Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Zij zullen Mijn woord in twijfel trekken en analyseren, uit angst een vreselijke vergissing te begaan

Ontvangen op vrijdag 26 oktober 2012

11.06 u

Mijn zeer geliefde dochter, er moet nog zoveel werk verzet worden door Mijn volgelingen om de aarde te zuiveren van de plaag, die zich als een deken uitspreidt over veel mensen die niet in God geloven.

Zovelen dwalen rond op de wereld zonder enig richtingsgevoel. Ze zijn verstoken van geestelijke gevoelens en zijn onbekend met de liefde van God. Zij zijn de zielen naar wie Ik snak en die Ik door de waarheid wens te omhelzen.

Jullie, Mijn geliefde volgelingen, moeten naar hen toegaan en hun vertellen dat Ik, Jezus Christus, de Mensenzoon, de Messias, weldra zal komen. Zij moeten weten dat jullie niet verstoten zullen worden want het is omwille van jullie, van jullie generatie, dat Ik in deze tijd kom.

Veel anderen, die zich geestelijk bewust zijn van het bestaan van God, zullen nieuwsgierig maar aarzelend zijn in het aanvaarden van Mijn boodschappen.

Anderen, die Mijn woord verkondigen en die vrome Christenen zijn, zullen op hun hoede zijn en traag om alles wat Ik zeg te omhelzen.

Zij zullen Mijn woord in twijfel trekken en analyseren, uit angst een vreselijke vergissing te begaan. Zij zijn bang met een leugen gevoed te worden.

Dan zullen er de geestelijken van Christelijke Kerken zijn, die zullen opstaan en aan Mijn oproep gehoor zullen geven. Sommigen zullen snel reageren want zij zullen Mijn liefde door hun aderen voelen stromen wanneer zij Mijn boodschappen lezen.

Anderen zullen, door Mijn gave van de Heilige Geest, voelen dat een dringend roepen vervat ligt in Mijn heilig woord. Sommigen zullen voorzichtiger zijn dan anderen, maar na verloop van tijd zal hun aantal stijgen tot miljoenen.

Dat is de reden waarom jullie, Mijn volgelingen, moeten doorzetten. Hoewel velen jullie in het begin in Mijn naam zullen afwijzen, zal dat veranderen. Zodra de waarheid alom bekend is en verwelkomd wordt, zal men jullie opzoeken. Mijn woord zal met liefde en eerbied behandeld worden, ook al zullen deze zielen daardoor lijden.

Het maakt niet uit hoeveel verzet tegen Mij er zal komen, want Mijn missie zal niet falen.

Verdraag dergelijke tegenstand! Aanvaard de verguizing die jullie vanwege deze boodschappen zal toebedeeld worden!

Dat valt te verwachten van zodra het woord van God over de aarde uitgestort wordt. Diegenen die in duisternis verkeren, zullen Mijn woord niet aanvaarden omdat het hun leven zal ontwrichten.

Het zal hen ertoe brengen hun overtuigingen opnieuw te evalueren en zij zullen niet willen dat ze dat onder ogen moeten zien.

Mijn woord aanvaarden zou betekenen dat zij hun gewoonten zouden moeten veranderen. Jammer genoeg hebben zij niet het verlangen om hun handelwijze te veranderen, want dat spreekt hen niet aan.

Ik zal niet rusten voordat Ik hun ogen geopend heb voor de waarheid. Ik verwacht ook dat jullie, Mijn volgelingen, niet ophouden tot er zoveel mogelijk mensen in de ogen van God eendrachtig verenigd zijn.

Jullie Jezus

Boodschap: In de wereld brengt op dit moment het louter vermelden van een geloof in Mij, jullie Jezus, ongemak voort

dinsdag 30 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet inmiddels weten dat het lijden dat jij in Mijn naam doorstaat, zal aanhouden tot de allerlaatste dag van deze missie.

Boodschap: Zijn grote kastijdingen, met een omvang die nooit eerder gezien werd in de wereld, kunnen verzacht worden

maandag 29 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, zoals Ik gezegd heb, heeft het tij van verandering een aanvang genomen vermits de hand van Mijn Vader nu in kastijding neervalt. 

Boodschap: God de Vader: Het is om de onschuldige zielen te redden, die door leugenaars besmet worden, dat Ik de goddelozen straf

zondag 28 oktober 2012

Mijn liefste dochter, goddelijke kennis wordt door slechts enkele van Mijn kinderen bemachtigd en zelfs dan is het maar zoveel als Ik hen vergun te weten.

Boodschap: Het zal door hun hand zijn dat bliksem, aardbevingen en tsunami’s de aarde zullen treffen

zaterdag 27 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er bestaat een plan om een golf van wereldwijde prediking te beginnen.

Boodschap: Diegenen die Mijn woord neerhalen - dat jou, Mijn dochter, gegeven wordt - snijden Mij door merg en been met een martelende pijn

vrijdag 26 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Koninkrijk staat op het punt om werkelijkheid te worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Het aanzwellen van de Restkerk van Mijn Zoon zal zich voortzetten

donderdag 25 oktober 2012

Mijn kind, steeds meer mensen dan ooit tevoren worden aangetrokken tot deze boodschappen voor de hele wereld.

Boodschap: Ik zou willen dat Mijn strijdmacht dit kruistochtgebed om de zege van de Restkerk bidt

donderdag 25 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet al Mijn volgelingen aanmoedigen om overal gebedsgroepen te blijven oprichten.

Boodschap: Jullie mogen private openbaringen nooit zonder de vereiste kwalificaties of nederigheid verwerpen

woensdag 24 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat jullie niet luisteren naar diegenen die Mijn heilig woord aanvallen.

Boodschap: Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen

dinsdag 23 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen om voor hun geloof te bidden.

Boodschap: Wanneer zij in Mijn Kerken uit een gruwel een sacrament proberen te creëren, zullen zij zeggen dat dit gebeurde omwille van de rechten van koppels van hetzelfde geslacht

zondag 21 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de visioenen die Ik je liet zien, van zielen die in de hel storten, waren niet bedoeld om je schrik aan te jagen. Integendeel, het was om jou de realiteit te tonen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie