Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Jullie mogen private openbaringen nooit zonder de vereiste kwalificaties of nederigheid verwerpen

Ontvangen op woensdag 24 oktober 2012

21.11 u

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat jullie niet luisteren naar diegenen die Mijn heilig woord aanvallen.

Sluit jullie oren voor pogingen, die nu ondernomen zullen worden - vooral door diegenen die beweren katholieke theologen te zijn - om Mijn allerheiligste boodschappen te verwerpen.

Zoals Ik jullie gezegd heb, zullen de grootste aanvallen komen van diegenen in de Katholieke Kerk, die beweren Mij te kennen maar die het Boek der Openbaring niet begrijpen, noch de geheimen die daarin vervat liggen.

Zij kunnen deze niet kennen want Ik, het Lam Gods, heb deze nog niet allemaal geopenbaard.

Hoezeer stellen zij Mij teleur. Hoezeer kwetsen zij Mij. Bij elke wrede sneer die zij aan Mijn boodschappen uitdelen, kloppen zij nog een nagel in Mijn Lichaam.

Bij elke instructie die Ik geef voor het welzijn van alle zielen, en die zij heftig verwerpen, kruisigen zij Mij opnieuw.

Maar het maakt niet uit hoezeer zij Mij kwetsen want Ik zou duizend doden sterven, gewoon om nog een ziel te redden.

Zij kunnen Mijn boodschappen afwimpelen, jou belachelijk maken, Mijn dochter, en Mij afwijzen, maar zij zullen niet verhinderen dat de Wil van Mijn Vader uiteindelijk volbracht wordt.

Deze arme zielen geloven soms dat zij verantwoord handelen door mensen te zeggen Mijn boodschappen niet aan te nemen.

Wat zij doen, is verhinderen dat het woord van God aan Gods kinderen voorgesteld wordt. Als zij daarmee zouden doorgaan, zullen zij door de hand van Mijn Vader tot zwijgen gebracht worden.

Geen mens zal Mij tegenhouden in Mijn streven om zielen te redden.

Die gewijde dienaren, die ermee doorgaan te belemmeren dat er naar Mijn woord geluisterd wordt, weet dit:

Jullie aanhoudende woorden en jullie godslasterlijke beschuldigingen zullen jullie beroven van de genaden die jullie in jullie roeping verleend werden. Ik kan jullie niet helpen, tenzij jullie Mij, voor de antwoorden die jullie nodig hebben, door gebed aanroepen.

Jullie mogen private openbaringen nooit zonder de vereiste kwalificaties of nederigheid verwerpen. Dan nog kunnen jullie over dergelijke beweringen nooit oordelen. Zwijg!

Bid te allen tijde om de gave van onderscheiding! Anders zullen jullie schuldig bevonden worden aan de ergste misdaad in Mijn Vaders ogen – de misdaad Hem te verhinderen om, door het heilig woord van Zijn Zoon, zielen te redden.

Jullie Jezus

Boodschap: In de wereld brengt op dit moment het louter vermelden van een geloof in Mij, jullie Jezus, ongemak voort

dinsdag 30 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet inmiddels weten dat het lijden dat jij in Mijn naam doorstaat, zal aanhouden tot de allerlaatste dag van deze missie.

Boodschap: Zijn grote kastijdingen, met een omvang die nooit eerder gezien werd in de wereld, kunnen verzacht worden

maandag 29 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, zoals Ik gezegd heb, heeft het tij van verandering een aanvang genomen vermits de hand van Mijn Vader nu in kastijding neervalt. 

Boodschap: God de Vader: Het is om de onschuldige zielen te redden, die door leugenaars besmet worden, dat Ik de goddelozen straf

zondag 28 oktober 2012

Mijn liefste dochter, goddelijke kennis wordt door slechts enkele van Mijn kinderen bemachtigd en zelfs dan is het maar zoveel als Ik hen vergun te weten.

Boodschap: Het zal door hun hand zijn dat bliksem, aardbevingen en tsunami’s de aarde zullen treffen

zaterdag 27 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er bestaat een plan om een golf van wereldwijde prediking te beginnen.

Boodschap: Zij zullen Mijn woord in twijfel trekken en analyseren, uit angst een vreselijke vergissing te begaan

vrijdag 26 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er moet nog zoveel werk verzet worden door Mijn volgelingen om de aarde te zuiveren van de plaag, die zich als een deken uitspreidt over veel mensen die niet in God geloven.

Boodschap: Diegenen die Mijn woord neerhalen - dat jou, Mijn dochter, gegeven wordt - snijden Mij door merg en been met een martelende pijn

vrijdag 26 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Koninkrijk staat op het punt om werkelijkheid te worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Het aanzwellen van de Restkerk van Mijn Zoon zal zich voortzetten

donderdag 25 oktober 2012

Mijn kind, steeds meer mensen dan ooit tevoren worden aangetrokken tot deze boodschappen voor de hele wereld.

Boodschap: Ik zou willen dat Mijn strijdmacht dit kruistochtgebed om de zege van de Restkerk bidt

donderdag 25 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet al Mijn volgelingen aanmoedigen om overal gebedsgroepen te blijven oprichten.

Boodschap: Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen

dinsdag 23 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen om voor hun geloof te bidden.

Boodschap: Wanneer zij in Mijn Kerken uit een gruwel een sacrament proberen te creëren, zullen zij zeggen dat dit gebeurde omwille van de rechten van koppels van hetzelfde geslacht

zondag 21 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de visioenen die Ik je liet zien, van zielen die in de hel storten, waren niet bedoeld om je schrik aan te jagen. Integendeel, het was om jou de realiteit te tonen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie