Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Diegenen die Mijn woord neerhalen - dat jou, Mijn dochter, gegeven wordt - snijden Mij door merg en been met een martelende pijn

Ontvangen op vrijdag 26 oktober 2012

18.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Koninkrijk staat op het punt om werkelijkheid te worden.

Het Nieuw Koninkrijk, het Nieuw Paradijs, is het mooiste geschenk dat al zolang door Mijn geliefde Vader beloofd wordt.

Het geheim van het inzicht in Mijn Nieuw Koninkrijk ligt in het mysterie van Mijn lijden in de Hof van Gethsemane. Toen Ik voor Mijn Vader neerviel, huilend van verdriet, was dat vanwege het verlies van de zielen in de toekomst, die - ondanks Mijn offer aan het kruis - zouden branden in het vuur van de hel.

Mijn vernedering door toedoen van Pontius Pilatus was voor Mij niet pijnlijk door de publieke hoon, maar wel doordat Ik wist dat diezelfde zielen voor Mij verloren zouden zijn. En dus weende Ik tranen van droefheid aangezien Ik zag hoe zij door Satan, een kwade kracht die zij niet konden zien maar die elke vezel van hun wezen teisterde, misleid werden.

Wanneer je Mij bezorgd ziet, Mijn dochter, is daar een goede reden voor. Ik ween eveneens om die zielen die deze boodschappen verachten. Zij bevinden zich niet in een volledige staat van vereniging met Mij. Door hun zonde van hoogmoed, hun arrogantie en hun gebrek aan kennis en nederigheid, beledigen zij Mijn woord.

Ze proberen bovendien te verhinderen dat het hart van diegenen, die Ik wens te bereiken, Mijn heilig woord omhelst.

Ook om hen ween Ik want zij kennen de ernstige gevolgen van hun handelwijze niet wanneer zij Mijn ware woord, zoals het in deze tijd aan elk van Gods kinderen aangeboden wordt, verraden.

Zoveel zielen, die door de handelwijze van diegenen die zeggen dat zij Mij in de wereld vertegenwoordigen, van Mijn woord verstoken blijven, zullen verloren gaan.

Net zoals Ik een verschrikkelijke kwelling onderging toen Ik het hoofd bood aan het hoongelach van diegenen die naast de gouden troon van Pontius Pilatus stonden, zo lijd Ik ook vandaag. De pijn die Ik doorheen jou, Mijn dochter, lijd, is vandaag niet anders dan het toen was.

Diegenen die Mijn woord neerhalen - dat jou, Mijn dochter, gegeven wordt - snijden Mij door merg en been met een martelende pijn.

Zij hebben de laatste nagels door Mijn lijdende ziel gedreven terwijl Ik nogmaals probeer om het menselijk ras voor de ondergang te behoeden.

Bid dat Mijn Vader door Zijn barmhartigheid verdraagzaam zal zijn tegenover dergelijke zielen, die zich inspannen om – door de hand van de Bedrieger – het woord van God vleugellam te maken.

Mijn kinderen, wees op jullie hoede voor diegenen die Mijn woord, doorheen deze boodschappen, hevig tegenwerken. Jullie moeten bidden voor hun ziel.

Jullie Jezus

Boodschap: In de wereld brengt op dit moment het louter vermelden van een geloof in Mij, jullie Jezus, ongemak voort

dinsdag 30 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet inmiddels weten dat het lijden dat jij in Mijn naam doorstaat, zal aanhouden tot de allerlaatste dag van deze missie.

Boodschap: Zijn grote kastijdingen, met een omvang die nooit eerder gezien werd in de wereld, kunnen verzacht worden

maandag 29 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, zoals Ik gezegd heb, heeft het tij van verandering een aanvang genomen vermits de hand van Mijn Vader nu in kastijding neervalt. 

Boodschap: God de Vader: Het is om de onschuldige zielen te redden, die door leugenaars besmet worden, dat Ik de goddelozen straf

zondag 28 oktober 2012

Mijn liefste dochter, goddelijke kennis wordt door slechts enkele van Mijn kinderen bemachtigd en zelfs dan is het maar zoveel als Ik hen vergun te weten.

Boodschap: Het zal door hun hand zijn dat bliksem, aardbevingen en tsunami’s de aarde zullen treffen

zaterdag 27 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er bestaat een plan om een golf van wereldwijde prediking te beginnen.

Boodschap: Zij zullen Mijn woord in twijfel trekken en analyseren, uit angst een vreselijke vergissing te begaan

vrijdag 26 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er moet nog zoveel werk verzet worden door Mijn volgelingen om de aarde te zuiveren van de plaag, die zich als een deken uitspreidt over veel mensen die niet in God geloven.

Boodschap: H. Maagd Maria: Het aanzwellen van de Restkerk van Mijn Zoon zal zich voortzetten

donderdag 25 oktober 2012

Mijn kind, steeds meer mensen dan ooit tevoren worden aangetrokken tot deze boodschappen voor de hele wereld.

Boodschap: Ik zou willen dat Mijn strijdmacht dit kruistochtgebed om de zege van de Restkerk bidt

donderdag 25 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet al Mijn volgelingen aanmoedigen om overal gebedsgroepen te blijven oprichten.

Boodschap: Jullie mogen private openbaringen nooit zonder de vereiste kwalificaties of nederigheid verwerpen

woensdag 24 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat jullie niet luisteren naar diegenen die Mijn heilig woord aanvallen.

Boodschap: Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen

dinsdag 23 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen om voor hun geloof te bidden.

Boodschap: Wanneer zij in Mijn Kerken uit een gruwel een sacrament proberen te creëren, zullen zij zeggen dat dit gebeurde omwille van de rechten van koppels van hetzelfde geslacht

zondag 21 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de visioenen die Ik je liet zien, van zielen die in de hel storten, waren niet bedoeld om je schrik aan te jagen. Integendeel, het was om jou de realiteit te tonen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie