Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Als jullie new age-praktijken zouden aangrijpen, verloochenen jullie Mij

Ontvangen op zaterdag 6 december 2014

14.20 u

Mijn zeer geliefde dochter, hoe komt het toch dat diegenen die Mijn bestaan of de Goddelijkheid van Mijn Eeuwige Vader niet aannemen, zo bereid zijn om valse goden te omarmen, die allemaal van eigen makelij zijn?

Wanneer zielen die Mijn bestaan verwerpen Mijn aanwezigheid gewaarworden, voelen zij de behoefte om gewetenloos terug te slaan. Ze zullen Mijn aanwezigheid uitjouwen, belachelijk maken en bespotten, of dit nu is in Mijn Kerk, in boeken, in het Woord of wanneer Ik aanwezig ben in andere zielen. Gods aanwezigheid is almachtig en wordt door die zielen, die in duisternis verkeren, op de meest pijnlijke manier aangevoeld. Dat is de reden waarom zij zodanig venijnig reageren op elke vermelding van Mij. Deze mensen hebben een diepgewortelde haat voor Mij en zij slagen er niet in te zien hoe zij iemand kunnen haten die in hun ogen niet bestaat.

Ik waarschuw diegenen die een valse spiritualiteit omarmen en die ongeveer alles wat niet van Mij komt, verafgoden en niet loslaten. Als jullie je ziel openen voor om het even welk geestelijk rijk dat niet door Mij gecreëerd werd, zullen jullie de deur openzetten voor demonen die jullie listig naar hun duistere wereld zullen lokken. Wat voor vrede jullie dan ook menen te ontvangen van de new age-praktijken, deze zal van korte duur zijn. En naarmate jullie naar meer zoeken, zullen jullie dan in een staat komen waarin jullie geweten door de vijanden van God overgenomen zal worden, totdat jullie niet meer in staat zijn om jullie uit hun domein te bevrijden. Jullie zullen nooit vrede vinden wanneer jullie valse goden verafgoden.

De wereld wordt doordrongen met valse leerstellingen, goden en religies. Er is slechts één ware God, en jullie kunnen alleen maar tot Hem komen door het groot offer te erkennen dat Hij bracht toen Hij Mij, Zijn eniggeboren Zoon, zond om jullie de verlossing uit de valstrikken van de Boze te bezorgen.

Diegenen die Mij wel kennen, maar die wat aanrommelen met andere doctrines, weet dit: Als jullie new age-praktijken zouden aangrijpen, verloochenen jullie Mij. Als Mijn Kerk andere geloofsovertuigingen zou erkennen, dan verraden ze Mij.

Het moment waarop Mijn geboorte gevierd wordt door aanhankelijkheid te laten blijken aan andere religies, die Mij niet toebehoren, zal één van de grootste daden van verraad van de Waarheid zijn.

Jullie Jezus

Boodschap: Humanisme is een belediging voor God

donderdag 25 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, maak je niet ongerust over de geest van het kwaad die de wereld bederft. Laat alles aan Mij over!

Boodschap: In plaats daarvan zullen ze in de val trappen om de dogma’s van de Leer te scheiden

maandag 15 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, toen de farizeeën een ploeg uitstuurden om Mij - gebruikmakend van elke denkbare list - aan te vallen, waren zij op hetzelfde moment in de tempels de profetieën over de komst van de Messias aan het prediken. 

Boodschap: Jullie werken voor anderen zullen voor Mij niets te betekenen hebben, want jullie zullen geoordeeld worden naar jullie trouw aan de Waarheid

zondag 14 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, door Mijn kruisdood kreeg Mijn volk een groot geschenk van Mij. 

Boodschap: Het geweten van een mens is als een spiegel voor zijn ziel

zaterdag 13 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het geweten van een mens is als een spiegel voor zijn ziel. Wat het geweten aanvoelt, waarop het reageert en waarin het gelooft, weerspiegelt zich in zijn ziel. 

Boodschap: De nieuwe religie voor alle mensen zal niet-christelijke godsdiensten aantrekken

donderdag 11 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik breng jullie vandaag nieuws dat jullie hart zal verlichten. Jullie, Mijn gekoesterde leerlingen, trouw aan Mijn heilig Woord, zullen bijzondere genaden van Mij krijgen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Door alle eeuwen heen werd Ik als Zijn Bode gezonden

dinsdag 9 december 2014

Mijn lief kind, Ik ben de Onbevlekte Maagd Maria, de Moeder van God, en Ik kom om jullie het doel van Mijn missie te openbaren.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon heeft Mij de macht verleend om de kop van de slang te verpletteren

maandag 8 december 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie geruchten horen over oorlogen op de meest onverwachte plaatsen, moeten jullie je ervan bewust zijn dat de profetieën die in het Boek der Openbaring vervat liggen, ophanden zijn.

Boodschap: God de Vader: Zonder Mij zou er niets zijn. Geen universum. Geen liefde. Geen leven.

zondag 7 december 2014

Mijn liefste dochter, laat niet één van jullie vergeten wie Ik Ben. Ik Ben het, jullie geliefde Vader, Schepper van alles wat was in het begin en die tot het einde is.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: God schiep een natuurlijke orde voor de mensheid

vrijdag 5 december 2014

Mijn lieve kinderen, God schiep het universum in al zijn volmaaktheid. Daar dit van God komt, heeft alles een precieze en natuurlijke orde overeenkomstig de Heilige Wil van God.

Boodschap: Mijn aanwezigheid zal de aarde doen beven en de grond zal schudden

donderdag 4 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer het moment van Mijn Tweede Komst aanbreekt, zal er een geweldig geluid te horen zijn, zoals het rollen van de donder, en zal de hemel zich openen alsof er een groot gordijn opgehaald werd. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie