Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: Zonder Mij zou er niets zijn. Geen universum. Geen liefde. Geen leven.

Ontvangen op zondag 7 december 2014

16.30 u

Mijn liefste dochter, laat niet één van jullie vergeten wie Ik Ben. Ik Ben het, jullie geliefde Vader, Schepper van alles wat was in het begin en die tot het einde is. Alle dingen komen uit Mij voort en ieder mens zal voor Mij buigen als hij niet uit Mijn hemelse hiërarchie verstoten wenst te worden.

Jullie, Mijn geliefde kinderen, zijn al wat Mijn Hart verlangt en elke strijd op aarde, waarvan jullie getuige zijn, dient voor de redding van jullie ziel. Al wat kwaad is, wordt door Mijn tegenstander veroorzaakt, de koning van de leugens, de verleider, de aanklager, de grootste vijand van Mij en dus van Mijn kinderen. Hij die tegen Mij is, is tegen jullie. Al wat Mij verheerlijkt, verheerlijkt alles wat van Mij is. Dit omvat Mijn eniggeboren Zoon en jullie, Mijn geliefde kroost.

De mens die Mijn kinderen vervolgt, komt niet van Mij. Wat alle leed, pijn en isolement betreft die diegenen van jullie die Mij het meest nabij zijn te verduren krijgen: weet dat dit door Satan en zijn hiërarchie van gevallen engelen veroorzaakt wordt. Hun grootste verlangen bestaat erin jullie van Mij af te nemen, en daardoor zullen jullie te lijden hebben.

Omdat Ik niet terugneem wat Ik geef, zal jullie vrije wil zowel jullie triomf als jullie ondergang betekenen, afhankelijk van welk pad jullie kiezen. Dit betekent dat als jullie Mij jullie vrije wil aanbieden voor het welzijn van jullie eigen en andere zielen, jullie je grootste vijand – de duivel – kunnen en zullen verslaan. Maar als jullie het kwaad jullie ziel laten binnendringen, zullen jullie uit eigen vrije wil elke band met Mij verbreken.

Ik kan Me niet met jullie vrije wil bemoeien, want dat zou betekenen dat Ik Mijn belofte verbroken zou hebben. Ik kan jullie niet dwingen keuzes te maken. Ik kan jullie alleen het pad, de weg, naar eeuwige zaligheid tonen. Jullie zullen dan moeten beslissen wat het is dat jullie willen. Al de gaven van Mijn hemelse hiërarchie worden jullie rijkelijk geschonken als jullie zouden beslissen dat dat het leven is dat jullie verlangen. Laat Mij om jullie eigen bestwil a.u.b. niet in de steek voor de pracht en praal die jullie door de bekoringen van de demonen voorgehouden wordt!

Velen van jullie zijn onzeker over Mij of over wie Ik Ben omdat Satan, door de krachten die hij ontvangen heeft, jullie blind maakt voor Mijn bestaan. Hij zal jullie ronduit tergen met elk soort van menselijke logica en intellect om Mijn Goddelijkheid te loochenen. Er zal openlijk met minachting over Mij gepraat worden, maar Satan is een sluwe lafaard en dat betekent dat hij zich nooit bekend zal maken. Zolang jullie niet in het bestaan van de duivel geloven, is het onwaarschijnlijk dat jullie in Mij geloven. Maar Ik waarschuw jullie. Geloof over Mij wat jullie willen, maar ontken het bestaan van het kwaad niet want het is overal om jullie heen! Ontken het kwaad en jullie zullen Mij loochenen, want het kwaad is het tegenovergestelde van alles waarvoor Ik sta! Ik Ben liefde. De liefde komt van Mij. Diegenen die liefhebben erkennen Mij misschien niet, maar zonder Mij zou er niets zijn. Geen universum. Geen liefde. Geen leven.

Maak niet de fout om de verspreider van het kwaad boven Mij te verkiezen! De dag dat jullie alles wat Ik jullie vertel zullen begrijpen zal spoedig aanbreken. Wanneer de spinnenwebben voor jullie ogen weggetrokken worden, moeten jullie naar Mij lopen. Ik zal staan wachten om jullie in Mijn toevluchtsoord te omhelzen, en van dat ogenblik af zal Ik jullie tranen wegvegen, alle leed uitbannen en jullie voor de eeuwigheid naar het Licht van Mijn Koninkrijk brengen.

Ik houd van jullie, lieve kinderen. Ik wacht met verlangen op de dag dat jullie naar Mijn hemelse omhelzing terugkeren.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste

Boodschap: In plaats daarvan zullen ze in de val trappen om de dogma’s van de Leer te scheiden

maandag 15 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, toen de farizeeën een ploeg uitstuurden om Mij - gebruikmakend van elke denkbare list - aan te vallen, waren zij op hetzelfde moment in de tempels de profetieën over de komst van de Messias aan het prediken. 

Boodschap: Jullie werken voor anderen zullen voor Mij niets te betekenen hebben, want jullie zullen geoordeeld worden naar jullie trouw aan de Waarheid

zondag 14 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, door Mijn kruisdood kreeg Mijn volk een groot geschenk van Mij. 

Boodschap: Het geweten van een mens is als een spiegel voor zijn ziel

zaterdag 13 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het geweten van een mens is als een spiegel voor zijn ziel. Wat het geweten aanvoelt, waarop het reageert en waarin het gelooft, weerspiegelt zich in zijn ziel. 

Boodschap: De nieuwe religie voor alle mensen zal niet-christelijke godsdiensten aantrekken

donderdag 11 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik breng jullie vandaag nieuws dat jullie hart zal verlichten. Jullie, Mijn gekoesterde leerlingen, trouw aan Mijn heilig Woord, zullen bijzondere genaden van Mij krijgen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Door alle eeuwen heen werd Ik als Zijn Bode gezonden

dinsdag 9 december 2014

Mijn lief kind, Ik ben de Onbevlekte Maagd Maria, de Moeder van God, en Ik kom om jullie het doel van Mijn missie te openbaren.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon heeft Mij de macht verleend om de kop van de slang te verpletteren

maandag 8 december 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie geruchten horen over oorlogen op de meest onverwachte plaatsen, moeten jullie je ervan bewust zijn dat de profetieën die in het Boek der Openbaring vervat liggen, ophanden zijn.

Boodschap: Als jullie new age-praktijken zouden aangrijpen, verloochenen jullie Mij

zaterdag 6 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, hoe komt het toch dat diegenen die Mijn bestaan of de Goddelijkheid van Mijn Eeuwige Vader niet aannemen, zo bereid zijn om valse goden te omarmen, die allemaal van eigen makelij zijn?

Boodschap: Moeder van de Verlossing: God schiep een natuurlijke orde voor de mensheid

vrijdag 5 december 2014

Mijn lieve kinderen, God schiep het universum in al zijn volmaaktheid. Daar dit van God komt, heeft alles een precieze en natuurlijke orde overeenkomstig de Heilige Wil van God.

Boodschap: Mijn aanwezigheid zal de aarde doen beven en de grond zal schudden

donderdag 4 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer het moment van Mijn Tweede Komst aanbreekt, zal er een geweldig geluid te horen zijn, zoals het rollen van de donder, en zal de hemel zich openen alsof er een groot gordijn opgehaald werd. 

Boodschap: Iedere mens bezit trekken van Mijn Vader

dinsdag 2 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, niettegenstaande de dagen van duisternis, die in het verschiet liggen als de wereld van de zonde gezuiverd wordt, en wanneer Ik – als niet meer relevant zijnde – verworpen zal worden, ben Ik een God van grote barmhartigheid.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie