Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Diegenen die koelbloedig een moord plegen, kunnen door jullie gebeden gered worden

Ontvangen op zondag 14 oktober 2012

18.10 u

Mijn zeer geliefde dochter, geloof nooit, zelfs niet voor één ogenblik, dat diegenen die verschrikkelijke zonden begaan en van wie de slechte daden in de wereld gruwelijkheden veroorzaken, niet gered kunnen worden.

Diegenen die koelbloedig een moord plegen, hun landgenoten executeren of hun eigen kinderen - die zich nog in de moederschoot bevinden – doden, kunnen door jullie gebeden gered worden.

Veel van dergelijke zielen zullen in Mijn ogen geen verlossing zoeken, want zij zien geen kwaad in wat zij doen. Hun redding hangt af van jullie gebeden.

Dat zijn de zielen naar wie Ik het meest smacht.

Deze verdwaalde zielen zijn zo ver van Mij verwijderd, dat het enkel door het lijden van slachtofferzielen en de gebeden van Mijn leerlingen zal zijn, dat zij gered kunnen worden.

Zelfs diegenen die bewust Satan aanbidden en die weten dat Ik besta, maar die doorgaan Mij te bespotten, kunnen ook behoed worden voor de eeuwige verdoemenis.

Ik verzoek jullie allemaal dringend om Mij door dit kruistochtgebed te aanroepen, om te vragen om verlossing voor die zielen in doodzonde, die moord begaan.

Kruistochtgebed (80) ‘Voor de zielen van diegenen die moord begaan’

O lieve Jezus,
ik smeek om barmhartigheid voor diegenen die moord begaan.
Ik verzoek U dringend om welwillendheid
voor diegenen in doodzonde.
Ik bied U mijn eigen lijden en moeilijkheden aan,
zodat U Uw Hart kunt openen en hen hun zonden vergeven.
Ik vraag dat U al diegenen, met kwade bedoelingen in hun ziel,
bedekt met Uw Kostbaar Bloed,
zodat zij van hun ongerechtigheden schoongewassen kunnen worden. Amen.

Denk eraan dat zelfs indien hun zonden jullie doen walgen, Mijn volgelingen, deze zielen jullie hulp nodig hebben.

Zij werden besmet door de Boze en velen onder hen kennen het verschil tussen goed en kwaad niet.

Dat zijn de zielen die Mij de meeste smart en pijn berokkenen. Mijn lijden wordt verlengd, zodat elk van hen verlost kan worden.

Ga, Mijn leerlingen, en laat Mijn liefde en nederigheid jullie hart overspoelen zodat jullie, door jullie edelmoedig lijden, kunnen helpen om deze arme, verdwaalde kinderen van God te behouden.

Jullie Jezus

Boodschap: In de wereld brengt op dit moment het louter vermelden van een geloof in Mij, jullie Jezus, ongemak voort

dinsdag 30 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet inmiddels weten dat het lijden dat jij in Mijn naam doorstaat, zal aanhouden tot de allerlaatste dag van deze missie.

Boodschap: Zijn grote kastijdingen, met een omvang die nooit eerder gezien werd in de wereld, kunnen verzacht worden

maandag 29 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, zoals Ik gezegd heb, heeft het tij van verandering een aanvang genomen vermits de hand van Mijn Vader nu in kastijding neervalt. 

Boodschap: God de Vader: Het is om de onschuldige zielen te redden, die door leugenaars besmet worden, dat Ik de goddelozen straf

zondag 28 oktober 2012

Mijn liefste dochter, goddelijke kennis wordt door slechts enkele van Mijn kinderen bemachtigd en zelfs dan is het maar zoveel als Ik hen vergun te weten.

Boodschap: Het zal door hun hand zijn dat bliksem, aardbevingen en tsunami’s de aarde zullen treffen

zaterdag 27 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er bestaat een plan om een golf van wereldwijde prediking te beginnen.

Boodschap: Zij zullen Mijn woord in twijfel trekken en analyseren, uit angst een vreselijke vergissing te begaan

vrijdag 26 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er moet nog zoveel werk verzet worden door Mijn volgelingen om de aarde te zuiveren van de plaag, die zich als een deken uitspreidt over veel mensen die niet in God geloven.

Boodschap: Diegenen die Mijn woord neerhalen - dat jou, Mijn dochter, gegeven wordt - snijden Mij door merg en been met een martelende pijn

vrijdag 26 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Koninkrijk staat op het punt om werkelijkheid te worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Het aanzwellen van de Restkerk van Mijn Zoon zal zich voortzetten

donderdag 25 oktober 2012

Mijn kind, steeds meer mensen dan ooit tevoren worden aangetrokken tot deze boodschappen voor de hele wereld.

Boodschap: Ik zou willen dat Mijn strijdmacht dit kruistochtgebed om de zege van de Restkerk bidt

donderdag 25 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet al Mijn volgelingen aanmoedigen om overal gebedsgroepen te blijven oprichten.

Boodschap: Jullie mogen private openbaringen nooit zonder de vereiste kwalificaties of nederigheid verwerpen

woensdag 24 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat jullie niet luisteren naar diegenen die Mijn heilig woord aanvallen.

Boodschap: Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen

dinsdag 23 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen om voor hun geloof te bidden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie