Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Zijn grote kastijdingen, met een omvang die nooit eerder gezien werd in de wereld, kunnen verzacht worden

Ontvangen op maandag 29 oktober 2012

15.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, zoals Ik gezegd heb, heeft het tij van verandering een aanvang genomen vermits de hand van Mijn Vader nu in kastijding neervalt. Niet enkel in de USA maar ook in anderen landen.

Al deze ecologische omwentelingen zullen overal doorgaan tot de mensheid gezuiverd is.

Jullie moeten bidden dat deze zielen - die God afwijzen - door de edelmoedigheid van anderen, door hun gebeden, behoed kunnen worden voor het vuur van de hel.

Deze tekenen moeten de mensheid tonen dat de tijden inderdaad veranderd zijn. Niets zal, noch kan, hetzelfde zijn tot de aarde gezuiverd is om het mogelijk te maken dat de Tweede Komst plaatsvindt.

Op dit moment, waarin de zonde de aarde verwoest, is deze niet waardig de Messias te ontvangen.

Deze tekenen behoren tot de eindtijd, Mijn volgelingen, en jullie moeten jullie ziel voorbereiden.

Zeer spoedig zullen er nog maar weinigen zijn, met inbegrip van die atheïsten met een hart van steen, die de hand van Mijn Vader zullen kunnen negeren.

Zijn grote kastijdingen, met een omvang die nooit eerder gezien werd in de wereld, kunnen echter verzacht en afgezwakt worden door jullie gebeden.

Niettegenstaande dat, zullen zij aanhouden tot de mensheid de waarheid aanneemt.

De dag van de Heer, de dag van de Tweede Komst, nadert. Al moeten er eerst nog veel gebeurtenissen plaatsvinden.

Dit zal voor al Gods kinderen een moeilijke tijd worden, met inbegrip van diegenen die een sterk geloof bezitten. Maar van diegenen die Mij, hun Jezus, liefde en trouw betonen, zullen er velen in vrede verkeren. Want zij weten dat Ik kom om hen naar Mijn Nieuw Paradijs te brengen.

Er moet uitgekeken worden naar de voorspoed van dit Nieuw Koninkrijk en jullie moeten naar dit groots geschenk verlangen.

Blijf sterk en vertrouw op Mij! Jullie moeten begrijpen dat Mijn Vader diegenen moet straffen die vreselijke daden beramen. Hij heeft beloofd om hun activiteiten een halt toe te roepen en zij zullen weggevaagd worden.

De tekenen zullen nu in elke hoek van de aarde gezien worden om ervoor te zorgen dat de mensheid niet kan blijven twijfelen over wiens macht geldt.

Enkel God beschikt over een dergelijke macht. De macht van God is almachtig en geen mens zal ooit de Schepper en Maker, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is, overwinnen.

Jullie Jezus

Boodschap: In de wereld brengt op dit moment het louter vermelden van een geloof in Mij, jullie Jezus, ongemak voort

dinsdag 30 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet inmiddels weten dat het lijden dat jij in Mijn naam doorstaat, zal aanhouden tot de allerlaatste dag van deze missie.

Boodschap: God de Vader: Het is om de onschuldige zielen te redden, die door leugenaars besmet worden, dat Ik de goddelozen straf

zondag 28 oktober 2012

Mijn liefste dochter, goddelijke kennis wordt door slechts enkele van Mijn kinderen bemachtigd en zelfs dan is het maar zoveel als Ik hen vergun te weten.

Boodschap: Het zal door hun hand zijn dat bliksem, aardbevingen en tsunami’s de aarde zullen treffen

zaterdag 27 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er bestaat een plan om een golf van wereldwijde prediking te beginnen.

Boodschap: Zij zullen Mijn woord in twijfel trekken en analyseren, uit angst een vreselijke vergissing te begaan

vrijdag 26 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er moet nog zoveel werk verzet worden door Mijn volgelingen om de aarde te zuiveren van de plaag, die zich als een deken uitspreidt over veel mensen die niet in God geloven.

Boodschap: Diegenen die Mijn woord neerhalen - dat jou, Mijn dochter, gegeven wordt - snijden Mij door merg en been met een martelende pijn

vrijdag 26 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Koninkrijk staat op het punt om werkelijkheid te worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Het aanzwellen van de Restkerk van Mijn Zoon zal zich voortzetten

donderdag 25 oktober 2012

Mijn kind, steeds meer mensen dan ooit tevoren worden aangetrokken tot deze boodschappen voor de hele wereld.

Boodschap: Ik zou willen dat Mijn strijdmacht dit kruistochtgebed om de zege van de Restkerk bidt

donderdag 25 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet al Mijn volgelingen aanmoedigen om overal gebedsgroepen te blijven oprichten.

Boodschap: Jullie mogen private openbaringen nooit zonder de vereiste kwalificaties of nederigheid verwerpen

woensdag 24 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat jullie niet luisteren naar diegenen die Mijn heilig woord aanvallen.

Boodschap: Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen

dinsdag 23 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen om voor hun geloof te bidden.

Boodschap: Wanneer zij in Mijn Kerken uit een gruwel een sacrament proberen te creëren, zullen zij zeggen dat dit gebeurde omwille van de rechten van koppels van hetzelfde geslacht

zondag 21 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de visioenen die Ik je liet zien, van zielen die in de hel storten, waren niet bedoeld om je schrik aan te jagen. Integendeel, het was om jou de realiteit te tonen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie