Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Wat de Joden betreft: zij zullen eindelijk aanvaarden dat de ware Messias gekomen is

Ontvangen op zaterdag 20 oktober 2012

22.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Tweede Komst zal het laatste hoofdstuk zijn in de vervulling van Mijn Verbond. Dat Verbond zal de geboorte van het Nieuwe Jeruzalem zien.

Dit Nieuwe Jeruzalem zal voor de eenwording van al Gods kinderen, die het woord van de Heer aanvaarden, staan.

Wat de Joden betreft: zij zullen eindelijk aanvaarden dat de ware Messias gekomen is om hen de redding, die zij afsmeken, te brengen.

Ik, Jezus Christus, uit het Huis van David, zal komen als Redder, overeenkomstig de Heilige Wil van de ene, ware God.

Zij wezen Mij af, de Zoon van God, die de eerste keer in het vlees kwam. Deze keer zal Ik uit de Hemel komen en zal Ik Mijn uitverkoren volk omhullen met het geschenk van Mijn Nieuw Koninkrijk.

Zij zullen eindelijk in vrede leven, want zij zullen de waarheid inzien en zij zullen het bestaan van de Drieëne God aanvaarden. Er is maar één God. Meer kunnen er niet zijn. Ik Ben niettemin in Mijn Vader. Ik Ben God. Ik kwam in het vlees om de mensheid Mijn barmhartigheid te tonen en hen te vrijwaren van de eeuwige verdoemenis. Mijn Heilige Geest is ook in de ene God terwijl Hij zich manifesteert in de ziel van de profeten en de ziel van Gods kinderen doet ontvlammen.

Zoveel mensen zullen Mijn Tweede Komst fel bestrijden, met inbegrip van diegenen die in de ene, ware God geloven. Zij zullen – zoals in het verleden gebeurd is – het woord van God, zoals het door de profeten geopenbaard wordt, niet aannemen.

Veel goede en vrome Christenen zullen Mijn woord tot op het einde blijven afwijzen.

Mijn woord zal betwist en afgekraakt worden, vooral door de Katholieke Kerk. Maar weet dit: het moment van Mijn Tweede Komst is dichtbij, en diegenen die Mij, alsook de belofte die Ik Mijn Vader deed om Zijn Koninkrijk op aarde te creëren, blijven afwijzen, zullen buiten beschouwing gelaten worden.

Nadat Mijn grootse barmhartigheid geopenbaard is en wanneer al diegenen, die de waarheid niet willen aannemen, alle kansen gekregen hebben, zal Mijn geduld op zijn.

Jullie Jezus

Boodschap: In de wereld brengt op dit moment het louter vermelden van een geloof in Mij, jullie Jezus, ongemak voort

dinsdag 30 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet inmiddels weten dat het lijden dat jij in Mijn naam doorstaat, zal aanhouden tot de allerlaatste dag van deze missie.

Boodschap: Zijn grote kastijdingen, met een omvang die nooit eerder gezien werd in de wereld, kunnen verzacht worden

maandag 29 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, zoals Ik gezegd heb, heeft het tij van verandering een aanvang genomen vermits de hand van Mijn Vader nu in kastijding neervalt. 

Boodschap: God de Vader: Het is om de onschuldige zielen te redden, die door leugenaars besmet worden, dat Ik de goddelozen straf

zondag 28 oktober 2012

Mijn liefste dochter, goddelijke kennis wordt door slechts enkele van Mijn kinderen bemachtigd en zelfs dan is het maar zoveel als Ik hen vergun te weten.

Boodschap: Het zal door hun hand zijn dat bliksem, aardbevingen en tsunami’s de aarde zullen treffen

zaterdag 27 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er bestaat een plan om een golf van wereldwijde prediking te beginnen.

Boodschap: Zij zullen Mijn woord in twijfel trekken en analyseren, uit angst een vreselijke vergissing te begaan

vrijdag 26 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er moet nog zoveel werk verzet worden door Mijn volgelingen om de aarde te zuiveren van de plaag, die zich als een deken uitspreidt over veel mensen die niet in God geloven.

Boodschap: Diegenen die Mijn woord neerhalen - dat jou, Mijn dochter, gegeven wordt - snijden Mij door merg en been met een martelende pijn

vrijdag 26 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Koninkrijk staat op het punt om werkelijkheid te worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Het aanzwellen van de Restkerk van Mijn Zoon zal zich voortzetten

donderdag 25 oktober 2012

Mijn kind, steeds meer mensen dan ooit tevoren worden aangetrokken tot deze boodschappen voor de hele wereld.

Boodschap: Ik zou willen dat Mijn strijdmacht dit kruistochtgebed om de zege van de Restkerk bidt

donderdag 25 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet al Mijn volgelingen aanmoedigen om overal gebedsgroepen te blijven oprichten.

Boodschap: Jullie mogen private openbaringen nooit zonder de vereiste kwalificaties of nederigheid verwerpen

woensdag 24 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat jullie niet luisteren naar diegenen die Mijn heilig woord aanvallen.

Boodschap: Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen

dinsdag 23 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen om voor hun geloof te bidden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie