Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het is een moeilijke en eenzame tijd voor de talrijke zieners en profeten omdat elk van hen alleen werkt

Ontvangen op dinsdag 16 oktober 2012

16.20 u

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik zeg dat Ik Mijn profeten de wereld in gestuurd heb, houdt dat in dat elk van hen een specifieke missie gekregen heeft. Geen twee missies overlappen elkaar.

Het is een moeilijke en eenzame tijd voor de talrijke zieners en profeten omdat elk van hen alleen werkt. Jij, Mijn dochter, bent – zoals Ik je verteld heb – de laatste profeet. Iedereen die nu – sinds jij jouw boodschappen ontvangt – tevoorschijn komt en beweert Mijn woord te verkondigen, heeft dat gezag niet van Mij gekregen.

Veel arme zielen hebben besloten om aandacht te zoeken en, in sommige gevallen, afbreuk te doen aan deze heilige boodschappen, die aan de wereld gegeven worden om te helpen Mijn zielen te redden.

Ik kom om Gods kinderen te smeken om te luisteren naar wat Ik te zeggen heb, maar Ik kan hen niet dwingen Mij te aanhoren.

Ik kan Gods kinderen nooit bevelen om iets te doen, want dat is niet mogelijk omdat hen het geschenk van de vrije wil gegeven werd.

Alles wat Ik vraag, is dat jullie je hart openen en toelaten dat Mijn liefde jullie ziel vervult. Ik wil dat jullie allemaal weten – met inbegrip van diegenen die slechte daden plegen – dat Ik van jullie houd. Als zodanig is jullie redding Mijn prioriteit. Hoe dan ook, de profetieën, voorzegd in het Boek der Openbaring, hebben een aanvang genomen.

Diegenen die luisteren naar Mijn instructies en gehoor geven aan Mijn oproep, kunnen veel zielen bewaren.

Het is Mijn verlangen dat ieder van jullie tot Mij komt en deelneemt aan het Koninkrijk van het Nieuw Paradijs.

Ik veroordeel de verharde zondaars niet, noch vraag Ik jullie om hen te veroordelen want dat recht hebben jullie niet. Als en wanneer jullie een ander veroordelen, spreken jullie niet in de naam van God. Als jullie, door andere mensen te veroordelen, anderen ertoe aanzetten om over hen te oordelen, wijzen jullie Mij, jullie Jezus af.

Ik roep jullie allen op om in deze tijd slechts naar één stem te luisteren. Mijn stem is het enige waarop jullie je moeten concentreren als jullie jezelf, jullie familie, vrienden en naasten wensen te redden. Alle gebeden zijn nu nodig om jullie en jullie dierbaren te helpen jullie voor te bereiden op Mijn schuldbelijdenis, de Waarschuwing.

De tijd is nu dichtbij.

Jullie Jezus

Boodschap: In de wereld brengt op dit moment het louter vermelden van een geloof in Mij, jullie Jezus, ongemak voort

dinsdag 30 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet inmiddels weten dat het lijden dat jij in Mijn naam doorstaat, zal aanhouden tot de allerlaatste dag van deze missie.

Boodschap: Zijn grote kastijdingen, met een omvang die nooit eerder gezien werd in de wereld, kunnen verzacht worden

maandag 29 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, zoals Ik gezegd heb, heeft het tij van verandering een aanvang genomen vermits de hand van Mijn Vader nu in kastijding neervalt. 

Boodschap: God de Vader: Het is om de onschuldige zielen te redden, die door leugenaars besmet worden, dat Ik de goddelozen straf

zondag 28 oktober 2012

Mijn liefste dochter, goddelijke kennis wordt door slechts enkele van Mijn kinderen bemachtigd en zelfs dan is het maar zoveel als Ik hen vergun te weten.

Boodschap: Het zal door hun hand zijn dat bliksem, aardbevingen en tsunami’s de aarde zullen treffen

zaterdag 27 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er bestaat een plan om een golf van wereldwijde prediking te beginnen.

Boodschap: Zij zullen Mijn woord in twijfel trekken en analyseren, uit angst een vreselijke vergissing te begaan

vrijdag 26 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er moet nog zoveel werk verzet worden door Mijn volgelingen om de aarde te zuiveren van de plaag, die zich als een deken uitspreidt over veel mensen die niet in God geloven.

Boodschap: Diegenen die Mijn woord neerhalen - dat jou, Mijn dochter, gegeven wordt - snijden Mij door merg en been met een martelende pijn

vrijdag 26 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Koninkrijk staat op het punt om werkelijkheid te worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Het aanzwellen van de Restkerk van Mijn Zoon zal zich voortzetten

donderdag 25 oktober 2012

Mijn kind, steeds meer mensen dan ooit tevoren worden aangetrokken tot deze boodschappen voor de hele wereld.

Boodschap: Ik zou willen dat Mijn strijdmacht dit kruistochtgebed om de zege van de Restkerk bidt

donderdag 25 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet al Mijn volgelingen aanmoedigen om overal gebedsgroepen te blijven oprichten.

Boodschap: Jullie mogen private openbaringen nooit zonder de vereiste kwalificaties of nederigheid verwerpen

woensdag 24 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat jullie niet luisteren naar diegenen die Mijn heilig woord aanvallen.

Boodschap: Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen

dinsdag 23 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen om voor hun geloof te bidden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie