Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: Mijn Zoon zal weldra gestuurd worden om de waarheid over de schepping van de mensheid te onthullen

Ontvangen op donderdag 18 oktober 2012

18.00 u

Mijn liefste dochter, het moment waarop Ik Mijn enige Zoon, Jezus Christus, weer zal sturen om al Mijn kinderen in Mijn Hart bijeen te brengen, is dichtbij.

Mijn Hart, de bron van alle leven, zal zich openen om al Mijn kinderen eendrachtig te verzamelen.

Mijn belofte om al Mijn kleintjes te bewaren, is bijna vervuld.

Het is Mijn grootste verlangen om Mij aan elke persoon afzonderlijk te openbaren, met inbegrip van diegenen die niet begrijpen waarom of hoe zij door Mijn hand geschapen werden.

Mijn Zoon zal weldra gestuurd worden om de waarheid over de schepping van de mensheid te onthullen.

Die dag werd al decennialang voorbereid. Het zou, tot nu toe, niet hebben kunnen plaatsvinden, want het verlies van zoveel van Mijn kinderen zou te groot geweest zijn.

Er zal aan Mijn kinderen weldra de waarheid over hun schepping, hun bestaan en de onsterfelijkheid van hun ziel getoond worden.

Terwijl deze gebeurtenis in veel zielen grote hoop en vreugde teweeg zal brengen, zal het voor anderen een kwelling zijn die zij niet zullen kunnen verdragen.

Mijn fontein van liefde en barmhartigheid moet door Mijn Zoon, Jezus Christus, over heel de mensheid uitgestort worden.

Hierna zal de grote afscheiding komen waarbij de zielen die Zijn barmhartigheid beantwoorden, terzijde genomen zullen worden.

De overblijvende zielen zullen alle kansen krijgen om naar Mijn oproep vanuit de Hemel te luisteren.

Ik, hun Vader, zal Mijzelf door de kracht van de klimaten bekend maken. Mijn hand zal gezien worden als Ik deze naar elk van Mijn kinderen uitsteek om hen voor de dood te behoeden.

Mijn oproep zal gehoord worden, maar niet door iedereen. Aan die zielen zal door Mijn profeten Mijn liefde getoond worden, in een laatste poging om hen in Mijn Hart te trekken.

Het hemelgewelf zal opengaan en teruggetrokken worden. Het zal zich zoals een boekrol oprollen tot de tekenen van de hemel onthuld zijn. De klanken van Mijn engelen zullen deze arme kleine zielen van Mij tot het bittere einde verleiden.

Ik beloof nu plechtig dat Mijn fontein van liefde zich over de hele aarde zal uitstrekken wanneer Ik Mijn Hart verenig met de harten van al Mijn kinderen.

Mijn goddelijk ingrijpen zal door miljarden gezien worden en velen zullen opgelucht in Mijn heilige armen lopen. De waarheid over Mijn goddelijk plan en het mysterie van het leven op aarde zullen, voor iedereen zichtbaar, aan het licht gebracht worden. Pas dan zal de mens de waarheid over het bestaan van het eeuwig leven aanvaarden.

Het einde van het lijden op aarde is nabij. De laatste vervolging, waarbij de Boze over Mijn kinderen heerst, wordt voleindigd. (*)

Daarna zal de vrijheid, waarnaar Ik - sinds het begin - voor Mijn kinderen gehunkerd heb, hun eindelijk toebehoren.

Kijk naar Mij, kinderen, jullie geliefde Vader, want Ik houd jullie in Mijn handen. Ik kom, door Mijn Zoon, om jullie naar Mijn Nieuw Koninkrijk op aarde te voeren.

Dat is de nalatenschap die Ik Mijn Zoon beloofd heb. Dat is Mijn belofte aan al Mijn kinderen.

De tijd voor deze grote wonderen komt heel dichtbij.

Ik zegen elkeen van Mijn kinderen.

Ik houd van jullie.

Ik bescherm jullie en zal jullie aan Mijn Hart verenigen.

Jullie Vader

God de Allerhoogste

(*) Maria van de Goddelijke Barmhartigheid heeft om verduidelijking verzocht en dit is wat Jezus zei over de vervolging: ‘Diegenen die Satan volgen, zullen nu niet winnen. Hun vervolging van de anderen is gestopt, maar zij zullen gestraft worden. De kastijding van God zal beginnen en zij zullen gestraft worden voor wat zij anderen aangedaan hebben. Het is nu de tijd van de voorbereiding op de heropleving van het geloof. We bevinden ons in een nieuwe tijd die reeds begonnen is, maar meer kan Ik je in dit stadium niet vertellen. Alles is klaar. Het draait nu allemaal om het redden van zielen.’

Boodschap: In de wereld brengt op dit moment het louter vermelden van een geloof in Mij, jullie Jezus, ongemak voort

dinsdag 30 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet inmiddels weten dat het lijden dat jij in Mijn naam doorstaat, zal aanhouden tot de allerlaatste dag van deze missie.

Boodschap: Zijn grote kastijdingen, met een omvang die nooit eerder gezien werd in de wereld, kunnen verzacht worden

maandag 29 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, zoals Ik gezegd heb, heeft het tij van verandering een aanvang genomen vermits de hand van Mijn Vader nu in kastijding neervalt. 

Boodschap: God de Vader: Het is om de onschuldige zielen te redden, die door leugenaars besmet worden, dat Ik de goddelozen straf

zondag 28 oktober 2012

Mijn liefste dochter, goddelijke kennis wordt door slechts enkele van Mijn kinderen bemachtigd en zelfs dan is het maar zoveel als Ik hen vergun te weten.

Boodschap: Het zal door hun hand zijn dat bliksem, aardbevingen en tsunami’s de aarde zullen treffen

zaterdag 27 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er bestaat een plan om een golf van wereldwijde prediking te beginnen.

Boodschap: Zij zullen Mijn woord in twijfel trekken en analyseren, uit angst een vreselijke vergissing te begaan

vrijdag 26 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er moet nog zoveel werk verzet worden door Mijn volgelingen om de aarde te zuiveren van de plaag, die zich als een deken uitspreidt over veel mensen die niet in God geloven.

Boodschap: Diegenen die Mijn woord neerhalen - dat jou, Mijn dochter, gegeven wordt - snijden Mij door merg en been met een martelende pijn

vrijdag 26 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Koninkrijk staat op het punt om werkelijkheid te worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Het aanzwellen van de Restkerk van Mijn Zoon zal zich voortzetten

donderdag 25 oktober 2012

Mijn kind, steeds meer mensen dan ooit tevoren worden aangetrokken tot deze boodschappen voor de hele wereld.

Boodschap: Ik zou willen dat Mijn strijdmacht dit kruistochtgebed om de zege van de Restkerk bidt

donderdag 25 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet al Mijn volgelingen aanmoedigen om overal gebedsgroepen te blijven oprichten.

Boodschap: Jullie mogen private openbaringen nooit zonder de vereiste kwalificaties of nederigheid verwerpen

woensdag 24 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat jullie niet luisteren naar diegenen die Mijn heilig woord aanvallen.

Boodschap: Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen

dinsdag 23 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen om voor hun geloof te bidden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie