Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen

Ontvangen op dinsdag 23 oktober 2012

20.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen om voor hun geloof te bidden.

Net zoals het in andere christelijke landen zal gebeuren, zal jullie geloof aangevallen worden en zal alles in het werk gesteld worden om alle sporen van Mij, jullie Jezus, uit te wissen.

Jullie moeten zoveel gebedsgroepen oprichten als jullie kunnen opdat jullie, verenigd door Mijn Heilig Hart, de genaden geschonken zullen worden om tegen een dergelijke vervolging bestand te zijn.

Het christelijk geloof zal, samen met andere religies die Mijn Vader eren, na verloop van tijd uitgebannen worden.

Jullie, Mijn geliefde volgelingen, zullen vanuit de Hemel beschermd worden, maar jullie moeten bidden om kracht, want de omvorming van de democratie gaat deze op zijn kop zetten, ondersteboven halen.

Jullie, als grootste natie van de wereld die door middel van de democratie vrijheid verkondigt, zal weldra het recht ontzegd worden om een Christen te zijn.

Dat recht zal, hoewel het jullie ontzegd wordt, als een democratische zet beschouwd worden. Deze nieuwe wetten, die weldra in jullie natie ingevoerd zullen worden, zullen beschouwd worden als allesomvattende wetten waardoor iedereen, krachtens een ene-wereldreligie, beschermd zal worden.

Deze wetten zullen Mijn heilige naam ontwijden, maar Ik zal jullie niet in de steek laten. Ik zal jullie al de hulp schenken die jullie nodig hebben. Al wat jullie moeten doen, is Mij erom vragen.

Ik waak over jullie en bescherm jullie, aangezien de tijd van de omverwerping van de Christelijke Kerken dichtbij is.

Zij kunnen deze misschien sluiten, Mijn kinderen, zij kunnen misschien knoeien met Mijn sacramenten zodat deze onbruikbaar gemaakt worden, zij kunnen Mijn gewijde dienaren misschien ontmoedigen en jullie tiranniseren, maar dat zal vruchteloos zijn. Hun macht zal niet opgewassen zijn tegen jullie eenvoud van geloof, jullie nederigheid van ziel en jullie liefde voor Mij, jullie Jezus.

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus

Boodschap: In de wereld brengt op dit moment het louter vermelden van een geloof in Mij, jullie Jezus, ongemak voort

dinsdag 30 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet inmiddels weten dat het lijden dat jij in Mijn naam doorstaat, zal aanhouden tot de allerlaatste dag van deze missie.

Boodschap: Zijn grote kastijdingen, met een omvang die nooit eerder gezien werd in de wereld, kunnen verzacht worden

maandag 29 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, zoals Ik gezegd heb, heeft het tij van verandering een aanvang genomen vermits de hand van Mijn Vader nu in kastijding neervalt. 

Boodschap: God de Vader: Het is om de onschuldige zielen te redden, die door leugenaars besmet worden, dat Ik de goddelozen straf

zondag 28 oktober 2012

Mijn liefste dochter, goddelijke kennis wordt door slechts enkele van Mijn kinderen bemachtigd en zelfs dan is het maar zoveel als Ik hen vergun te weten.

Boodschap: Het zal door hun hand zijn dat bliksem, aardbevingen en tsunami’s de aarde zullen treffen

zaterdag 27 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er bestaat een plan om een golf van wereldwijde prediking te beginnen.

Boodschap: Zij zullen Mijn woord in twijfel trekken en analyseren, uit angst een vreselijke vergissing te begaan

vrijdag 26 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er moet nog zoveel werk verzet worden door Mijn volgelingen om de aarde te zuiveren van de plaag, die zich als een deken uitspreidt over veel mensen die niet in God geloven.

Boodschap: Diegenen die Mijn woord neerhalen - dat jou, Mijn dochter, gegeven wordt - snijden Mij door merg en been met een martelende pijn

vrijdag 26 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Koninkrijk staat op het punt om werkelijkheid te worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Het aanzwellen van de Restkerk van Mijn Zoon zal zich voortzetten

donderdag 25 oktober 2012

Mijn kind, steeds meer mensen dan ooit tevoren worden aangetrokken tot deze boodschappen voor de hele wereld.

Boodschap: Ik zou willen dat Mijn strijdmacht dit kruistochtgebed om de zege van de Restkerk bidt

donderdag 25 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet al Mijn volgelingen aanmoedigen om overal gebedsgroepen te blijven oprichten.

Boodschap: Jullie mogen private openbaringen nooit zonder de vereiste kwalificaties of nederigheid verwerpen

woensdag 24 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat jullie niet luisteren naar diegenen die Mijn heilig woord aanvallen.

Boodschap: Wanneer zij in Mijn Kerken uit een gruwel een sacrament proberen te creëren, zullen zij zeggen dat dit gebeurde omwille van de rechten van koppels van hetzelfde geslacht

zondag 21 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de visioenen die Ik je liet zien, van zielen die in de hel storten, waren niet bedoeld om je schrik aan te jagen. Integendeel, het was om jou de realiteit te tonen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie