Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: Mijn Zoon zal weldra gestuurd worden om de waarheid over de schepping van de mensheid te onthullen

Ontvangen op donderdag 18 oktober 2012

18.00 u

Mijn liefste dochter, het moment waarop Ik Mijn enige Zoon, Jezus Christus, weer zal sturen om al Mijn kinderen in Mijn Hart bijeen te brengen, is dichtbij.

Mijn Hart, de bron van alle leven, zal zich openen om al Mijn kinderen eendrachtig te verzamelen.

Mijn belofte om al Mijn kleintjes te bewaren, is bijna vervuld.

Het is Mijn grootste verlangen om Mij aan elke persoon afzonderlijk te openbaren, met inbegrip van diegenen die niet begrijpen waarom of hoe zij door Mijn hand geschapen werden.

Mijn Zoon zal weldra gestuurd worden om de waarheid over de schepping van de mensheid te onthullen.

Die dag werd al decennialang voorbereid. Het zou, tot nu toe, niet hebben kunnen plaatsvinden, want het verlies van zoveel van Mijn kinderen zou te groot geweest zijn.

Er zal aan Mijn kinderen weldra de waarheid over hun schepping, hun bestaan en de onsterfelijkheid van hun ziel getoond worden.

Terwijl deze gebeurtenis in veel zielen grote hoop en vreugde teweeg zal brengen, zal het voor anderen een kwelling zijn die zij niet zullen kunnen verdragen.

Mijn fontein van liefde en barmhartigheid moet door Mijn Zoon, Jezus Christus, over heel de mensheid uitgestort worden.

Hierna zal de grote afscheiding komen waarbij de zielen die Zijn barmhartigheid beantwoorden, terzijde genomen zullen worden.

De overblijvende zielen zullen alle kansen krijgen om naar Mijn oproep vanuit de Hemel te luisteren.

Ik, hun Vader, zal Mijzelf door de kracht van de klimaten bekend maken. Mijn hand zal gezien worden als Ik deze naar elk van Mijn kinderen uitsteek om hen voor de dood te behoeden.

Mijn oproep zal gehoord worden, maar niet door iedereen. Aan die zielen zal door Mijn profeten Mijn liefde getoond worden, in een laatste poging om hen in Mijn Hart te trekken.

Het hemelgewelf zal opengaan en teruggetrokken worden. Het zal zich zoals een boekrol oprollen tot de tekenen van de hemel onthuld zijn. De klanken van Mijn engelen zullen deze arme kleine zielen van Mij tot het bittere einde verleiden.

Ik beloof nu plechtig dat Mijn fontein van liefde zich over de hele aarde zal uitstrekken wanneer Ik Mijn Hart verenig met de harten van al Mijn kinderen.

Mijn goddelijk ingrijpen zal door miljarden gezien worden en velen zullen opgelucht in Mijn heilige armen lopen. De waarheid over Mijn goddelijk plan en het mysterie van het leven op aarde zullen, voor iedereen zichtbaar, aan het licht gebracht worden. Pas dan zal de mens de waarheid over het bestaan van het eeuwig leven aanvaarden.

Het einde van het lijden op aarde is nabij. De laatste vervolging, waarbij de Boze over Mijn kinderen heerst, wordt voleindigd. (*)

Daarna zal de vrijheid, waarnaar Ik - sinds het begin - voor Mijn kinderen gehunkerd heb, hun eindelijk toebehoren.

Kijk naar Mij, kinderen, jullie geliefde Vader, want Ik houd jullie in Mijn handen. Ik kom, door Mijn Zoon, om jullie naar Mijn Nieuw Koninkrijk op aarde te voeren.

Dat is de nalatenschap die Ik Mijn Zoon beloofd heb. Dat is Mijn belofte aan al Mijn kinderen.

De tijd voor deze grote wonderen komt heel dichtbij.

Ik zegen elkeen van Mijn kinderen.

Ik houd van jullie.

Ik bescherm jullie en zal jullie aan Mijn Hart verenigen.

Jullie Vader

God de Allerhoogste

(*) Maria van de Goddelijke Barmhartigheid heeft om verduidelijking verzocht en dit is wat Jezus zei over de vervolging: ‘Diegenen die Satan volgen, zullen nu niet winnen. Hun vervolging van de anderen is gestopt, maar zij zullen gestraft worden. De kastijding van God zal beginnen en zij zullen gestraft worden voor wat zij anderen aangedaan hebben. Het is nu de tijd van de voorbereiding op de heropleving van het geloof. We bevinden ons in een nieuwe tijd die reeds begonnen is, maar meer kan Ik je in dit stadium niet vertellen. Alles is klaar. Het draait nu allemaal om het redden van zielen.’

Boodschap: Wanneer zij in Mijn Kerken uit een gruwel een sacrament proberen te creëren, zullen zij zeggen dat dit gebeurde omwille van de rechten van koppels van hetzelfde geslacht

zondag 21 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de visioenen die Ik je liet zien, van zielen die in de hel storten, waren niet bedoeld om je schrik aan te jagen. Integendeel, het was om jou de realiteit te tonen.

Boodschap: Jullie mogen niet toelaten dat angst voor de toekomst jullie overweldigt, want dat is niet Mijn verlangen

zondag 21 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, zoveel mensen die Mijn boodschappen aannemen, maken zich onnodig zorgen over de toekomst van de wereld. Dat is begrijpelijk.

Boodschap: Wat de Joden betreft: zij zullen eindelijk aanvaarden dat de ware Messias gekomen is

zaterdag 20 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Tweede Komst zal het laatste hoofdstuk zijn in de vervulling van Mijn Verbond. Dat Verbond zal de geboorte van het Nieuwe Jeruzalem zien.

Boodschap: De miljarden zielen die zich reeds in de hel bevinden, zijn diegenen die Mij tijdens hun leven schaamteloos afwezen

zaterdag 20 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het visioen dat Ik je gisterenavond liet aanschouwen, diende om jouw innerlijke geestesleven te versterken en om je de waarheid over het leven na de dood te tonen.

Boodschap: H. Maagd Maria: De gunsten die verleend worden wanneer jullie het Lichaam van Mijn Zoon ontvangen

vrijdag 19 oktober 2012

Mijn kind, de Hostie die je op Mijn voorhoofd ziet, is een symbool om aan Gods kinderen de werkelijke Tegenwoordigheid van Mijn Zoon in de Heilige Eucharistie te bewijzen.

Boodschap: Het tij gaat zeer spoedig keren

woensdag 17 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het tij gaat zeer spoedig keren.

Boodschap: Het is een moeilijke en eenzame tijd voor de talrijke zieners en profeten omdat elk van hen alleen werkt

dinsdag 16 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik zeg dat Ik Mijn profeten de wereld in gestuurd heb, houdt dat in dat elk van hen een specifieke missie gekregen heeft. Geen twee missies overlappen elkaar.

Boodschap: Diegenen die de eindtijd overleven, zullen geen fysieke dood sterven

maandag 15 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk om het geheim, aangaande de verrijzenis van de doden, te begrijpen.

Boodschap: Diegenen die koelbloedig een moord plegen, kunnen door jullie gebeden gered worden

zondag 14 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, geloof nooit, zelfs niet voor één ogenblik, dat diegenen die verschrikkelijke zonden begaan en van wie de slechte daden in de wereld gruwelijkheden veroorzaken, niet gered kunnen worden.

Boodschap: Bovendien zal er de invoering van een wereldwijde vaccinatie komen, die jullie zal doden als jullie deze aanvaarden

zaterdag 13 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de profetieën te Fatima voorzegd, beginnen zich nu te manifesteren in de wereld. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie