Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het zal door hun hand zijn dat bliksem, aardbevingen en tsunami’s de aarde zullen treffen

Ontvangen op zaterdag 27 oktober 2012

21.35 u

Mijn zeer geliefde dochter, er bestaat een plan om een golf van wereldwijde prediking te beginnen.

Deze prediking zal niet van God komen. Integendeel, deze zal een leugen prediken die zal stellen dat God niet bestaat en ook niet kan bestaan.

Ze zullen zeggen, gebruikmakend van menselijke redeneringen en wetenschappelijk onderzoek, dat God gewoon een hersenspinsel uit de verbeelding van de mens is.

Deze prediking is geen toeval, want het is een goed geplande en gecoördineerde campagne, beraamd door die atheïsten die trouw zijn aan de Boze.

Hun hart, geest en ziel werden door Satan gestolen, die gebruikmaakt van hun trots op het menselijk verstand om arrogant leugens te verkondigen om de waarheid af te schermen.

Dit is een plan om overal het hart van de mensen in steen te veranderen, net zoals hun eigen hart koud en liefdeloos is. Verder zal er de aankondiging komen dat er een nieuwe vervangingsreligie in de wet opgenomen zal worden.

De ene-wereldreligie zal hulde brengen aan het Beest omdat het door toedoen van slaven van de koning der duisternis zal zijn, dat deze gruwel tot stand zal komen.

De atheïsten die dit plan zullen bekokstoven, zijn toegewijde volgelingen van Satan.

Vergis jullie niet, zij verafgoden het Beest en geven niet om de pijn en de kwelling die hun handelwijze teweeg zal brengen.

Hun missie is om de trouw aan de ene, ware God op te doeken. De God die van elk van Zijn kinderen, die Hij schiep, houdt. Zij zullen de inspanningen, die nu door de Hemel geleverd worden om de mensheid van de uiteindelijke ondergang te redden, afwijzen.

Het zal door hun hand zijn dat bliksem, aardbevingen en tsunami’s de aarde zullen treffen.

Zij zullen gestopt worden.

Zij zullen vreselijk lijden en hun hartverscheurend einde werd voorzegd.

De Slag bij Armageddon zal hevig zijn want God zal niet langer achteroverleunen en een dergelijke plaag toelaten.

Verschrikkelijke kastijdingen van een zodanige omvang zullen die heidenen, die het woord van God verwerpen, wegvagen.

Gebed tot God, zoekend om barmhartigheid, is de enige manier om dergelijke kastijdingen in te perken.

 Jullie gebed, smekend om de vergeving voor hun ziel, is de enige manier waarop dergelijke zielen gered kunnen worden.

Mijn dochter, er zal veel verwoesting voortvloeien uit het verdorven werk dat deze atheïstische groeperingen van plan zijn de aarde op te dringen.

Velen zijn zich niet bewust van de ernst van hun daden.

Velen weten echter nauwgezet waar zij mee bezig zijn want zij zijn leugenaars.

Zij geloven wel in God want zij hebben uit eigen vrije keuze Zijn aartsvijand, de duivel, als hun God gekozen.

Alles wat zij willen, is zielen stelen.

God, Mijn Vader, zal door Zijn macht ingrijpen, niet louter om hen te straffen, maar om zielen te bewaren voordat zij Hem ontnomen worden.

Jullie Jezus

Boodschap: In de wereld brengt op dit moment het louter vermelden van een geloof in Mij, jullie Jezus, ongemak voort

dinsdag 30 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet inmiddels weten dat het lijden dat jij in Mijn naam doorstaat, zal aanhouden tot de allerlaatste dag van deze missie.

Boodschap: Zijn grote kastijdingen, met een omvang die nooit eerder gezien werd in de wereld, kunnen verzacht worden

maandag 29 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, zoals Ik gezegd heb, heeft het tij van verandering een aanvang genomen vermits de hand van Mijn Vader nu in kastijding neervalt. 

Boodschap: God de Vader: Het is om de onschuldige zielen te redden, die door leugenaars besmet worden, dat Ik de goddelozen straf

zondag 28 oktober 2012

Mijn liefste dochter, goddelijke kennis wordt door slechts enkele van Mijn kinderen bemachtigd en zelfs dan is het maar zoveel als Ik hen vergun te weten.

Boodschap: Zij zullen Mijn woord in twijfel trekken en analyseren, uit angst een vreselijke vergissing te begaan

vrijdag 26 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er moet nog zoveel werk verzet worden door Mijn volgelingen om de aarde te zuiveren van de plaag, die zich als een deken uitspreidt over veel mensen die niet in God geloven.

Boodschap: Diegenen die Mijn woord neerhalen - dat jou, Mijn dochter, gegeven wordt - snijden Mij door merg en been met een martelende pijn

vrijdag 26 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Koninkrijk staat op het punt om werkelijkheid te worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Het aanzwellen van de Restkerk van Mijn Zoon zal zich voortzetten

donderdag 25 oktober 2012

Mijn kind, steeds meer mensen dan ooit tevoren worden aangetrokken tot deze boodschappen voor de hele wereld.

Boodschap: Ik zou willen dat Mijn strijdmacht dit kruistochtgebed om de zege van de Restkerk bidt

donderdag 25 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet al Mijn volgelingen aanmoedigen om overal gebedsgroepen te blijven oprichten.

Boodschap: Jullie mogen private openbaringen nooit zonder de vereiste kwalificaties of nederigheid verwerpen

woensdag 24 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat jullie niet luisteren naar diegenen die Mijn heilig woord aanvallen.

Boodschap: Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen

dinsdag 23 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen om voor hun geloof te bidden.

Boodschap: Wanneer zij in Mijn Kerken uit een gruwel een sacrament proberen te creëren, zullen zij zeggen dat dit gebeurde omwille van de rechten van koppels van hetzelfde geslacht

zondag 21 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de visioenen die Ik je liet zien, van zielen die in de hel storten, waren niet bedoeld om je schrik aan te jagen. Integendeel, het was om jou de realiteit te tonen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie