Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Eer Mijn Vader

Ontvangen op woensdag 18 mei 2011

17.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb de tijd gemist die je Mij gisteren beloofde. Ik besef dat je een erg druk leven leidt, maar vergeet niet dat Ik het leven ben dat je moet opzoeken boven al je dagdagelijkse activiteiten.

Tijd voor de mens om eerlijk over zijn leven na te denken

De tijd waarin de mensen op een echt eerlijke manier over hun leven moeten nadenken, is aangebroken. Overal, in alle hoeken van de wereld, moeten al Mijn kinderen zich deze vraag stellen. Geloven zij wel of niet dat God de Vader bestaat? Aangezien de voorzegde eindtijd steeds dichterbij komt, zullen er nu een aantal keuzes gemaakt moeten worden. Aanvaarden jullie, Mijn kinderen, dat God, Mijn Eeuwige Vader, jullie geschapen heeft? Als jullie dat doen, beantwoord dan de volgende vraag. Hoeveel tijd brengen jullie door met Hem te bedanken voor de gaven van het leven, jullie familie en vrienden? Het huis waarin jullie leven? Het voedsel dat jullie eten? Als jullie dat niet doen, zijn jullie geen volgeling van de Waarheid.

Betoon Mijn Vader eerbied!

Wat diegenen van jullie betreft die geloven in God, de Schepper van alle dingen: weten jullie niet dat het gebed van wezenlijk belang is als jullie het heerlijk leven willen genieten dat Hij voor jullie gepland heeft? Spreek dagelijks tot Hem! Betoon Hem de eerbied die Hij verdient! Want door geen aandacht aan Hem te schenken, beledigen jullie Mij. Ik, jullie goddelijke Redder, Jezus Christus, roep jullie, al die toegewijde volgelingen van Mij, nu op te begrijpen hoe belangrijk het is om Mijn Vader eer te bewijzen. Hij krijgt niet de aandacht die Hij verdient. Veel mensen hebben een beeld van God de Vader als zou Hij streng, schrikwekkend en toornig zijn. Jullie zijn zo vol ontzag dat jullie Hem terzijde schuiven. Als jullie wisten hoezeer Hij naar jullie liefde snakt, zouden jullie op jullie knieën neervallen en Hem smeken om jullie te vergeven. Bid alsjeblieft tot God de Vader! Hij heeft jullie liefde nodig. Hij heeft jullie toewijding nodig. Gebed tot Mijn Vader brengt enorme barmhartigheid voort. Wanneer jullie Mijn Vader in Mijn naam vragen om jullie te beschermen en jullie te redden, weigert Hij zelden jullie verzoek naar Zijn Allerheiligste Wil. God, Mijn Eeuwige Vader, is zeer liefdevol en medelevend, en trouw aan Hem zal de wereld grote genaden en heil bezorgen.

Bid tot Mijn Vader om wereldrampen af te wenden!

Bid tot Mijn Vader om wereldrampen af te wenden namens Zijn geliefde Zoon, en Hij zal jullie gebeden verhoren! Er zijn nog maar zo weinig Christenen in de wereld die vooral Zijn hulp inroepen. Hij, die de mens zo liefdevol schiep naar Zijn beeld, wordt over het hoofd gezien. Betoon Hem de eer die nu vereist is om de ecologische rampen die zich tijdens de Grote Verdrukking op aarde zullen afspelen, te helpen verzachten!

Mijn Vader houdt de wereld in Zijn handen. Zijn kinderen eren of aanbidden Hem echter niet langer. Ze zijn zich niet bewust van het feit dat, hoewel Satan zielen blijft stelen, er slechts één macht is die de eeuwigheid zal doorstaan, en dat is de macht van God. In Zijn barmhartigheid zal Hij jullie hulpkreten verhoren. Aanroep Hem nu alsjeblieft, vooral in deze tijden van grote verandering!

Jullie geliefde Redder

De Zoon van God, de Almachtige Vader

Jezus Christus

Boodschap: Vertel hun dat Ik van hen houd, maar dat Ik wil dat ze tegen Mij praten!

dinsdag 31 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, dit is al een hele buitengewone tocht voor jou geweest in zo’n korte tijd. Ik besef dat je nu moe bent. 

Boodschap: De profetie te Garabandal zal nu werkelijkheid worden

dinsdag 31 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, we hebben in zo’n korte tijd een lange weg afgelegd. Daar was een reden voor. Want het was al die tijd nodig om Mijn allerheiligste Woord mee te delen aan een wereld dorstend naar Mijn liefde.

Boodschap: De zwaarden van gerechtigheid zullen nu neervallen

maandag 30 mei 2011

Mijn kinderen alom, luister nu naar Mij! De zwaarden van gerechtigheid zullen nu neerkomen op diegenen die het nalaten om zich voldoende op de Waarschuwing voor te bereiden.

Boodschap: Waarschuwing aan diegenen die zich met satanische erediensten bezighouden

maandag 30 mei 2011

Mijn dochter, je wordt nu veel sterker en kunt door je gehoorzaamheid aan Mijn Allerheiligste Wil de wereld nu waarschuwen voor wat er komen gaat.

Boodschap: Zonde zal altijd zonde blijven, hoe jullie deze ook rechtvaardigen

zondag 29 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, hoe ween Ik om al Mijn kinderen die zondigen omdat ze Mijn onderrichtingen niet begrijpen. 

Boodschap: Omgaan met financiële tegenspoed

vrijdag 27 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn wens dat je nu begint met ten minste één dag per week te vasten. Want door dat te doen, zul je Mij enorm blij maken. 

Boodschap: Ik wil diegenen bedanken die helpen bij de verspreiding van Mijn heilig Woord

woensdag 25 mei 2011

Ik kom nu om moed te schenken aan al die volgelingen van Mij die, na Mijn ware stem herkend te hebben, met grote werken van edelmoedigheid gereageerd hebben. 

Boodschap: Waarschuwingsboodschap aan de wereldleiders

woensdag 25 mei 2011

Mijn dochter, overal ter wereld zijn landen onder het oppervlak aan het borrelen van onrust, zowel op het gebied van de haat die van mens tot mens vertoond wordt, als van de ophanden zijnde ecologische omwentelingen. 

Boodschap: Als jullie het moeilijk vinden om te bidden

dinsdag 24 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag ben Ik blij dat er door jouw werk zoveel werk verricht werd om Mijn allerheiligste Woord aan de wereld mee te delen. 

Boodschap: Waarom Ik op deze manier met de wereld communiceer

maandag 23 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is nu tijd om Mijn heilige boodschappen te overwegen en ervoor te zorgen dat overal ter wereld zoveel mogelijk zondaars er nota van nemen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie