaragden of edelstenen opzetten

zondag 25 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben Christus, de Redder van het menselijk ras en Ik zal spoedig Mijn kroon opnemen en eindelijk over de aarde regeren.

Boodschap: Diegenen die de wetten van God naleven, zullen gedemoniseerd en opgespoord worden

zondag 25 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kinderen moeten begrijpen dat de beproevingen, die zij in Mijn naam te verduren krijgen, hen alleen maar sterker zullen maken.

Boodschap: Mijn geliefde priesters en gewijde dienaren, vrees Mijn woord niet

vrijdag 23 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de vervolging van Mijn profeten en zieners wordt heviger nu het verzet tegen de boodschappen toeneemt.

Boodschap: God de Vader: Ik bied jullie de meest volmaakte toekomst aan

donderdag 22 november 2012

Mijn liefste dochter, het Licht van Mijn liefde valt vandaag de dag over de aarde in de hoop dat het hart van Mijn kinderen bewogen kan worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Jullie moeten bidden dat die arme zielen, die doorgaan Mijn Zoon te kruisigen, zich afkeren van de zonde

woensdag 21 november 2012

Mijn kind, al Mijn kinderen die van Mijn Zoon houden, moeten zich nu, in deze tijd van tweedracht in de wereld, in gebed verenigen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie