Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De miljarden zielen die zich reeds in de hel bevinden, zijn diegenen die Mij tijdens hun leven schaamteloos afwezen

Ontvangen op zaterdag 20 oktober 2012

23.20 u

Mijn zeer geliefde dochter, het visioen dat Ik je gisterenavond liet aanschouwen, diende om jouw innerlijke geestesleven te versterken en om je de waarheid over het leven na de dood te tonen.

Tijdens de eerste uren na het overlijden, stuurt Satan zijn demonen om de zielen te bekoren – zelfs in dat stadium.

Hij bekoort hen om de toestand van het vagevuur af te wijzen. Hij doet hetzelfde met diegenen die in staat van genade gestorven zijn, die voor de Hemel bestemd zijn.

Ik toonde je de snelheid waarmee de zielen in de hel storten, en de angstaanjagende vervolging die zij tegemoet treden, om diegenen te waarschuwen die niet geloven dat deze bestaat.

Miljarden zielen zijn reeds daar en het zijn er zovelen die daar elke seconde binnengaan dat dit jou toescheen als een stortregen van vallende sterren, als een hagelstorm, neervallend in de vuurpoel.

Ik toonde je ook de schok en de vreugde op het gezicht van de zielen, wanneer zij op de valreep weggeplukt en gered werden. Dat komt door het lijden dat door offerzielen aanvaard werd om dergelijke zielen voor de hel te behoeden.

Eerst zag je de verschrikking en dan de angst in hun gezicht, naarmate de waarheid over hun laatste rustplaats hen daagde. Er werd je vervolgens de vreugde op hun gezicht getoond toen zij beseften dat zij gespaard waren.

De miljarden zielen die zich reeds in de hel bevinden, zijn diegenen die

Mij tijdens hun leven op aarde schaamteloos afwezen. Velen waren slimme, intelligente mensen met invloedrijke posities in de wereld, die tot het uiterste gingen om ervoor te zorgen dat het woord van God niet gehoord werd. Velen waren verantwoordelijk voor het verordenen van de moord op duizenden onschuldige mensen. Zij executeerden Gods kinderen zonder een greintje berouw in hun hart. Zij verrichtten verachtelijke daden, waaronder seksuele perversiteiten, die beledigend zijn voor God en door Hem verafschuwd worden.

Velen veroorzaakten vervolging tegen Gods Kerken door wereldlijke activiteiten en, in sommige gevallen, sloten zij zich aan bij de vijand in zwarte missen, waar zij het Beest aanbaden.

Dit zijn de zielen die jij redt, Mijn dochter. Diegenen met een zwartgeblakerde ziel en een hart van steen.

Er zijn tien keer meer zielen in de hel dan in het vagevuur. De miljarden zielen in de hel, allemaal op verschillende niveaus, overtreffen in aantal diegenen in de Hemel met drieëndertig zielen in de hel voor één enkele ziel in de Hemel.

Het is niet gemakkelijk om naar de Hemel te gaan en het vergt veel inzet om jullie ziel voor te bereiden om de poorten binnen te treden.

Dit is het moment van de waarheid. De waarheid is niet altijd aangenaam, maar het is noodzakelijk dat al Gods kinderen dit beseffen.

Mijn barmhartigheid is echter groot. Wanneer jullie daar om vragen, voor jullie zelf, zullen jullie gebeden beantwoord worden. Wanneer jullie voor een andere ziel vragen om gered te worden, vooral op het ogenblik van hun overlijden, zal jullie roep verhoord worden. Als jullie niet om Mijn barmhartigheid vragen, kan deze niet geschonken worden.

Op het moment van de Waarschuwing zal Mijn barmhartigheid uitgestort worden over de hele aarde. Jullie moeten Mij dan vragen om Mijn grote barmhartigheid, om jullie te beschermen.

Tot diegenen die Mijn barmhartigheid afwijzen: dat zal door hun eigen vrije wil zijn.

Mijn barmhartigheid is overvloedig, maar zo weinigen vragen erom.

Jullie Jezus

Boodschap: In de wereld brengt op dit moment het louter vermelden van een geloof in Mij, jullie Jezus, ongemak voort

dinsdag 30 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet inmiddels weten dat het lijden dat jij in Mijn naam doorstaat, zal aanhouden tot de allerlaatste dag van deze missie.

Boodschap: Zijn grote kastijdingen, met een omvang die nooit eerder gezien werd in de wereld, kunnen verzacht worden

maandag 29 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, zoals Ik gezegd heb, heeft het tij van verandering een aanvang genomen vermits de hand van Mijn Vader nu in kastijding neervalt. 

Boodschap: God de Vader: Het is om de onschuldige zielen te redden, die door leugenaars besmet worden, dat Ik de goddelozen straf

zondag 28 oktober 2012

Mijn liefste dochter, goddelijke kennis wordt door slechts enkele van Mijn kinderen bemachtigd en zelfs dan is het maar zoveel als Ik hen vergun te weten.

Boodschap: Het zal door hun hand zijn dat bliksem, aardbevingen en tsunami’s de aarde zullen treffen

zaterdag 27 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er bestaat een plan om een golf van wereldwijde prediking te beginnen.

Boodschap: Zij zullen Mijn woord in twijfel trekken en analyseren, uit angst een vreselijke vergissing te begaan

vrijdag 26 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er moet nog zoveel werk verzet worden door Mijn volgelingen om de aarde te zuiveren van de plaag, die zich als een deken uitspreidt over veel mensen die niet in God geloven.

Boodschap: Diegenen die Mijn woord neerhalen - dat jou, Mijn dochter, gegeven wordt - snijden Mij door merg en been met een martelende pijn

vrijdag 26 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Koninkrijk staat op het punt om werkelijkheid te worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Het aanzwellen van de Restkerk van Mijn Zoon zal zich voortzetten

donderdag 25 oktober 2012

Mijn kind, steeds meer mensen dan ooit tevoren worden aangetrokken tot deze boodschappen voor de hele wereld.

Boodschap: Ik zou willen dat Mijn strijdmacht dit kruistochtgebed om de zege van de Restkerk bidt

donderdag 25 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet al Mijn volgelingen aanmoedigen om overal gebedsgroepen te blijven oprichten.

Boodschap: Jullie mogen private openbaringen nooit zonder de vereiste kwalificaties of nederigheid verwerpen

woensdag 24 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat jullie niet luisteren naar diegenen die Mijn heilig woord aanvallen.

Boodschap: Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen

dinsdag 23 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen om voor hun geloof te bidden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie