Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: Het is om de onschuldige zielen te redden, die door leugenaars besmet worden, dat Ik de goddelozen straf

Ontvangen op zondag 28 oktober 2012

18.00 u

Mijn liefste dochter, goddelijke kennis wordt door slechts enkele van Mijn kinderen bemachtigd en zelfs dan is het maar zoveel als Ik hen vergun te weten.

Voor velen is het moeilijk Mijn heilig woord te begrijpen en toch is het heel eenvoudig.

Ik houd van Mijn kinderen, maar zij werden Mij ontrukt toen Adam en Eva hun recht op Mijn goddelijk Koninkrijk verspeelden. Verleid door een jaloerse slang – hij, aan wie alle eer en begunstiging gegeven was – keerden Mijn kinderen een glorieus Koninkrijk op aarde de rug toe.

Zij keerden het eeuwig leven de rug toe en daardoor leden al hun kinderen, generatie na generatie.

Daarop werd Mijn Zoon gezonden om Mijn kinderen te behoeden voor de eeuwige hel, door hen te bevrijden van de zonde. Nu zal Hij komen om op aarde het oorspronkelijk Paradijs te vestigen, zoals het had moeten zijn.

Mijn dochter, er worden nu voorbereidingen getroffen voor de strijd om zielen die gaat beginnen.

Vertel Mijn kinderen dat Ik hen bijzondere genaden verleen.

Deze genaden zullen hen extra kracht schenken wanneer zij bidden om de kastijdingen te milderen. Mijn kinderen kunnen door hun gebeden en verzoeken niet enkel de ziel redden van de heidenen die Mij beledigen maar zij kunnen ook Mijn hand tegenhouden die zal neervallen om, diegenen te stoppen die namens het Beest spreken.

Ik straf Mijn kinderen met een bezwaard hart. Ik doe dat niet alleen om diegenen te straffen die verschrikkelijk onheil veroorzaken, maar ook om te beletten dat zij door hun leugens zielen wegkapen.

Het is om de onschuldige zielen te redden, die door leugenaars besmet worden, dat Ik de goddelozen straf.

Mijn kinderen moeten sterk zijn ter wille van allen.

Gebed zal het wapen zijn dat het Beest zal ombrengen. Het zal niet door oorlog zijn, niet door de macht van diegenen die uitgekozen werden om hoge posities te bekleden of diegenen die Mijn Kerken op aarde leiden, dat de plaag zal ophouden. Het zal door het geloof zijn - van diegenen die Mij, de Allerhoogste God, trouw zijn en diegenen die Mijn Zoon, Jezus Christus, als Redder aanvaarden – dat de wereld gered zal worden.

Jullie, Mijn getrouwe kinderen, zullen de sleutel tot de redding van al Mijn kinderen zijn. Jullie gebeden zullen verhoord worden. Jullie verzoeken om zondaars te redden, zullen beantwoord worden.

Ik houd van jullie. Ik dank jullie voor de liefde die jullie Mijn Zoon betonen en Ik zegen jullie.

Jullie liefhebbende Vader

God de Allerhoogste

 

Boodschap: In de wereld brengt op dit moment het louter vermelden van een geloof in Mij, jullie Jezus, ongemak voort

dinsdag 30 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet inmiddels weten dat het lijden dat jij in Mijn naam doorstaat, zal aanhouden tot de allerlaatste dag van deze missie.

Boodschap: Zijn grote kastijdingen, met een omvang die nooit eerder gezien werd in de wereld, kunnen verzacht worden

maandag 29 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, zoals Ik gezegd heb, heeft het tij van verandering een aanvang genomen vermits de hand van Mijn Vader nu in kastijding neervalt. 

Boodschap: Het zal door hun hand zijn dat bliksem, aardbevingen en tsunami’s de aarde zullen treffen

zaterdag 27 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er bestaat een plan om een golf van wereldwijde prediking te beginnen.

Boodschap: Zij zullen Mijn woord in twijfel trekken en analyseren, uit angst een vreselijke vergissing te begaan

vrijdag 26 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er moet nog zoveel werk verzet worden door Mijn volgelingen om de aarde te zuiveren van de plaag, die zich als een deken uitspreidt over veel mensen die niet in God geloven.

Boodschap: Diegenen die Mijn woord neerhalen - dat jou, Mijn dochter, gegeven wordt - snijden Mij door merg en been met een martelende pijn

vrijdag 26 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Koninkrijk staat op het punt om werkelijkheid te worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Het aanzwellen van de Restkerk van Mijn Zoon zal zich voortzetten

donderdag 25 oktober 2012

Mijn kind, steeds meer mensen dan ooit tevoren worden aangetrokken tot deze boodschappen voor de hele wereld.

Boodschap: Ik zou willen dat Mijn strijdmacht dit kruistochtgebed om de zege van de Restkerk bidt

donderdag 25 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet al Mijn volgelingen aanmoedigen om overal gebedsgroepen te blijven oprichten.

Boodschap: Jullie mogen private openbaringen nooit zonder de vereiste kwalificaties of nederigheid verwerpen

woensdag 24 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat jullie niet luisteren naar diegenen die Mijn heilig woord aanvallen.

Boodschap: Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen

dinsdag 23 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen om voor hun geloof te bidden.

Boodschap: Wanneer zij in Mijn Kerken uit een gruwel een sacrament proberen te creëren, zullen zij zeggen dat dit gebeurde omwille van de rechten van koppels van hetzelfde geslacht

zondag 21 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de visioenen die Ik je liet zien, van zielen die in de hel storten, waren niet bedoeld om je schrik aan te jagen. Integendeel, het was om jou de realiteit te tonen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie