Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Een aantal gebeurtenissen aangaande de Kerken, die Mij eren in de wereld, zullen aan de oppervlakte beginnen te komen

Ontvangen op woensdag 14 november 2012

20.30 u

Mijn lieve mystieke echtgenote, Mijn zeer geliefde dochter, jouw beproevingen hebben je nieuwe kracht geschonken en de hartstocht die nodig is om het hart van velen te raken.

Dit is één van de manieren waarop Ik de ziel zal raken van diegenen die Mijn genaden nodig hebben. Ik zal dat doen door jouw werk voor Mij zodat de bekering zich snel kan verspreiden.

In deze periode zullen een aantal gebeurtenissen aangaande de Kerken, die Mij eren in de wereld, aan de oppervlakte beginnen te komen.

Het schisma in Mijn Katholieke Kerk zal weldra openbaar gemaakt worden.

Wanneer dat gedaan wordt, zal dat gebeuren onder luid applaus voor diegenen die de waarheid van Mijn Leer gescheiden hebben van de Geboden, die door Mijn Vader vastgelegd werden.

De planning en coördinatie van deze grootscheepse intrige heeft wat tijd gevergd, maar weldra zullen zij voor de wereldmedia het schisma aankondigen.

Velen houden, luidkeels roepend, leugens voor en niet enkel over de wetten die door Mijn Leer voorgeschreven worden. Wat zij eigenlijk willen, is een nieuwe God creëren. Het nieuwe boegbeeld van Mijn Kerk zal, net als bij elke vooraanstaande verkiezing van politieke leiders, gepromoot worden.

Zij zullen jullie willen laten geloven dat de woorden van weleer misleidend zijn. Vervolgens zullen zij jullie zeggen er niet in te geloven. Zij zullen de manier waarop zij Mijn Leer beleefd hebben alsook de manier waarop zij Mij eren, veranderen.

Zij zullen Mijn wetten nu terzijde schuiven en zullen wetten van eigen makelij verafgoden.

Zij zullen hun plechtige geloften wijzigen om hun deelname aan de opbouw van een nieuwe tempel te rechtvaardigen – de nieuwe tempel gewijd aan de heerschappij van de Valse Profeet.

Zij zullen dan niet langer Mijn dienaren zijn, want zij zullen overlopen en de Valse Profeet eren.

Bovendien zullen zij een valse god aanbidden, een gloednieuw concept, dat zal toelaten dat bepaalde wetten van God afgeschaft worden en voor Mijn ogen door obsceniteiten vervangen worden.

Dit is Mijn waarschuwing aan de priesters onder jullie die uit de Katholieke Kerk zullen wegtrekken:

Wanneer jullie ophouden met volledig op Mij te vertrouwen, zal jullie hoofd zich wenden om in leugens te geloven. Wanneer jullie bedrieglijke heersers vertrouwen, zullen jullie tot zware zonde vervallen. Jullie zullen het Beest eren, dat Mijn Kerk zal schenden door de doornenkroon op het Hoofd van Mijn Kerk, Mijn ware Heilige Plaatsvervanger, Paus Benedictus, te duwen.

Jullie zullen vreselijk lijden wanneer jullie het Beest dienen, want jullie zullen God beroven van Zijn kinderen. Keer terug naar jullie ware wortels. Laat niet toe dat Mijn Kerk geschonden wordt door de zonden die gepland zijn door mensen die het Christendom en andere religies, die Mijn Vader eren, willen vernietigen.

Jullie, Mijn gewijde dienaren, die niet gehoorzamen aan jullie heilige leefregels, sluiten jullie hart voor Mij af terwijl deze bedriegers jullie ziel zullen wegkapen.

De grootste zonde, die jullie op het punt staan te begaan, is een valse god te eren. Gekleed met juwelen, zal hij charmant zijn, subtiel en met een schijnbaar goede beheersing van de Leer in het Boek van Mijn Vader. Jullie zullen in zijn ban raken. Hij zal Mijn onderrichtingen verdraaien waardoor het ketterijen worden.

Deze religie, een alternatief voor de waarheid van God, is waardeloos. Toch zal deze religie een buitenkant van charme, liefde en verwondering bezitten en, getooid met nieuw goud en edelstenen, zal deze zich op alle altaren vertonen als de nieuwe ene-wereldreligie.

Tot de getrouwe priesters zeg Ik dit: Ik zal jullie zegenen met de genaden om te allen tijde de waarheid te begrijpen.

Dergelijke afgoden, die jullie als de waarheid voorgehouden worden, zijn maar stof. Zij zijn vervaardigd uit nietszeggende voorwerpen. Zij zijn niets. Zij hebben geen enkele betekenis. Er zullen geen genaden uit voortvloeien. God, de Ene Ware God, zal gewoonweg niet aanwezig zijn in hun Kerken. Enkel de levende God kan in Mijn Kerken aanwezig zijn. Wanneer God deze laatste belediging aanschouwt, zal Hij diegenen verbannen die deze heidense praktijken tot leven brengen. Bovendien zal Hij van diegenen, die het schisma in Zijn heilige Kerk op aarde veroorzaken, een verklaring eisen – diezelfde dienaren die, zo achteloos, het woord van God laatdunkend van zich afzetten.

Wanneer zij Mij tijdens de Waarschuwing onder ogen komen, zullen zij weten hoezeer zij Mijn Vader gekwetst hebben. Geen enkele persoon of gewijde dienaar heeft zeggenschap, want er is slechts één Meester. Slechts één God. Zij introduceren een door de mens gemaakte god. Deze bestaat niet, maar toch zullen zij Mijn kudde van Mij wegkapen. Zij zullen alle genaden krijgen en er zal hun veel geduld betoond worden. Als zij niet tot inkeer komen, zullen zij omgebracht worden.

Elk van jullie zal het ontgelden voor elke ziel die jullie voor Mij verloren geraakt zijn.

Jullie Jezus

Boodschap: Wanneer de vrijheid om te spreken ontnomen wordt, wordt de waarheid verborgen gehouden

vrijdag 30 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de profetieën – waarbij aan de vrijheid van de naties, die hen toelaat onbelemmerd te spreken, een einde gemaakt wordt – staan op het punt geopenbaard te worden.

Boodschap: De vijanden van de Joden in alle naties zullen zich eensgezind verzamelen om Israël te verpletteren

vrijdag 30 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd van de profetieën, voorzegd in het Oude Testament met betrekking tot het lot van de Joden, gaat binnenkort duidelijk worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Een liefhebbende God zou geen conflict voortbrengen of een breuk veroorzaken

donderdag 29 november 2012

Mijn lieve kinderen, jullie moeten in deze tijd bidden voor al Gods zieners in de wereld. Zij lijden veel en zowel binnen als buiten hun missies werd tweedracht gezaaid. 

Boodschap: Hoe belangrijk jullie bezittingen op deze aarde ook voor jullie zijn: ze zijn niets waard

woensdag 28 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, tijdens de veranderingen die zeer spoedig in de wereld zullen opduiken, mag niemand ooit vergeten dat het God was die de wereld schiep en dat het alleen door Zijn hand en door Zijn macht zal zijn dat de wereld, zoals jullie deze kennen, tot een einde zal komen.

Boodschap: Mijn priesters, jullie mogen Mij niet beledigen door Mij als een leugenaar uit te roepen

dinsdag 27 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet jullie duidelijk maken dat velen onder jullie, die hard werken om Mijn heilig woord uit te dragen en te verspreiden, meer dan ooit aangevallen zullen worden door zelfbenoemde deskundigen die deze boodschappen als onbelangrijk zullen afdoen.

Boodschap: Mij zullen ze geen kroon van smaragden of edelstenen opzetten

zondag 25 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben Christus, de Redder van het menselijk ras en Ik zal spoedig Mijn kroon opnemen en eindelijk over de aarde regeren.

Boodschap: Diegenen die de wetten van God naleven, zullen gedemoniseerd en opgespoord worden

zondag 25 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kinderen moeten begrijpen dat de beproevingen, die zij in Mijn naam te verduren krijgen, hen alleen maar sterker zullen maken.

Boodschap: Mijn geliefde priesters en gewijde dienaren, vrees Mijn woord niet

vrijdag 23 november 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de vervolging van Mijn profeten en zieners wordt heviger nu het verzet tegen de boodschappen toeneemt.

Boodschap: God de Vader: Ik bied jullie de meest volmaakte toekomst aan

donderdag 22 november 2012

Mijn liefste dochter, het Licht van Mijn liefde valt vandaag de dag over de aarde in de hoop dat het hart van Mijn kinderen bewogen kan worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Jullie moeten bidden dat die arme zielen, die doorgaan Mijn Zoon te kruisigen, zich afkeren van de zonde

woensdag 21 november 2012

Mijn kind, al Mijn kinderen die van Mijn Zoon houden, moeten zich nu, in deze tijd van tweedracht in de wereld, in gebed verenigen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie