Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: De hiërarchie van al de engelen in de Hemel verzamelt zich op dit moment aan de vier hoeken van de aarde

Ontvangen op dinsdag 6 november 2012

22.45 u

Mijn liefste dochter, de hiërarchie van al de engelen in de Hemel verzamelt zich op dit moment aan de vier hoeken van de aarde. Zij treffen nu voorbereidingen voor de woeste aanval van de kastijdingen die op de mensheid losgelaten zullen worden.

Al deze dingen moeten geschieden – stormen, oorlogen, hongersnood en dictaturen zullen de aarde treffen wanneer de strijd, zoals voorzegd, begint.

De aarde zal beven in de vier windstreken van de aardbol en velen zullen geschokt zijn, want de mensen zullen nog nooit gezien hebben dat een dergelijke beroering zich voor hun ogen ontvouwt.

Jullie, Mijn kinderen, bevinden jullie in de eindtijd en de periode die in het verschiet ligt, zal moeilijk zijn. Diegenen onder jullie, die Mij trouw zijn en die al hun vertrouwen op Mij stellen, zullen deze omwentelingen doorstaan.

Er zullen nu in de wereld veel veranderingen doorbreken en voor diegenen onder jullie die de waarheid kennen: wees dankbaar! Jullie zullen beseffen dat - hoewel dit het einde van de tijden, zoals jullie die tot nu toe gekend hebben, zal betekenen - het ook de tijd zal zijn om, zoals voorzegd, een nieuw begin in te luiden. Een nieuwe start. Een Nieuw Paradijs op aarde.

Dat zal vrijheid inhouden, kinderen. Jullie zullen in allerijl in Mijn armen genomen worden om te wachten op de nieuwe woonplaats die Ik zorgvuldig voor jullie allemaal geschapen heb.

Deze tijd zal voor velen zwaar om dragen zijn, maar alleen diegenen die de waarheid aannemen, zullen volharden en welvaren, want zij zullen beschermd worden.

Mijn Zegel moet verdeeld worden. Mijn liefde moet bekendgemaakt worden aan elk kind van Mij, van elke religie, geloofsovertuiging en vooral aan diegenen die Mij niet kennen en aan diegenen die Mijn bestaan verwerpen.

Ik bereid Mijn strijdmacht in de Hemel voor, net zoals Ik Mijn strijdmacht op aarde voorbereid.

Samen zullen wij de goddeloosheid bestrijden, die op het punt staat om door elke natie bij hun weerloos volk geïntroduceerd te worden.

Als jullie standhouden en weigeren om het merkteken van het Beest te aanvaarden, zal Ik jullie beschermen.

Centra, die in de loop der jaren door Mijn profeten opgezet werden, zullen opduiken, elk als een oase in de woestijn. Daar zullen jullie Mij, jullie Vader, trouw kunnen beloven. Daar kunnen jullie bijeenkomen om te bidden voor de ziel van diegenen die, onder het bewind van de Antichrist, verdwaald zullen zijn.

Bid, bid, bid! Jullie tijd werd bepaald en de Tweede Komst van Mijn Zoon zal spoedig plaatsvinden.

Enkel Ik, jullie geliefde Vader, ken deze datum. Zelfs Mijn dierbare Zoon, Jezus Christus, is daarvan niet op de hoogte. Maar weet dit:

Terwijl jullie door deze en andere missies erop voorbereid worden dat het plotseling aangekondigd zal worden, waarbij het voor velen te laat zal zijn om zich om te keren, zullen zij in plaats daarvan weglopen.

Wees sterk, Mijn kinderen! Mijn plan bestaat erin het Beest te verdelgen en elkeen van Mijn kinderen te redden. Jullie gebeden kunnen Mij helpen om elke kostbare ziel te behouden.

God de Allerhoogste

Boodschap: Wanneer de vrijheid om te spreken ontnomen wordt, wordt de waarheid verborgen gehouden

vrijdag 30 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de profetieën – waarbij aan de vrijheid van de naties, die hen toelaat onbelemmerd te spreken, een einde gemaakt wordt – staan op het punt geopenbaard te worden.

Boodschap: De vijanden van de Joden in alle naties zullen zich eensgezind verzamelen om Israël te verpletteren

vrijdag 30 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd van de profetieën, voorzegd in het Oude Testament met betrekking tot het lot van de Joden, gaat binnenkort duidelijk worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Een liefhebbende God zou geen conflict voortbrengen of een breuk veroorzaken

donderdag 29 november 2012

Mijn lieve kinderen, jullie moeten in deze tijd bidden voor al Gods zieners in de wereld. Zij lijden veel en zowel binnen als buiten hun missies werd tweedracht gezaaid. 

Boodschap: Hoe belangrijk jullie bezittingen op deze aarde ook voor jullie zijn: ze zijn niets waard

woensdag 28 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, tijdens de veranderingen die zeer spoedig in de wereld zullen opduiken, mag niemand ooit vergeten dat het God was die de wereld schiep en dat het alleen door Zijn hand en door Zijn macht zal zijn dat de wereld, zoals jullie deze kennen, tot een einde zal komen.

Boodschap: Mijn priesters, jullie mogen Mij niet beledigen door Mij als een leugenaar uit te roepen

dinsdag 27 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet jullie duidelijk maken dat velen onder jullie, die hard werken om Mijn heilig woord uit te dragen en te verspreiden, meer dan ooit aangevallen zullen worden door zelfbenoemde deskundigen die deze boodschappen als onbelangrijk zullen afdoen.

Boodschap: Mij zullen ze geen kroon van smaragden of edelstenen opzetten

zondag 25 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben Christus, de Redder van het menselijk ras en Ik zal spoedig Mijn kroon opnemen en eindelijk over de aarde regeren.

Boodschap: Diegenen die de wetten van God naleven, zullen gedemoniseerd en opgespoord worden

zondag 25 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kinderen moeten begrijpen dat de beproevingen, die zij in Mijn naam te verduren krijgen, hen alleen maar sterker zullen maken.

Boodschap: Mijn geliefde priesters en gewijde dienaren, vrees Mijn woord niet

vrijdag 23 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de vervolging van Mijn profeten en zieners wordt heviger nu het verzet tegen de boodschappen toeneemt.

Boodschap: God de Vader: Ik bied jullie de meest volmaakte toekomst aan

donderdag 22 november 2012

Mijn liefste dochter, het Licht van Mijn liefde valt vandaag de dag over de aarde in de hoop dat het hart van Mijn kinderen bewogen kan worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Jullie moeten bidden dat die arme zielen, die doorgaan Mijn Zoon te kruisigen, zich afkeren van de zonde

woensdag 21 november 2012

Mijn kind, al Mijn kinderen die van Mijn Zoon houden, moeten zich nu, in deze tijd van tweedracht in de wereld, in gebed verenigen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie