Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Een groot deel van de mensheid zal gelouterd worden en zal dan klaar zijn voor het langverwachte Tijdperk van Vrede

Ontvangen op woensdag 7 november 2012

21.28 u

Mijn zeer geliefde dochter, de hele wereld zal de veranderingen voelen aangezien elk land een roerloosheid en een gevoel van verwachting zal ervaren. Velen zullen echter niet begrijpen waarom dit zich voordoet.

Het leven zal veranderen en voor diegenen die op Mij vertrouwen: jullie zullen veel hebben om naar uit te kijken in de toekomst.

Denk aan de wereld alsof deze een levende persoon is, lijdend aan een verschrikkelijke ziekte. Hij moet lijden, pijn voelen en de periode waarin de kwaal door zijn dokter behandeld wordt, doorstaan.

Veel mensen reageren snel op de behandeling. Anderen trager. Anderen helemaal niet. Sommige patiënten hebben hoop en aanvaarden dat hun lichaam een soms pijnlijke behandeling zal moeten ondergaan voordat zij zich weer goed en gezond zullen voelen.

De wereld lijdt aan een besmetting, veroorzaakt door de invloed van Satan, waarbij hij en zijn demonen Gods kinderen vleien, bekoren en ervan overtuigen dat de zonde niet bestaat.

Zij duiken van de ene geestelijke crisis in de andere. Hoe mishagen zij Mijn Vader. Hoeveel pijn zullen zij moeten verdragen voordat zij een leven kunnen leiden op de manier zoals de wetten van God het voorschrijven.

Zodra deze ziekte echter behandeld is en nadat de pijn verdwenen is, zal een groot deel van de mensheid gelouterd zijn en zal dan klaar zijn voor het langverwachte Tijdperk van Vrede. Het Tijdperk van Vrede, beloofd aan al diegenen die Gods Leer navolgen, zal diegenen te wachten staan die zich onder Mijn ogen verlost hebben.

De waarheid zal aan elk van jullie getoond worden. Daarop zullen jullie onderscheid kunnen maken tussen de afzichtelijkheid van de zonde en de zuiverheid die nodig is om Mijn glorieus Koninkrijk binnen te treden.

Zodra aan elke persoon de waarheid getoond werd, zal niemand van hen daaraan twijfelen, maar niet iedereen zal deze omhelzen.

Het is tijd dat de mensheid ziet wat er door hebzucht, zelfzucht en eigenliefde met de wereld gebeurd is. Er wordt geen rekening gehouden met het welzijn van diegenen die in het leven onfortuinlijk zijn. Er is nog maar weinig respect voor het menselijk leven.

Jullie moeten jullie arrogantie laten varen, want als jullie dat niet doen, zullen jullie ontdaan worden van alles wat jullie bezitten.

De diverse leiders uit verschillende naties zullen weldra de gelederen sluiten en voorbereidingen treffen om het Christendom over heel de wereld uit te roeien.

Hierdoor zullen de schalen van vuur en bliksem over de wereld uitgegoten worden om de goddelozen te straffen.

Jullie moeten echter beseffen dat veel van de kastijdingen, die door Mijn Vader gepland waren, door jullie gebeden ingeperkt werden.

Blijf sterk! Ga door met Mijn kruistochtgebeden en geef nooit de hoop op!

Jullie Jezus

Boodschap: Wanneer de vrijheid om te spreken ontnomen wordt, wordt de waarheid verborgen gehouden

vrijdag 30 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de profetieën – waarbij aan de vrijheid van de naties, die hen toelaat onbelemmerd te spreken, een einde gemaakt wordt – staan op het punt geopenbaard te worden.

Boodschap: De vijanden van de Joden in alle naties zullen zich eensgezind verzamelen om Israël te verpletteren

vrijdag 30 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd van de profetieën, voorzegd in het Oude Testament met betrekking tot het lot van de Joden, gaat binnenkort duidelijk worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Een liefhebbende God zou geen conflict voortbrengen of een breuk veroorzaken

donderdag 29 november 2012

Mijn lieve kinderen, jullie moeten in deze tijd bidden voor al Gods zieners in de wereld. Zij lijden veel en zowel binnen als buiten hun missies werd tweedracht gezaaid. 

Boodschap: Hoe belangrijk jullie bezittingen op deze aarde ook voor jullie zijn: ze zijn niets waard

woensdag 28 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, tijdens de veranderingen die zeer spoedig in de wereld zullen opduiken, mag niemand ooit vergeten dat het God was die de wereld schiep en dat het alleen door Zijn hand en door Zijn macht zal zijn dat de wereld, zoals jullie deze kennen, tot een einde zal komen.

Boodschap: Mijn priesters, jullie mogen Mij niet beledigen door Mij als een leugenaar uit te roepen

dinsdag 27 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet jullie duidelijk maken dat velen onder jullie, die hard werken om Mijn heilig woord uit te dragen en te verspreiden, meer dan ooit aangevallen zullen worden door zelfbenoemde deskundigen die deze boodschappen als onbelangrijk zullen afdoen.

Boodschap: Mij zullen ze geen kroon van smaragden of edelstenen opzetten

zondag 25 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben Christus, de Redder van het menselijk ras en Ik zal spoedig Mijn kroon opnemen en eindelijk over de aarde regeren.

Boodschap: Diegenen die de wetten van God naleven, zullen gedemoniseerd en opgespoord worden

zondag 25 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kinderen moeten begrijpen dat de beproevingen, die zij in Mijn naam te verduren krijgen, hen alleen maar sterker zullen maken.

Boodschap: Mijn geliefde priesters en gewijde dienaren, vrees Mijn woord niet

vrijdag 23 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de vervolging van Mijn profeten en zieners wordt heviger nu het verzet tegen de boodschappen toeneemt.

Boodschap: God de Vader: Ik bied jullie de meest volmaakte toekomst aan

donderdag 22 november 2012

Mijn liefste dochter, het Licht van Mijn liefde valt vandaag de dag over de aarde in de hoop dat het hart van Mijn kinderen bewogen kan worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Jullie moeten bidden dat die arme zielen, die doorgaan Mijn Zoon te kruisigen, zich afkeren van de zonde

woensdag 21 november 2012

Mijn kind, al Mijn kinderen die van Mijn Zoon houden, moeten zich nu, in deze tijd van tweedracht in de wereld, in gebed verenigen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie