Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ga de Waarheid inzien voordat het te laat is!

Ontvangen op vrijdag 15 april 2011

23.00 u

Mijn geliefde dochter, je moet de wereld vertellen dat Mijn Allerheiligste Wil nu moet nageleefd worden als de mensheid eeuwig leven wil. Hoewel die veel te bieden heeft, zal deze wereld jullie honger nooit stillen. Als de zonden van jullie stamouders, Adam en Eva, er niet waren, ja, dan zou het mogelijk geweest zijn in eeuwige gelukzaligheid te leven zonder hinderpalen op jullie weg. Doordat de Bedrieger overal is, zal hij niet één van jullie zijn leven naar Mij toe laten inrichten. Sluw, een leugenaar, zal hij door diverse middelen van verleiding zich voortdurend inspannen om ervoor te zorgen dat jullie in zonde vervallen. Hij zal het echter zeer moeilijk vinden zijn pijlen op jullie te richten als jullie in een staat van genade verkeren die bereikt wordt door de Biecht en de Heilige Sacramenten.

De heilige Rozenkrans is bijzonder effectief tegen Satan vanwege de macht die door God, de Eeuwige Vader, aan de gezegende Maagd, Mijn Moeder, gegeven werd. Zij heeft enorm veel macht over de Bedrieger. Tegenover Haar staat hij machteloos en dat weet hij. Als jullie Mijn heilige Moeder toestaan om jullie naar de genaden te leiden, waarvoor zij namens jullie ten beste kan spreken, dan zullen jullie immuun worden voor zijn invloed.

Terwijl de mensen tegenwoordig naar geluk en vrede op deze aarde streven, zoeken ze naar een geheime formule. Het is daardoor dat ze tijd steken in het proberen te ontsluieren van het geheim van geluk, materieel voordeel en vrede in hun leven. Ze komen op de proppen met nieuwe manieren, ideeën, die allemaal door middel van schema’s om rijk te worden gepromoot worden. Ongeacht alle argumenten die ze naar voren brengen, waarvan de meeste gebaseerd zijn op een psychologisch gedreven idealisme, is het gewoonweg niet mogelijk om in jullie leven vrede en vreugde te bereiken als jullie niet in God, de Eeuwige Vader, geloven. Hij is de enige Gever van leven. Zonder hecht met Hem te worden, zullen jullie leeg van geest zijn. Diegenen van jullie die een aanzienlijke hoeveelheid tijd investeren om Mijn bestaan te weerleggen, verspillen jullie tijd met het najagen van dromen die nooit werkelijkheid zullen worden. Jullie koppige weigering om jullie Schepper te erkennen, het Opperwezen dat deze wereld schiep, zal jullie naar een afgrond van eeuwige duisternis voeren. Veel mensen zoals jullie, die buitengewoon ver gingen om tijdens hun leven het bestaan van God te ontkennen door de leugen te verspreiden dat er niet zoiets als God de Vader is, bevinden zich nu jammer genoeg uit eigen keuze in het diepst van de hel. Laat dit niet met jullie ziel gebeuren, waarbij diegenen die wel in de hel terechtkomen, branden alsof ze nog steeds uit vlees bestonden! Hoe lacht Satan om jullie onwetendheid! Wanneer jullie God loochenen, ontzeggen jullie je het recht op eeuwig geluk. Het is datzelfde eeuwige geluk waarnaar jullie in deze wereld voortdurend op zoek zijn. Maar dat kan niet bereikt worden op aarde.

Leid jullie leven op aarde nooit alsof dit het enige deel van jullie bestaanscyclus is! Want dat is het niet. Jullie echte thuis zal bij Mij in het Paradijs zijn.

Jullie liefhebbende Redder

Jezus Christus

Boodschap: Mensen over de hele wereld delen dezelfde trekken

zaterdag 30 april 2011

Ik verheug Mij vanavond, Mijn geliefde dochter, door de manier waarop jij Mij gehoorzaamt. Je gehoorzaamheid om dagelijks de H. Mis bij te wonen en de Allerheiligste Eucharistie te ontvangen, is Mij welgevallig. 

Boodschap: De nederigheid die nodig is om de Hemel binnen te komen

vrijdag 29 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, nederigheid is een les die al diegenen die Mijn Koninkrijk wensen binnen te komen, moeten leren. 

Boodschap: De Arabische opstand zal wereldwijde onrust uitlokken – Italië zal de neveneffecten in gang zetten

dinsdag 26 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de tranen die Ik stort om al Mijn geliefde, gekwelde kinderen in de wereld die het slachtoffer zijn van geweld en misbruik, komen onophoudelijk. 

Boodschap: Bekeer anderen bij elke gelegenheid!

zondag 24 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag is in die zin betekenisvol dat Mijn Opstanding uit de dood Mijn beloftes aan de mens vervuld heeft. 

Boodschap: Beloof jullie trouw aan Mijn Goddelijke Barmhartigheid!

zaterdag 23 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is met vreugde dat Mijn kinderen zich nu verheugen in de herdenking van Mijn Opstanding. 

Boodschap: Verdedig het recht van jullie kinderen op een christelijke opvoeding!

vrijdag 22 april 2011

Mijn geliefde dochter, het is vandaag voor al diegenen die in de Passie van Mijn kruis geloven tijd om het te helpen dragen zodat Mijn Woord opnieuw gehoord kan worden in de wereld. 

Boodschap: Verzet je tegen de aanvallen van Satan!

woensdag 20 april 2011

Mijn dochter, elk uur van de dag wordt jouw geloof aanhoudend op de proef gesteld wanneer je door buitenstaanders onder druk gezet wordt om deze boodschappen te verwerpen. 

Boodschap: Seksuele immoraliteit zal jullie naar de hel voeren

dinsdag 19 april 2011

Mijn dochter, terwijl de wereld in verschillende categorieën ingedeeld wordt – diegenen die een eenvoudig en geordend leven leiden, sommigen in welvaart en vrede, diegenen die getroffen zijn door armoede en ziekte of die het slachtoffer van oorlog zijn en de machthebbers – zullen allen met verbazing getuige zijn van precies dezelfde ophanden zijnde gebeurtenissen.

Boodschap: Plan van de Nieuwe Wereldorde om jullie geld en voedsel te controleren

zondag 17 april 2011

Mijn geliefde dochter, vertel de wereld dat ze nu op het punt staan een aantal ecologische rampen mee te maken. 

Boodschap: De toorn van God gaat op de Nieuwe Wereldorde neerkomen

zondag 17 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is met grote droefheid dat Ik je moet vertellen dat ophanden zijnde ecologische rampen een enorm verlies aan mensenlevens tot gevolg zullen hebben in Azië, Europa, Rusland en de Verenigde Staten van Amerika. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie