Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Diegenen die de eindtijd overleven, zullen geen fysieke dood sterven

Ontvangen op maandag 15 oktober 2012

23.30 u

 Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk om het geheim, aangaande de verrijzenis van de doden, te begrijpen.

Toen Ik stierf – als een mens van vlees en bloed – vernietigde Ik jullie sterfelijkheid. Mijn dood bevrijdde jullie na het overlijden niet alleen van de dood, maar ook van de zonde. Mijn kruisdood gaf jullie het geschenk van de onsterfelijkheid in Mijn Nieuw Koninkrijk.

Doordat Ik als mens stierf, stierf Ik een stoffelijke dood. Wanneer iemand sterft, zal hij onsterfelijk worden als hij in staat van genade verkeert.

Toen Ik uit de dood verrees, liet Ik dit geschenk na aan diegenen die nu in de Hemel zijn, die in staat van genade stierven. In Mijn Nieuw Paradijs zullen zij volmaakte, onsterfelijke lichamen worden. Diegenen die op aarde leven, zullen in een oogwenk onsterfelijk worden bij de Tweede Komst.

Wanneer de bazuin van Mijn boodschapper weerklinkt, zullen de doden alsook diegenen van wie de naam in het Boek des Levens staat, opgewekt worden om het eeuwig leven te genieten in de duizend jaar van Mijn Nieuw Koninkrijk, door Mijn Vader aan Mij beloofd. Het wordt het Nieuw Paradijs genoemd, en alles wat tot aan het einde toe sterfelijk is, zal dat niet langer zijn.

Jullie zullen met Mij, jullie Jezus, verenigd zijn.

De dood zal er niet langer toe doen want deze zal niet meer bestaan.

Nu Ik jullie het geschenk van Mijn definitieve redding breng, moeten jullie naar Mij luisteren.

Neem dat in acht en dring erop aan, bij diegenen die vandaag de dag – net als in de dagen van Noah – in beslag genomen worden door hun eerzuchtig leven vol plezier, dat zij dwaas zouden zijn de tekenen te negeren. Net zoals ze in de dagen van Noah in paniek meegesleurd werden toen de zondvloed eraan kwam. Laat dat deze keer niet gebeuren!

Mijn volgelingen hebben zorgvuldige waarschuwingen gekregen, maar het is zinloos. Het probleem bestaat hierin dat diegenen die de waarheid aanvaarden, zich begeven onder diegenen die de waarheid niet aanvaarden en dat beïnvloedt hen.

Jullie moeten uit de buurt blijven van diegenen die heidens zijn, en voor hen bidden. Als jullie niet uit hun buurt blijven, zullen jullie door de leugens en onreine geesten verleid worden.

Diegenen die zich tegen Mij verzetten, zullen zich wegtrekken van Mijn bescherming. Zij zullen al snel merken dat hun leven van verdorvenheid hen zal overweldigen. Eerst langzaam. Daarna zullen zij Mij verdringen en zullen zij uitgroeien tot een slaaf van leugens. Wanneer jullie in hun gezelschap vertoeven, zullen ook jullie aangetast worden.

Vervolgens zullen jullie merken dat jullie je verontschuldigen voor het spreken van de waarheid, het woord van God. Het zal in dat stadium zijn dat jullie duidelijk de verdeeldheid in jullie wereld zullen zien. De gave, die jullie van de Heilige Geest ontvangen hebben, zal ertoe leiden dat jullie je onmiddellijk bewust zullen zijn van het gevaar waarin zij zich bevinden.

Kenden zij de waarheid maar, dan zouden zij naar jullie rennen. Zij maken bij al de valse goden die zij verafgoden, en die gemaakt zijn uit materiële door God geschapen dingen, dezelfde klassieke fout. Zij aanbidden het wonder van de materiële dingen, maar negeren hun Schepper.

In het Nieuw Tijdperk van Vrede zullen zij over zoveel meer beschikken, zo veel volmaaktheid. Maar toch keren zij zich af.

Ik zal altijd van hen houden, maar hun gebrek aan liefde voor Mij heeft tot gevolg dat zij het eeuwig leven, dat Ik voor hen gecreëerd heb, niet zullen binnengaan.

Dat nieuwe leven werd om twee redenen voor hen gecreëerd en mogelijk gemaakt:

Toen Ik in het vlees stierf, vernietigde Ik de dood. Toen Ik opgewekt werd uit de dood, schonk Ik jullie het eeuwig leven waarbij het lichaam geen macht meer over jullie heeft.

Dit is Mijn belofte aan al Gods kinderen. Diegenen die de eindtijd overleven, zullen geen fysieke dood sterven. Zij zijn gezegend. Zij zullen onmiddellijk in fysiek volmaakte lichamen veranderd worden, in mystieke vereniging met Mijn verheerlijkt Lichaam.

Op dat moment zullen zij diegenen ontmoeten die in Mijn genade stierven en die opgewekt zullen worden uit de dood. Zij zullen allemaal in Mijn Nieuw Paradijs wonen.

Jullie Jezus

Boodschap: In de wereld brengt op dit moment het louter vermelden van een geloof in Mij, jullie Jezus, ongemak voort

dinsdag 30 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet inmiddels weten dat het lijden dat jij in Mijn naam doorstaat, zal aanhouden tot de allerlaatste dag van deze missie.

Boodschap: Zijn grote kastijdingen, met een omvang die nooit eerder gezien werd in de wereld, kunnen verzacht worden

maandag 29 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, zoals Ik gezegd heb, heeft het tij van verandering een aanvang genomen vermits de hand van Mijn Vader nu in kastijding neervalt. 

Boodschap: God de Vader: Het is om de onschuldige zielen te redden, die door leugenaars besmet worden, dat Ik de goddelozen straf

zondag 28 oktober 2012

Mijn liefste dochter, goddelijke kennis wordt door slechts enkele van Mijn kinderen bemachtigd en zelfs dan is het maar zoveel als Ik hen vergun te weten.

Boodschap: Het zal door hun hand zijn dat bliksem, aardbevingen en tsunami’s de aarde zullen treffen

zaterdag 27 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er bestaat een plan om een golf van wereldwijde prediking te beginnen.

Boodschap: Zij zullen Mijn woord in twijfel trekken en analyseren, uit angst een vreselijke vergissing te begaan

vrijdag 26 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er moet nog zoveel werk verzet worden door Mijn volgelingen om de aarde te zuiveren van de plaag, die zich als een deken uitspreidt over veel mensen die niet in God geloven.

Boodschap: Diegenen die Mijn woord neerhalen - dat jou, Mijn dochter, gegeven wordt - snijden Mij door merg en been met een martelende pijn

vrijdag 26 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Koninkrijk staat op het punt om werkelijkheid te worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Het aanzwellen van de Restkerk van Mijn Zoon zal zich voortzetten

donderdag 25 oktober 2012

Mijn kind, steeds meer mensen dan ooit tevoren worden aangetrokken tot deze boodschappen voor de hele wereld.

Boodschap: Ik zou willen dat Mijn strijdmacht dit kruistochtgebed om de zege van de Restkerk bidt

donderdag 25 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet al Mijn volgelingen aanmoedigen om overal gebedsgroepen te blijven oprichten.

Boodschap: Jullie mogen private openbaringen nooit zonder de vereiste kwalificaties of nederigheid verwerpen

woensdag 24 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat jullie niet luisteren naar diegenen die Mijn heilig woord aanvallen.

Boodschap: Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen

dinsdag 23 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen om voor hun geloof te bidden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie