Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Humanisme is een belediging voor God

Ontvangen op donderdag 25 december 2014
15.10 u
Mijn zeer geliefde dochter, maak je niet ongerust over de geest van het kwaad die de wereld bederft. Laat alles aan Mij over! Want zolang jullie Mij liefhebben, Mij vereren en anderen liefhebben overeenkomstig Mijn Heilige Wil, zal Ik jullie beschermen tegen de pijn van alle dingen die tegen Mij zijn.

De ergste pijn die jullie zullen moeten verdragen, zal die van het aanschouwen van zogenaamde daden van liefdadigheid en humanitaire aangelegenheden op wereldschaal zijn die de ware bedoelingen van Mijn vijanden zullen verhullen. In jullie hart zullen jullie weten dat de bedrieger aan het werk is. Wanneer de seculiere wereld en diegenen die beweren Mij te vertegenwoordigen over politiek, humanitaire daden spreken, maar verzuimen om het belang te verkondigen van het behouden van het menselijk leven, koste wat het kost, weet dan dat dit niet is wat Ik verlang. Als diegenen die zeggen dat ze Mij vertegenwoordigen niet met dezelfde passie spreken over het kwaad van abortus als over andere daden tegen de mensheid, besef dan dat er iets mis is.

Mijn Vader zal al diegenen straffen die Zijn kinderen vermoorden, waaronder de kinderen die nog in de schoot gevoed worden, wachtend om geboren te worden. De daders van dergelijke misdaden zullen een vreselijke straf ondergaan, tenzij ze berouw tonen over hun zonden tegen Hem. Zij die van Mij zijn en die Mijn Kerk op aarde vertegenwoordigen, hebben verzuimd de Waarheid te verkondigen. Moord, met inbegrip van abortus, is een van de grootste zonden tegen God. Het vergt een buitengewone akte van berouw om absolutie te krijgen voor een dergelijke zonde. Waarom vecht Mijn Kerk dan niet met kracht tegen deze zonde – een van de meest afschuwelijke daden van verzet tegen Mijn Vader? Waarom leiden ze jullie af van het erkennen van de zwaarste zonden terwijl ze preken over het belang van humanitaire daden?

Humanisme is een belediging voor God omdat het zich richt op de behoeften van de mens en niet op de noodzaak berouw te hebben over de zonde tegenover de Schepper van alles wat is. Als jullie de duidelijk omschreven doodzonden in de door God vastgelegde Wetten negeren, die tot de eeuwige verdoemenis leiden, dan zal geen enkele mate van begaan zijn met de burgerrechten van het menselijk ras deze zonden goedmaken.

Als jullie in Mij geloven, en als jullie Mij dienen, dan moeten jullie enkel over de Waarheid spreken. De Waarheid is dat de zonde jullie grootste vijand is – niet diegenen die jullie vervolgen. Indien niet betreurd, zal de doodzonde jullie naar de hel voeren. Als jullie in doodzonde verkeren en tijd besteden aan het steunen van grote liefdadigheidsacties en menslievende daden, en geen berouw hebben, dan zal jullie ziel verloren gaan.

Onthoud de Waarheid! Laat jullie niet misleiden door praatjes, handelingen of daden van naastenliefde terwijl de belangrijkste taak erin bestaat de doodzonde te bestrijden. De gewijde dienaar van Mij die weigert jullie te herinneren aan de gevolgen van doodzonde, begrijpt zijn of haar missie om Mij te dienen niet. Jullie kunnen de zonde niet onder het tapijt vegen, uit het zicht, alsof ze niet bestaat. Geen enkele mate van empathie met mensen die in Mijn naam vervolgd worden, zal het feit goedmaken dat zondaars zich niet met Mij, Jezus Christus, verzoenen om vergeving van de zonde.

Jullie Jezus
 

Boodschap: In plaats daarvan zullen ze in de val trappen om de dogma’s van de Leer te scheiden

maandag 15 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, toen de farizeeën een ploeg uitstuurden om Mij - gebruikmakend van elke denkbare list - aan te vallen, waren zij op hetzelfde moment in de tempels de profetieën over de komst van de Messias aan het prediken. 

Boodschap: Jullie werken voor anderen zullen voor Mij niets te betekenen hebben, want jullie zullen geoordeeld worden naar jullie trouw aan de Waarheid

zondag 14 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, door Mijn kruisdood kreeg Mijn volk een groot geschenk van Mij. 

Boodschap: Het geweten van een mens is als een spiegel voor zijn ziel

zaterdag 13 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het geweten van een mens is als een spiegel voor zijn ziel. Wat het geweten aanvoelt, waarop het reageert en waarin het gelooft, weerspiegelt zich in zijn ziel. 

Boodschap: De nieuwe religie voor alle mensen zal niet-christelijke godsdiensten aantrekken

donderdag 11 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik breng jullie vandaag nieuws dat jullie hart zal verlichten. Jullie, Mijn gekoesterde leerlingen, trouw aan Mijn heilig Woord, zullen bijzondere genaden van Mij krijgen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Door alle eeuwen heen werd Ik als Zijn Bode gezonden

dinsdag 9 december 2014

Mijn lief kind, Ik ben de Onbevlekte Maagd Maria, de Moeder van God, en Ik kom om jullie het doel van Mijn missie te openbaren.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon heeft Mij de macht verleend om de kop van de slang te verpletteren

maandag 8 december 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie geruchten horen over oorlogen op de meest onverwachte plaatsen, moeten jullie je ervan bewust zijn dat de profetieën die in het Boek der Openbaring vervat liggen, ophanden zijn.

Boodschap: God de Vader: Zonder Mij zou er niets zijn. Geen universum. Geen liefde. Geen leven.

zondag 7 december 2014

Mijn liefste dochter, laat niet één van jullie vergeten wie Ik Ben. Ik Ben het, jullie geliefde Vader, Schepper van alles wat was in het begin en die tot het einde is.

Boodschap: Als jullie new age-praktijken zouden aangrijpen, verloochenen jullie Mij

zaterdag 6 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, hoe komt het toch dat diegenen die Mijn bestaan of de Goddelijkheid van Mijn Eeuwige Vader niet aannemen, zo bereid zijn om valse goden te omarmen, die allemaal van eigen makelij zijn?

Boodschap: Moeder van de Verlossing: God schiep een natuurlijke orde voor de mensheid

vrijdag 5 december 2014

Mijn lieve kinderen, God schiep het universum in al zijn volmaaktheid. Daar dit van God komt, heeft alles een precieze en natuurlijke orde overeenkomstig de Heilige Wil van God.

Boodschap: Mijn aanwezigheid zal de aarde doen beven en de grond zal schudden

donderdag 4 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer het moment van Mijn Tweede Komst aanbreekt, zal er een geweldig geluid te horen zijn, zoals het rollen van de donder, en zal de hemel zich openen alsof er een groot gordijn opgehaald werd. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie