Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Wanneer zij in Mijn Kerken uit een gruwel een sacrament proberen te creëren, zullen zij zeggen dat dit gebeurde omwille van de rechten van koppels van hetzelfde geslacht

Ontvangen op zondag 21 oktober 2012

10.05 u

Mijn zeer geliefde dochter, de visioenen die Ik je liet zien, van zielen die in de hel storten, waren niet bedoeld om je schrik aan te jagen. Integendeel, het was om jou de realiteit te tonen. Op deze manier zal je nu begrijpen hoe Ik elke dag lijd als Ik toekijk hoe zielen in de diepten van de hel storten.

Oh, als de mensen de verschrikking van de hel maar kenden, en de manier waarop het Beest dergelijke mensen verslindt, zouden zij de zonde tot elke prijs vermijden.

Diezelfde zielen kunnen nog gered worden, Mijn dochter, door het gebed om de genade van kwijtschelding. Door dat te doen, zullen jullie, Mijn volgelingen, Mij verlichting brengen in deze verschrikkelijke, hartverscheurende gesel.

Diegenen die in doodzonde sterven, zijn bestemd voor het vuur van de hel. Velen begaan die zonden in de overtuiging dat als er een God bestaat, Hij toch barmhartig is. En dus blijven zij zondigen tot zij hun zonden rechtvaardigen zodat deze tenslotte, in hun ogen, onbeduidend worden.

Zij zullen zeggen dat zij geen keuze hadden omdat hun zonde nodig was ten bate van anderen.

Bij de zonde van moord zullen zij zeggen dat het was om de dood van een ander te wreken.

Bij de zonde van prostitutie zullen zij zeggen dat het was om hun familie te helpen brood op de plank te brengen.

Bij de zonde van abortus zullen zij zeggen dat het ten bate van het leven van de moeder was en om haar leven gemakkelijker te maken. In geval van een seksuele afwijking zullen zij zeggen dat het gewoon iets natuurlijks was.

In het geval van diegenen die deelnemen aan occulte praktijken, zullen zij zeggen dat het om onschuldig vertier gaat. Zij vereren echter het Beest wanneer zij dat doen.

Wanneer zij anderen vervolgen en niet enkel hun naam maar ook hun bestaanszekerheid te gronde richten, zullen zij zeggen dat dit een noodzakelijke afstraffing voor de zonden van anderen was.

Wanneer zij iemand anders door dictatuur naar geest, lichaam en ziel slopen, zullen zij zeggen dat het voor hun eigen bestwil was.

Wanneer zij in Mijn Kerken uit een gruwel een sacrament proberen te creëren, zullen zij zeggen dat dit gebeurde omwille van de rechten van koppels van hetzelfde geslacht, die dezelfde rechten als de anderen hebben.

Wanneer zij Mijn Kerk van binnenuit verwoesten, zullen zij zeggen dat alle kerken gelijk zijn. Zij zullen gebruik maken van het voorwendsel dat er maar één God is, zodat zij een heidense kerk kunnen introduceren.

Deze zondaars zijn de verdwaalde zielen waarover Ik spreek.

Om hen te helpen, moeten jullie allereerst in hun ogen kijken. Beschouw hen als jullie kinderen of jullie broers of zussen. Bekijk hen door de ogen van God. Dan zullen jullie liefde voelen. Maar ook schrik zal jullie vervullen omdat jullie, in jullie hart, de verschrikking kennen waarmee zij geconfronteerd zullen worden. Hoezeer moeten jullie bidden dat zij weldra de waarheid zullen inzien.

Hoezeer moeten jullie bidden om de redding van deze zielen.

Elk kind van God, met inbegrip van diegenen van wie de ziel zwart ziet, wordt bemind.

Hun zonden moeten uitgeroeid worden voordat al Gods kinderen zich als één familie kunnen verenigen in Mijn Nieuw Koninkrijk.

Jij, Mijn dochter, hebt alle genaden en de munitie gekregen om de zonde uit te roeien en om niet enkel jouw eigen ziel maar ook de ziel van anderen te redden.

Dank je, Mijn dochter, om gehoor te hebben gegeven aan Mijn oproep.

Jij hebt nog veel werk te doen.

Jullie Jezus

Boodschap: In de wereld brengt op dit moment het louter vermelden van een geloof in Mij, jullie Jezus, ongemak voort

dinsdag 30 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet inmiddels weten dat het lijden dat jij in Mijn naam doorstaat, zal aanhouden tot de allerlaatste dag van deze missie.

Boodschap: Zijn grote kastijdingen, met een omvang die nooit eerder gezien werd in de wereld, kunnen verzacht worden

maandag 29 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, zoals Ik gezegd heb, heeft het tij van verandering een aanvang genomen vermits de hand van Mijn Vader nu in kastijding neervalt. 

Boodschap: God de Vader: Het is om de onschuldige zielen te redden, die door leugenaars besmet worden, dat Ik de goddelozen straf

zondag 28 oktober 2012

Mijn liefste dochter, goddelijke kennis wordt door slechts enkele van Mijn kinderen bemachtigd en zelfs dan is het maar zoveel als Ik hen vergun te weten.

Boodschap: Het zal door hun hand zijn dat bliksem, aardbevingen en tsunami’s de aarde zullen treffen

zaterdag 27 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er bestaat een plan om een golf van wereldwijde prediking te beginnen.

Boodschap: Zij zullen Mijn woord in twijfel trekken en analyseren, uit angst een vreselijke vergissing te begaan

vrijdag 26 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er moet nog zoveel werk verzet worden door Mijn volgelingen om de aarde te zuiveren van de plaag, die zich als een deken uitspreidt over veel mensen die niet in God geloven.

Boodschap: Diegenen die Mijn woord neerhalen - dat jou, Mijn dochter, gegeven wordt - snijden Mij door merg en been met een martelende pijn

vrijdag 26 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Koninkrijk staat op het punt om werkelijkheid te worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Het aanzwellen van de Restkerk van Mijn Zoon zal zich voortzetten

donderdag 25 oktober 2012

Mijn kind, steeds meer mensen dan ooit tevoren worden aangetrokken tot deze boodschappen voor de hele wereld.

Boodschap: Ik zou willen dat Mijn strijdmacht dit kruistochtgebed om de zege van de Restkerk bidt

donderdag 25 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet al Mijn volgelingen aanmoedigen om overal gebedsgroepen te blijven oprichten.

Boodschap: Jullie mogen private openbaringen nooit zonder de vereiste kwalificaties of nederigheid verwerpen

woensdag 24 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat jullie niet luisteren naar diegenen die Mijn heilig woord aanvallen.

Boodschap: Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen

dinsdag 23 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen om voor hun geloof te bidden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie