Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

H. Maagd Maria: De gunsten die verleend worden wanneer jullie het Lichaam van Mijn Zoon ontvangen

Ontvangen op vrijdag 19 oktober 2012

9.06 u

(Ontvangen tijdens een verschijning van de Heilige Maagd Maria, die 20 minuten duurde, waarbij een afbeelding van de Heilige Eucharistie op Haar voorhoofd verscheen)

Mijn kind, de Hostie die je op Mijn voorhoofd ziet, is een symbool om aan Gods kinderen de werkelijke Tegenwoordigheid van Mijn Zoon in de Heilige Eucharistie te bewijzen.

Mijn Zoon is aanwezig in de wereld en staat iedere dag naast elk van Gods kinderen, in de hoop dat zij Zijn aanwezigheid zullen voelen.

Kinderen, het is enkel door het ontvangen van het ware Lichaam van Mijn Zoon, Jezus Christus, de Verlosser van de mensheid, dat jullie met bijzondere genaden gezegend zullen worden.

Toen Mijn Zoon stierf voor jullie zonden, zodat elk kind van God in staat zou zijn om de dood te trotseren, liet hij een belangrijke nalatenschap achter.

De Tegenwoordigheid van Christus in de Heilige Eucharistie is echt en wanneer deze genuttigd wordt, bezorgt dat jullie een bijzondere bescherming. Het brengt jullie inniger met Hem in vereniging.

Hij is het Brood des Levens. Dit geschenk aan jullie, kinderen, mag nooit in twijfel getrokken of verworpen worden.

De gunsten, die verleend worden aan diegenen die Zijn Lichaam en Bloed ontvangen, omvatten – als zij deze elke dag ontvangen – de redding uit het vagevuur.

Mijn Zoon zal jullie, op het moment van overlijden, in Zijn armen nemen, ver weg van de vlammen van het vagevuur.

Bovendien brengt de Heilige Mis, die het ware Lichaam van Mijn Zoon offert, ter ere van Mijn Vader, grote weldaden met zich mee.

Hoe meer dagelijkse Missen jullie bijwonen en hoe meer jullie het Lichaam en het Bloed van Mijn Zoon in de Heilige Eucharistie ontvangen, hoe meer kwijtschelding van de zuivering in de vlammen van het vagevuur jullie verleend zal worden.

Diegenen onder jullie, die het bestaan van Mijn Zoon in de Heilige Eucharistie verwerpen, ontzeggen zichzelf een groot geschenk. Jullie zullen voor het afwijzen van Zijn Lichaam in de Heilige Mis niet veroordeeld worden, maar jullie zullen niet de genaden ontvangen die Hij al Gods kinderen wil schenken.

De Heilige Communie die jullie ontvangen, moet op de juiste manier geconsacreerd worden. Wanneer jullie Zijn Lichaam ontvangen, zal Hij jullie vervullen met een diepe en nederige liefde, die jullie geloof zal versterken en jullie het eeuwig leven zal bezorgen.

De Heilige Eucharistie is het geschenk dat jullie het eeuwig leven zal verlenen. Vergeet dat nooit!

Mijn Zoon leed enorm om de wereld dit groot geschenk, het paspoort naar de Hemel, te geven. Wijs het niet af! Betwist Zijn edelmoedigheid niet! Onderschat de kracht van de Heilige Hostie niet!

Bid a.u.b. dit kruistochtgebed (81) om het geschenk van de Heilige Communie.

O hemelse Hostie,
vul mijn lichaam met het voedsel dat het nodig heeft.
Vervul mijn ziel met de goddelijke Tegenwoordigheid van Jezus Christus.
Schenk mij de genaden om de Heilige Wil van God te volbrengen.
Vervul mij met de vrede en de rust
die voortkomen uit Uw Heilige Tegenwoordigheid.
Laat mij nooit aan Uw Tegenwoordigheid twijfelen.
Help mij U in lichaam en ziel aan te nemen
opdat, door de Heilige Eucharistie,
de mij geschonken genaden mij zullen helpen
om de glorie van Onze Heer Jezus Christus te verkondigen.
Zuiver mijn hart.
Open mijn ziel en heilig mij
wanneer ik het groot geschenk van de Heilige Eucharistie ontvang.
Verleen mij de genaden en de gunsten,
die deze aan al Gods kinderen schenkt,
en verleen mij kwijtschelding van de vlammen van het vagevuur.
Amen.

Mijn kinderen, jullie moeten bidden dat alle Christenen de kracht van de Heilige Eucharistie erkennen en begrijpen. Het is de wapenrusting die nodig is om de ziel van al Mijn kinderen te behouden.

Aanvaard deze waardig en met edelmoedigheid van hart!

Jullie gezegende Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: In de wereld brengt op dit moment het louter vermelden van een geloof in Mij, jullie Jezus, ongemak voort

dinsdag 30 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet inmiddels weten dat het lijden dat jij in Mijn naam doorstaat, zal aanhouden tot de allerlaatste dag van deze missie.

Boodschap: Zijn grote kastijdingen, met een omvang die nooit eerder gezien werd in de wereld, kunnen verzacht worden

maandag 29 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, zoals Ik gezegd heb, heeft het tij van verandering een aanvang genomen vermits de hand van Mijn Vader nu in kastijding neervalt. 

Boodschap: God de Vader: Het is om de onschuldige zielen te redden, die door leugenaars besmet worden, dat Ik de goddelozen straf

zondag 28 oktober 2012

Mijn liefste dochter, goddelijke kennis wordt door slechts enkele van Mijn kinderen bemachtigd en zelfs dan is het maar zoveel als Ik hen vergun te weten.

Boodschap: Het zal door hun hand zijn dat bliksem, aardbevingen en tsunami’s de aarde zullen treffen

zaterdag 27 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er bestaat een plan om een golf van wereldwijde prediking te beginnen.

Boodschap: Zij zullen Mijn woord in twijfel trekken en analyseren, uit angst een vreselijke vergissing te begaan

vrijdag 26 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er moet nog zoveel werk verzet worden door Mijn volgelingen om de aarde te zuiveren van de plaag, die zich als een deken uitspreidt over veel mensen die niet in God geloven.

Boodschap: Diegenen die Mijn woord neerhalen - dat jou, Mijn dochter, gegeven wordt - snijden Mij door merg en been met een martelende pijn

vrijdag 26 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Koninkrijk staat op het punt om werkelijkheid te worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Het aanzwellen van de Restkerk van Mijn Zoon zal zich voortzetten

donderdag 25 oktober 2012

Mijn kind, steeds meer mensen dan ooit tevoren worden aangetrokken tot deze boodschappen voor de hele wereld.

Boodschap: Ik zou willen dat Mijn strijdmacht dit kruistochtgebed om de zege van de Restkerk bidt

donderdag 25 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet al Mijn volgelingen aanmoedigen om overal gebedsgroepen te blijven oprichten.

Boodschap: Jullie mogen private openbaringen nooit zonder de vereiste kwalificaties of nederigheid verwerpen

woensdag 24 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat jullie niet luisteren naar diegenen die Mijn heilig woord aanvallen.

Boodschap: Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen

dinsdag 23 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen om voor hun geloof te bidden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie