Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Door deze boodschappen zullen miljoenen zielen gered worden

Ontvangen op donderdag 7 april 2011

22.00 u

Mijn geliefde dochter, vandaag werd, samen met bijzondere genaden, aan jou de gave van de Heilige Geest verleend. Na je vrije wil te hebben overgegeven, zal jij, Mijn dochter, er nu toe overgaan Mijn Allerheiligste Wil te doen. Je zult nu het belang inzien van de volledige gehoorzaamheid aan Mij in gedachten, woorden, daden, gedrag en houding. Je zult nu Mijn raad opvolgen en deze inroepen voordat je namens Mij enige actie onderneemt.

Eindelijk ben je klaar om Mijn instructies te volgen. Je moet nu om de andere dag minstens twee uur in gebed aan Mij wijden. Daarnaast moet je de aanwijzingen opvolgen van de zeer heilige geestelijke leidsman die jou door de Hemel gezonden werd. Hij zal tot je spreken zoals Ik het hem opdraag. Doe precies wat hij zegt! Je moet ervoor zorgen dat je elke dag met Mij communiceert, want Ik heb je veel te vertellen.

Mijn dochter, luister van nu af aan alleen maar naar Mijn stem! Schrijf enkel op wat je van Mij ontvangt! Neem nooit de betekenissen aangaande deze boodschappen volgens anderen over! Er is maar één mond waarmee Ik met jou communiceer, en dat is de Mijne. Vertrouw Mij, Mijn dochter! Vertrouw volkomen op Mij! Trek deze boodschappen nooit in twijfel, want Ik Ben het die met je spreekt! Onthoud dat steeds! Nu dat je op Mij vertrouwt, zal je veel sterker zijn. Laat Mij jou ervan verzekeren dat je nu doeltreffender met de aanvallen van de Bedrieger zult kunnen omgaan!

Voel je vredig! De liefde voor jou, Mijn dochter, stroomt door Mijn Hart terwijl jouw devotie en liefde voor Mij je vervullen en week maken. Deze krachtige liefde is geheel zuiver en kan met niets wat je ooit tevoren in deze wereld ervaren hebt, vergeleken wordt.

De Hemel verheugt zich over jouw uiteindelijke overgave. Maar nu zal jij je moeten voorbereiden om miljoenen zielen te helpen redden. Mijn dochter, de taak die Ik van je vraag, is menselijk gezien enorm. Jij, Mijn dochter, zult voor de wereld de boodschapper zijn van het omvangrijkste boekwerk van Mijn heilig Woord om de wereld op Mijn Tweede Komst voor te bereiden.

Zij, Mijn dierbare kinderen, van wie Ik met een diepe hartstocht houd die je begrip te boven gaat, moeten terug naar Mijn Allerheiligste Hart getrokken worden voordat het te laat is. Van jou, Mijn dochter, zal er verwacht worden Mijn Woord aan de mensheid over te brengen. Dat is geen gemakkelijke taak. Je zult erdoor te lijden hebben, maar je moet begrijpen dat dit nu je plicht jegens Mij is. Jij wordt geroepen om ervoor te zorgen dat miljoenen zielen door het Woord uit Mijn goddelijke lippen behoed zullen worden voor het vuur van de hel.

Communiceer nu met Mij zoals het moet! Ik zal je te allen tijde begeleiden. Vrede zij met je, Mijn dochter! Mijn Allerheiligste Geest overspoelt nu je ziel. Je bent nu vol liefde en vreugde, en klaar voor de volgende fase van deze goddelijke missie.

Je Redder

Jezus Christus

Boodschap: Mensen over de hele wereld delen dezelfde trekken

zaterdag 30 april 2011

Ik verheug Mij vanavond, Mijn geliefde dochter, door de manier waarop jij Mij gehoorzaamt. Je gehoorzaamheid om dagelijks de H. Mis bij te wonen en de Allerheiligste Eucharistie te ontvangen, is Mij welgevallig. 

Boodschap: De nederigheid die nodig is om de Hemel binnen te komen

vrijdag 29 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, nederigheid is een les die al diegenen die Mijn Koninkrijk wensen binnen te komen, moeten leren. 

Boodschap: De Arabische opstand zal wereldwijde onrust uitlokken – Italië zal de neveneffecten in gang zetten

dinsdag 26 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de tranen die Ik stort om al Mijn geliefde, gekwelde kinderen in de wereld die het slachtoffer zijn van geweld en misbruik, komen onophoudelijk. 

Boodschap: Bekeer anderen bij elke gelegenheid!

zondag 24 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag is in die zin betekenisvol dat Mijn Opstanding uit de dood Mijn beloftes aan de mens vervuld heeft. 

Boodschap: Beloof jullie trouw aan Mijn Goddelijke Barmhartigheid!

zaterdag 23 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is met vreugde dat Mijn kinderen zich nu verheugen in de herdenking van Mijn Opstanding. 

Boodschap: Verdedig het recht van jullie kinderen op een christelijke opvoeding!

vrijdag 22 april 2011

Mijn geliefde dochter, het is vandaag voor al diegenen die in de Passie van Mijn kruis geloven tijd om het te helpen dragen zodat Mijn Woord opnieuw gehoord kan worden in de wereld. 

Boodschap: Verzet je tegen de aanvallen van Satan!

woensdag 20 april 2011

Mijn dochter, elk uur van de dag wordt jouw geloof aanhoudend op de proef gesteld wanneer je door buitenstaanders onder druk gezet wordt om deze boodschappen te verwerpen. 

Boodschap: Seksuele immoraliteit zal jullie naar de hel voeren

dinsdag 19 april 2011

Mijn dochter, terwijl de wereld in verschillende categorieën ingedeeld wordt – diegenen die een eenvoudig en geordend leven leiden, sommigen in welvaart en vrede, diegenen die getroffen zijn door armoede en ziekte of die het slachtoffer van oorlog zijn en de machthebbers – zullen allen met verbazing getuige zijn van precies dezelfde ophanden zijnde gebeurtenissen.

Boodschap: Plan van de Nieuwe Wereldorde om jullie geld en voedsel te controleren

zondag 17 april 2011

Mijn geliefde dochter, vertel de wereld dat ze nu op het punt staan een aantal ecologische rampen mee te maken. 

Boodschap: De toorn van God gaat op de Nieuwe Wereldorde neerkomen

zondag 17 april 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het is met grote droefheid dat Ik je moet vertellen dat ophanden zijnde ecologische rampen een enorm verlies aan mensenlevens tot gevolg zullen hebben in Azië, Europa, Rusland en de Verenigde Staten van Amerika. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie