Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mijn geestelijke leiding zal Satans daden van vernietiging tegenhouden

Ontvangen op zaterdag 11 juni 2011

18.30 u

Mijn geliefde dochter, het is weer een beproevende week geweest waarin Mijn Woord aan de ene kant door zovelen omhelsd werd, terwijl het tegelijkertijd door anderen als een regelrechte misleiding afgewezen werd. Hebben zij die Mijn Woord miskennen de Waarheid dan niet gelezen? De Waarheid vervat in Mijn heilig Boek? Het Boek der Openbaring werd aan al Mijn kinderen gegeven om hen de beroering te helpen begrijpen die naar de eindtijd toe veroorzaakt zal worden door de verspreiding van leugens, die door Satan en zijn demonen gecreëerd werden. Als jullie de Waarheid vervat in het Boek der Openbaring al niet begrijpen, hoe zouden jullie dan de boodschappen kunnen begrijpen die Ik jullie vandaag breng?

Denken jullie dat Ik jullie de rug zou toekeren en jullie zou overleveren aan de willekeur van Satan en zijn boosaardig leger? Beseften jullie niet dat Ik zou proberen om jullie te waarschuwen om jullie vervolgens te helpen?

Mijn grote barmhartigheid zal het effect dat Satan op Mijn kinderen heeft, tenietdoen. Ik kom nog een keer om jullie uit zijn klauwen te redden. Mijn geschenk van de Waarschuwing zal de verschrikking afzwakken die aan stootkracht zou blijven winnen, mocht deze niet plaatsvinden.

Ik communiceer nu niet enkel met jou om jullie allen op deze grootse daad van Mijn barmhartigheid voor te bereiden, maar ook om jullie door de doolhof van vernietiging te loodsen, die gepland wordt door de boosaardige groepering wier koning de Boze is. Mijn geestelijke invloed zal Satans daden van vernietiging aanzienlijk tegenhouden. Luister naar Mijn Woord! Volg Mijn instructies op! Leid en steun elkaar in jullie geloof en jullie zullen de hulp krijgen die nodig is om gezwind het pad naar de beloftes, die Ik jullie deed, te volgen!

Velen van jullie, Mijn dierbare kinderen, zullen bang zijn, maar laat alsjeblieft angst de Waarheid niet blokkeren. Satan zal de angst benutten om te beletten dat jullie Mijn boodschap van liefde aannemen. Veel van wat Ik jullie nu vertel, is voor jullie zeer moeilijk te begrijpen. Maar besef dit: Mocht Ik nu niet komen om jullie de Waarheid te tonen, dan zouden jullie verloren zijn. Jullie zouden het een zeer moeilijk door te komen periode vinden. Zoals Ik jullie vroeger door Mijn profeten voorbereidde, zal Ik jullie ook vandaag de dag door deze boodschapper voorbereiden op het moment dat Ik zal terugkomen.

Dit is een geschenk, dat voortgekomen is uit Mijn diepe liefde voor al Mijn kinderen, om af te rekenen met de aanstaande heerschappij van de Antichrist en zijn bondgenoot de Valse Profeet, die Mijn Kerk op aarde zal misleiden.

Laat jullie verweer varen! Open jullie ogen voor de Waarheid! Mijn huidig Woord wordt gewoon gegeven om jullie te herinneren aan de waarheid van Mijn Leer. Mijn Heilige Schrift is de Waarheid. De Waarheid is weergegeven in Mijn Heilige Schrift. Als Ik jullie vandaag herinner aan de beloftes die jullie vroeger gedaan werden, en aan de weg naar de zaligheid, dan is dat alleen maar een herhaling van Mijn heilig Woord. De Waarheid zal altijd hetzelfde blijven. Deze kan nooit veranderd of aangepast worden om aan de mensheid tegemoet te komen. Deze zal altijd hetzelfde blijven.

Laat Mij jullie helpen begrijpen wat er zich nu aan het afspelen is! Krimp niet ineen van angst! Ik houd van jullie allemaal en Ik wil gewoon jullie hand vasthouden en jullie beschermen, kinderen. Mijn doel bestaat erin ervoor te zorgen dat ieder van jullie met Mij in het Nieuw Paradijs op aarde zal leven.

Jullie altijd liefhebbende Redder

Jezus Christus

Boodschap: Laat de menselijke tekortkomingen van Mijn Kerk jullie Mij niet de rug doen toekeren!

donderdag 30 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Ik glimlach deze avond met vreugde in Mijn Hart want eindelijk horen, net als voorzegd, jongere mensen Mijn Woord door het internet.

Boodschap: Belijd nu jullie zonden – wees niet bang!

woensdag 29 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de hulp die Ik je gestuurd heb, zal gebruikmakend van de moderne communicatiemiddelen, Mijn Woord nu snel over de hele wereld verspreiden. 

Boodschap: Ga door met Mijn Woord te verspreiden – Ik stuur je nu veel vrijwilligers

dinsdag 28 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de hordes waarover je moet springen wanneer je voor Mij lijdt, worden hoger.

Boodschap: De Waarschuwing is een uiting van Mijn Goddelijke Barmhartigheid, meegedeeld aan zuster Faustina

zondag 26 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nu nabij. Er is nog maar heel weinig tijd om al die arme zielen te waarschuwen en voor te bereiden, die tijdens de Waarschuwing zo geschokt zullen zijn dat zij niet zullen beseffen wat zij aanschouwen. 

Boodschap: De mensen weten niet wat hun ziel is – het antwoord is eenvoudig

zaterdag 25 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl je stem eindelijk overal ter wereld door Mijn gewijde dienaren gehoord wordt, verstomt deze in die kringen die zich niet van het bestaan van God de Almachtige Vader bewust zijn.

Boodschap: H. Maagd Maria: Satan verliest zijn macht wanneer Mijn Rozenkrans gebeden wordt

zaterdag 25 juni 2011

Mijn kind, blijf altijd op Mijn Zoon gefocust, want Hij heeft je aandacht nodig! Je moet al je vertrouwen op Hem stellen en laat nooit iemand je ogen van Hem afhouden.

Boodschap: Eerste boodschap van God de Vader: Voor Mij is de tijd nu gekomen om Mijn glorieus Koninkrijk terug te winnen – het Nieuw Paradijs op aarde zal 1000 jaar duren

zaterdag 25 juni 2011

Ik kom in de naam van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, Redder van de mensheid. Ik Ben God de Vader en Ik spreek voor de eerste maal tot jou. 

Boodschap: Doodgewone mensen, goede mensen, keren Mij de rug toe

donderdag 23 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de vreugde die je vandaag voelt, is een gevolg van de genaden die je gisteren tijdens de Aanbidding verleend werden. 

Boodschap: Boodschap van de H. Maagd Maria over de communicatie met jongeren

woensdag 22 juni 2011

Ik kom in de naam van Jezus Christus. Ik ben de Moeder van God, jullie geliefde Moeder, Koningin van al de engelen.

Boodschap: De Waarschuwing zal bewijzen dat God bestaat

woensdag 22 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, sterk nu, na de ergste beproeving tot dusver te hebben doorstaan, zul je opschieten om aan de hele wereld Mijn dringende smeekbeden mee te delen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie