Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Doodgewone mensen, goede mensen, keren Mij de rug toe

Ontvangen op donderdag 23 juni 2011

22.10 u

Mijn zeer geliefde dochter, de vreugde die je vandaag voelt, is een gevolg van de genaden die je gisteren tijdens de Aanbidding verleend werden. Nu weet je hoe belangrijk het is om het Mij mogelijk te maken om gedurende deze meest bijzondere tijd, in Mijn persoonlijk gezelschap, dergelijke genaden over zielen uit te storten.

Hoe kan men verdwaalde zielen herkennen?

Vandaag wil Ik met je praten over de verdwaalde zielen in de wereld en hoe men hen kan herkennen. Mijn volgelingen geloven vaak ten onrechte dat de verdwaalde zielen diegenen in doodzonde zijn. Dat is niet noodzakelijk waar. Een verdwaalde ziel kan een persoon zijn die niet in Mij of Mijn Eeuwige Vader gelooft. Verdwaalde zielen kunnen ook die kinderen zijn die zo opgaan in hun dagelijks streven naar het verdienen van geld, het opbouwen van rijkdom, carrières, en het hunkeren naar materiële zaken. Allemaal omwille van de vreugde die zij geloven dat deze dingen hun zal brengen in hun toekomstig leven. Dit zijn doodgewone mensen, goede mensen, maar die Mij de rug toekeren.

Veel van deze kinderen van Mij zijn goed van hart. Zij kunnen vol liefde voor hun medemensen, familie en vrienden zijn. Zij kunnen populair en zeer geliefd zijn. En toch kunnen het verdwaalde zielen zijn. Hoe komt dat, vragen jullie je wellicht af. Omdat zij niet geloven dat hun ziel net zo belangrijk is als hun lichamelijke behoeften, en dus verwaarlozen zij deze. Door hun ziel te verwaarlozen zijn ze vatbaar voor bekoringen, die elke dag op hun weg geworpen worden. Het valt hun moeilijk om aan aardse goederen te weerstaan zonder voor ogen te houden dat de tijd die zij in hun ambities investeren, besteed zou kunnen worden om anderen door de kunst van het delen liefde te betonen. Uit geldbejag kunnen zij hovaardig worden. De hoogmoed maakt het moeilijk om zich als ware volgelingen van Mij te gedragen.

Kinderen, als jullie al jullie tijd doorbrengen met het najagen van de dromen die de wereld volgens jullie te bieden heeft – rijkdom, bezittingen en machtsposities – blijft er nog maar weinig tijd over om te bidden of jullie ziel te voeden voor het volgende leven. Zoveel van Mijn kinderen kunnen nooit begrijpen waarom aardse goederen hen innerlijk leeg achterlaten. Zij luisteren niet naar die volgelingen van Mij die de Waarheid kennen. Door na te laten om het bestaan van God, de Almachtige Vader, te erkennen, kunnen zij er niet in slagen om iemand anders te plezieren dan zichzelf. Uiterlijk leiden deze mensen een actief, gezond en zorgeloos leven vol plezier. Maar dit soort levensstijl kan niet op de juiste manier bereikt worden zonder in het eeuwig leven te geloven. De nederigheid ontbreekt in hun leven.

Jullie zeggen wellicht om hen te verdedigen: Maar zij moeten hun familie voeden en zich om anderen bekommeren die op hen rekenen, en dus zetten zij zich toch in voor deze doelen? Mijn antwoord daarop is: Neen, dat doen ze niet. Zij hebben niet tot doel hun familie te voeden. In veel gevallen beogen zij uitspattingen om hun begeerten te bevredigen. Hoe meer ze dat doen, hoe meer ze voor Mij en Mijn Eeuwige Vader verloren raken.

Tenzij Mijn kinderen wakker worden en de manieren herkennen waarop Satan al de opgehemelde aantrekkelijkheden van de wereld aanwendt om jullie in een vals gevoel van materialistische zekerheid te zuigen, kunnen jullie niet tot Mij komen. Er moet in dit leven tijd doorgebracht worden tot lof van jullie Schepper – door met liefdadigheidswerken voor jullie naaste te zorgen – door de noden van anderen boven jullie eigen noden te stellen – door in Mijn voetstappen te treden.

Als Mijn kinderen niet in God de Vader geloven, of wel in Hem geloven maar er gemakshalve voor kiezen om enig eerbetoon aan Hem terzijde te schuiven omdat ze meer bezig zijn met wereldse zaken, zal het hen moeilijk vallen om de poorten van de Hemel, het ware Paradijs waarnaar zij hunkeren, binnen te gaan. De aarde is slechts een fase in heel jullie bestaan. De Hemel, zelfs maar een glimp van wat deze biedt, kan niet ervaren worden tijdens jullie leven op aarde. Geen enkele van deze wereldse aantrekkelijkheden zijn de moeite waard om nagejaagd te worden als dat betekent dat jullie het juweel, dat de Hemel is, verspelen.

De essentiële eigenschappen om Mijn glorieus Koninkrijk te kunnen binnengaan, zijn geloof, liefde, nederigheid en een verlangen om Mij te behagen.

Jullie geliefde Leraar en Redder van de hele mensheid

Jezus Christus

Boodschap: Intellectueel snobisme beledigt Mij

woensdag 15 juni 2011

Vandaag, Mijn dochter, wil Ik die toegewijde volgelingen van Mij, die openlijk Mijn naam verkondigen, waarschuwen om de waarheid van Mijn Leer te volgen en omzichtig te werk te gaan.

Boodschap: Communiceren met een jong, materialistisch en wispelturig gezelschap

woensdag 15 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de beproevingen en geestelijke dorheid die je momenteel ondergaat, worden door Mij toegestaan om je nog nauwer in vereniging met Mij te brengen.

Boodschap: Mijn volgelingen moeten moed aan de dag leggen om anderen op de Waarschuwing voor te bereiden

dinsdag 14 juni 2011

Mijn geliefde dochter, er moet door Mijn volgelingen nog veel werk verricht worden om aan de mensen te vertellen wat ze tijdens de Waarschuwing moeten verwachten.

Boodschap: Overhandig Mij jullie moeilijkheden en Ik zal jullie last verlichten!

maandag 13 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, het gebed neemt nu in een sterker tempo toe dankzij de gave van de Heilige Geest, die wereldwijd in de ziel van al Mijn volgelingen doorgedrongen is. 

Boodschap: De overvloedige liefde bij de Aanbidding maakt jullie sterker en rustiger

zondag 12 juni 2011

Mijn geliefde dochter, de door Mijn kinderen ontvangen genaden bij de Eucharistische Aanbidding zijn krachtig. 

Boodschap: Mijn geestelijke leiding zal Satans daden van vernietiging tegenhouden

zaterdag 11 juni 2011

Mijn geliefde dochter, het is weer een beproevende week geweest waarin Mijn Woord aan de ene kant door zovelen omhelsd werd, terwijl het tegelijkertijd door anderen als een regelrechte misleiding afgewezen werd. 

Boodschap: De ‘bevrijders’ in het Midden-Oosten willen de Joden controleren

zaterdag 11 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vol liefde spreek Ik vannacht met jou, want zeer spoedig zullen nu meer en meer van Mijn gekoesterde volgelingen zich eendrachtig verenigen om de Bedrieger te bestrijden. 

Boodschap: Bereid jullie familie erop voor om Mijn kruis in de lucht te aanschouwen!

woensdag 8 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet met jou de gevoelens delen die Ik nu onderga. 

Boodschap: Boodschap van liefde aan al Mijn volgelingen

woensdag 8 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag verheug Ik Mij over het geloof dat overal ter wereld door Mijn volgelingen, die Mijn roep horen, getoond wordt. 

Boodschap: Boodschap van de H. Maagd Maria aangaande Haar verdwaalde kinderen

dinsdag 7 juni 2011

Mijn kind, deze laatste paar dagen waren niet gemakkelijk. Al wat telt, is dat je Mijn Zoon gehoorzaamt. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie